Admiraliteit

De admiraliteiten in Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden danken hun oorsprong aan de Instructie voor de Admiraliteiten, vastgelegd door de Staten-Generaal op 13 augustus 1597. Binnen enkele jaren werden zo vijf verschillende admiraliteitscolleges gevestigd: De Maze (Rotterdam), Amsterdam, Friesland (Dokkum, vanaf 1645 Harlingen), Zeeland (Middelburg) en Noorderkwartier (Hoorn en Enkhuizen).


Dienaren van de Admiraliteit  uit Roosendaal en omgeving

NaamGeboortejaarKamer FunctieOpmerking
Joos Willemssen van der RietZeelandkap. Cornelis Janssen Mosselmans op het schip Ter Veer
Anthonij Hendrixen Ringers1698Mazeschout bij nacht Hendrik Gravé


Joos Willemsen van der Riet in dienst van de Admiraliteit

Op 10 februari 1696 verklaren schepenen van Roosendaal dat Anthonetta Willems van der Riet de zuster en enige erfgenaam is van Joos Willemssen van der Riet. Volgens een verklaring van Laureijs Adr. van der Riet, oom van Joos, is Joos in het jaar 1694 afgevaren van de stad Veere met het schip ter Veer onder kapitein Cornelis Janssen Mosselmans. Joos is uitlandig gestorven en Laureijs van der Riet als “voogd” van Anthonettea verzoekt om uitbetaling van de achterstallige gage.

WBA; Roosendaal en Nispen R368, fol. 20r-v {Img30-31}.


Anthonij Hendrixen Ringers in dienst van de Admiraliteit

Anthonij Hendrixen Ringers werd gedoopt te Roosendaal op 14 februari 1698 als zoon van Hendrick Ringers en Martina Joossen van der Voorden. Hij heeft dienst genomen bij de Admiraliteit en is overleden op het schip van de schout bij nacht Hendrik Gravé. Het schip waarvan mij de naam niet bekend is, is in 1728 binnen gekomen te Texel. Onder leiding van Hendrik Gravé zijn sinds 1722 een aantal expedities zijn uitgevoerd tegen Algerijnse zeerovers; Anthonij Ringers zal daaraan zijn bijdrage hebben geleverd. Op 14 december 1728 wordt door zijn zuster Jacoba Ringers aangifte gedaan in verband met de collaterale successie. Anthonij’s enig bezit is een bedrag van 84 gld. en 2 penningen dat procureur Hendrick van Pelt nog verschuldigd is als koper van een huis, hof en erf op Vlasmarkt volgens een schuldbrief van 21 april 1728. Jacob Ringers, een broer van Anthonij had dienst genomen bij de VOC en was in 1726 overleden.

WBA; Roosendaal en Nispen, R399 ……