Dingeman Hendricx Ringers

Dingeman Hendricx Ringers als soldaat in dienst van de VOC

Dingeman Hendrix Ringers werd gedoopt te Roosendaal op 16 januari 1703 als zoon van Hendrik Ringers en Martina Joossen van der Voorden. Op 33-jarige leeftijd heeft hij dienst genomen als soldaat bij de VOC, kamer ….. Op 3 januari 1736 is hij uitgevaren met het schip Meijenburg en reeds overleden op 10 april 1736 voor aankomst bij de Kaap.

Meijenburg
Vertrek Rammekens 3 januari 1736
Aankomst Kaap 25 juni 1736 
Vertrek Kaap 8 augustus 1736
Aankomst Batavia 3 oktober 1736