Welkom op mijn website

Deze website is niet meer actueel vanwege de vele ontdekkingen in corona-tijd.  


Mijn Y-chromosoom profiel op basis van 38 merkers: 

Y-chromosoom analyse van Edward Boeren en Paul Janssens. Uit privacy overwegingen niet zichtbaar

De Y-chromosoom anlayse toont op basis van 38 merkers een genetische afstand van 2 van mij met iemand, met een andere achternaam, namelijk Paul Janssens. Dit betekent dat …. lees verder


Ed Boeren

Portret van E.G. Boeren circa 1987 door C.F. Brouwers (* 1922 † 2018)

Deze website is bedoeld voor het delen van genealogische informatie. Gedurende meer dan 50 jaar heeft ondergetekende onderzoek gedaan in het gebied dat globaal gelegen is tussen de rivieren Donge en Schelde en aan de zuidkant begrensd door de denkbeeldige lijn Antwerpen-Turnhout en aan de noordkant de lijn Halderberge-Terheijden. De meeste personen uit mijn kwartierstaat zijn afkomstig uit dit gebied; hun geboorteplaatsen zijn voornamelijk Roosendaal, Wouw, Oudenbosch, Oud-en Nieuw Gastel, Hoeven, Etten, Breda, Princenhage, Ginneken, Terheijden, Dongen, Gilze, Oosterhout, Nispen, Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Loenhout, Meer, Meerle, Brecht en Hoogstraten.

De familie Boeren waartoe ik zelf behoor heeft meer dan 450 jaar gewoond in het gebied tussen Nieuwmoer, Langendijk, Sprundel (onder Vorenseinde), Nispen en Roosendaal.

Ook heb ik onderzoek gedaan naar de stambomen van enkele families van buitenlandse afkomst, zoals Heberlé (uit de Elzas) en Ballintijn (Ballintine uit Schotland). Families die in mijn kwartierstaat voorkomen.

Met groot plezier heb ik genealogische opzoekingen verricht die van belang waren voor erfelijkheidsonderzoek dat gedaan werd/wordt door de Erasmusuniversiteit. De resultaten daar van zijn gebruikt voor de proefschriften van Gerwin Roks, Norbert Vaessen en Marieke Dekker.

Op verzoek van het gemeentearchief van Roosendaal werd meegewerkt aan een aantal cursussen en workshops (genealogie en huizen onderzoek). En ook werd samen met Marius Broos een losbladige map, getiteld Langendijk op kaarten van Adan 1792, samengesteld in verband met de dubbel-expositie over een west-brabantse landmetersfamilie uit de 18e en 19e eeuw. Dit onder auspiciën van het gemeentearchief Roosendaal en het Tongerlohuys.

Erfgenamen Rinus van Buijten

Een bijzondere, ten dele genealogische opdracht, was het opsporen van een groot aantal (meer dan 250) erfgenamen van een 83-jarige persoon, overleden zonder nakomelingen, zonder broers of zusters na te laten en zonder te testeren. Bij mijn genealogisch onderzoek kwam ik ook een aantal archiefstukken tegen die voor heemkundigen interessant  kunnen zijn. Dit heeft geresulteerd in een aantal bronbewerkingen en sprokkelingen, sommige daarvan zijn op deze website te vinden. Een genealogisch onderzoek is nooit af. Deze website is dan ook geen eindpunt maar een beginpunt voor verder onderzoek.