Collaterale successie

Collaterale successie betaald op onroerend goed op de Langendijk onder Roosendaal  en Wouw


21 januari 1744
Taxatie van de erfgoederen van Jan Cornelissen Rommens, overleden onder Wouw op 5 december 1743; op verzoek van Cathalijn Cornelissen Rommens, weduwe van Cornelis Gabriels Cools, wonende op de Langendijk onder Wouw
1e een blokje land (1G 126½R) genaamd de Goutbergh op de Langendijk 
2e 
3e

WBA; Roosendaal en Nispen; R555, onegfolieerd {Img14-16}


19 december 1748
Taxatie van de erfgoederen van Maria van Gastel, overleden onder Wouw op 15 november 1748; op verzoek van haar broeder Dielis van Gastel wonende …
op de Langendijk onder Roosendaal
1e 1/7 part van een perceel land (1G 285R) genaamd Engelenveld
2e 1/7 part van een perceel land (1G 181R) genaamd de Groote Koekkoek
3e 1/7 part van een schaarbos (195R)

WBA: Roosendaal en Nispen; R556, ongefolieerd {Img168-169}


30 juni 1750
Taxatie van de erfgoederen van Sijmen van Gastel, overleden te Loenhout in Oostenrijks Brabant op 26 mei 1750 op verzoek van zijn oom Dielis van Gastel, wonende onder Roosendaal
op de Langendijk onder Roosendaal
1e 1/6 part van een perceel land (1G 285R) genaamd Engelensteedeken
2e 1/6 part van een perceel land (1G 181R) genaamd de Groote Koekkoek
3e 1/6 part van een perceel land (195R)

WBA: Roosendaal en Nispen; R556, ongefolieerd {Img232-234}

25 juli 1750
Lijst van alle erfgoederen van Sijmen van Gastel, overleden te Loenhout; aangegeven door zijn oom Cornelis van Gastel, wonende onder Wouw 
op de Langendijk onder Roosendaal
1e 1/6 van een perceel land (1G 285R) genaamd Engelenstedeken 
2e 1/6 van een perceel land genaamd (1G 181R) de Groote Koekkoek  
3e 1/6 van een perceel land (195R)
op de Langendijk onder Wouw
4e 1/6 part in een perceel land (2G) genaamd de Vijverblok
onder Rucphen
5e 1/6 part van de Langenacker
6e
1/6 part van den Heijblok
7e
1/6 part van den Heijblok

WBA: Roosendaal en Nispen; R556, ongefolieerd {Img232-234}


19 oktober 1752
Taxatie van de erfgoederen van Cathalijn Rommens, overleden te Roosendaal op 8 september 1752, die een zuster was van wijlen Elisabeth Cornelissen Rommens weduwe van Antonij Faessen van Osta; op verzoek van Cornelis Cools, wonende onder Wouw
op de Kortendijk
1e huisakker en boomgaard (3G 190R)
2e een driesken (1G 20R), noordwaarts aan het vorige
3e huis en schuur staande op de twee vorige percelen
4e een perceel land (2G 66R) genaamd de Hooge Heijningen
5e een perceel land (2G 228R) gelegen aan de dam  
6e een perceel land (2G 22R) genaamd Hannevelt
7e een perceel land (2G 69R) genaamd het Hoekvelt
op de Langendijk
8e een perceel land (3G 100R)

WBA: Roosendaal en Nispen; R557, ongefolieerd {Img101-103}


15 april 1762
Taxatie van erfgoederen van Jacob Johan Swaans en Cornelis Cools wonende onder Roosendaal in gevolge van erfmangeling volgens register van opdrachten op 19 april 1762
in het Laagveld
1e de helft van circa 3G land, gelegen aan den hoek en gewat, voor desen gemeen sijnde met de kinderen van Aert Betincx en nu met Cornelis Engelen

2e de oosthelft van een perceel weide (in het geheel circa 2G) gelegen in de Brandehoeve

WBA: Roosendaal en Nispen; R560, ongefolieerd {Img31}


3 december 1763
Taxatie van de erfgoederen van Cornelis Marijnusse Boeren, jm overleden op de Langendijk onder het Markiezaat van Bergen op Zoom op 16 november 1763: op verzoek van Cornelis van Gastel als executeur van het testament van de overledene
1e 
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e
26e
27e

WBA: Roosendaal en Nispen; R560, ongefolieerd {Img113-117}


18 oktober 1784
Taxatie van de erfgoederen van Johanna Kerstens, gewoond en overleden op de Langendijk onder Wouw op 4 oktober 1784; op verzoek van Andries van Gastel, mede-erfgenaam wonende onder Roosendaal
aan de Bredaseweg tegenover Bakkersberg
1e een perceel land  (2G 29R)
2e twee bloken land (4G 177R) aan den anderen het ene genaamd Sinkrijsveld en het andere het Raapveld
3e een perceel land (3G 80R) genaamd den Grooten Krakeelblok
4e een perceel land (2G 194R) genaamd den Schuurakker
in het Laagveld

5e een perceel land (1G 204R) genaamd Diel Wolfsweijken
6e een perceel land (3G 167R) genaamd Betincxbossen
7e een perceel land (2G 219R) genaamd den Brand
op de Langendijk

8e een perceel land (1G 5R) bij Brand
9e vijf percelen land (5G 28R) aen het geschijde van Wouw en Roosendaal
10e de helft van een perceel land (in het geheel 2G 208R)
11e de helft van twee percelen land (de helft 2G 175R)
in het Laagveld

12e 1/3 part in de helft van de helft van een perceel land (4G min 4R)
13e 1/3 part in de helft van van een blok land (in het geheel 1G 222R)
14e 1/3 part in de helft van een perceel land (in het geheel 3G 29R)
15e 1/3 part in de helft van een uijtgedaan boschland (in het geheel met de weg 1G 39R)
16e 1/3 part in de helft van een perceel land (2G 171R) bij de Langendijk

WBA: Roosendaal en Nispen; R563, ongefolieerd {Img145-147}


20 januari 1785
Taxatie van de erfgoederen van Adriana Kerstens, overleden op de Langendijk onder Wouw op 12 januari 1785; op verzoek van Andries van Gastel, neef en mede-erfgenaam wonende onder Roosendaal
in het Laagveld
1e 1/3 part in de helft van de helft van een perceel land (4G min 4R)
2e 1/3 part in de helft van van een blok land (in het geheel 1G 222R)
3e 1/3 part in de helft van een perceel land (in het geheel 3G 29R)
4e 1/3 part in de helft van van de helft van een uijtgedaan boschland (in het geheel met de weg 1G 39R)
5e 1/3 part in de helft van een perceel land (2G 171R) bij de Langendijk

WBA: Roosendaal en Nispen; R563, ongefolieerd {Img148}


25 september 1788
Taxatie van de erfgoederen van Marijnis Kerstens, gewoond en overleden op de Langendijk onder Wouw; op verzoek van Andries van Gastel, neef en erfgenaam wonende onder Wouw
1e 
2e
3e
4e
op de Langendijk

5e een blok zaailand (2G 62R)
in het Laagveld

6e een perceel zaailand (2G 113R) genaamd Kopkensblok
7e een perceel weiland (1G 220R) genaamd de Wijde
8e een perceel zaailand (1G 154R) genaamd het Buijndveld
op de Langendijk

9e een blok zaailand (3G 5R)
10e een perceel zaailand te vooren twee parchelen (2G 280R)
in het Laagveld

11e de helft van een perceel zaailand (2G 208R)
op de Langendijk

12e een perceel zaailand (1G 181R) genaamd de Groote Koekkoek

WBA: Roosendaal en Nispen; R563, ongefolieerd {Img223-225}