Adrianus Heestermans

Op 30 januari 1679 begeven schepenen zich op verzoek van Cornelis Betincx naar diens huis. Ze hebben daar aangetroffen diens dochter Petronella Betincx die verklaart  dat zij in verwachting is van Corstiaen Heestermans. Zij zegt dat zij dit bij de bevalling nogmaals zal bevestigen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R425, ongefolieerd {img112}.


Op 14 maart 1679 wordt gedoopt Adrianus, onwettige zoon van Petronella Betincx en Christianus Istermans. Getuigen: Dimpna van Hove namens Antonis Istermans en Anna Noremans.


Op 12 april 1679 verklaart de vrijheidsvroedvrouw Maeijke Pieter van Buerstede  dat zijn maart is geweest bij Pieternella Betincx, jonge dochter die ten huize van haar vader Cornelis Betincx in barensweeën verkeerde. Petronella heeft toen in aanwezigheid van andere vrouwen verklaard dat de vader van haar kind is Christiaan Heestermans is. Verder heeft zij gezegd dat indien hij hij den vader van ’t kindt niet en is, soo wenste ick geen blijde moeder van ’t kinnen te willen worden. Kort daarna is zij verlost van een zoontje. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R425, ongefolieerd {Img…}.


28 april 1679
Op verzoek van Petronella Betincx leggen vier personen die bij Cornelis Betincx, de vader van Petronella, en dienst echtgenote Anna Noremans in dienst zijn geweest een verklaring af. Deze vier personen zijn:
de dienstmeiden Adriaentje Jans Verdonck, jd 22 jaar; Jenneken Jonckers, jd 33 jaar, Anneken van den Nieuwenhuijsen 23 jaar en de dienstkenecht Dielis Adriaensz Dirven. 
Zij verklaren dat zij nooit enige lichtvaardigheid bespeurt hebben bij Petronella in haar handel en wandel in het gezelschap van jonge lieden.

WBA: Roosendaal en Nispen; R425, ongefolieerd {Img113}.


29 april 1679
Op deze datum legt Anneken Mathijs de Voogd voor notaris Huijgens een verklaring af. Zij verklaart dat zij twee dagen geleden ontboden werd ten huize van Anthonij Heestermans, borgemeester van Roosendaal, waar ook aanwezig was Christiaen Heestermans. Haar werd een geschrift voorgelegd waarin staat dat zij als dienstbode bij de ouders van Petronella Betincx heeft gewoond en gezien heeft dat Petronella in ’t hemde in bed zou hebben gelegen met Anthonij Cril. Anneken heeft geweigerd dat geschrift te ondertekenen omdat zij dat niet met haar geweten in overeenstemming kon brengen. Christiaen en Anthonij Heestermans hebben Anneken toen met wijn opgevult en gezegd dat zij alsnog  moest verklaren dat genoemde Cril met Petronella Betincx in bed had gelegen. En ook dat Christiaen heeft gezegd dat hij haar daarvoor genoeg zou betalen. Nadat zij door de drank was bevangen heeft zij het papier getekend, maar weet niet wat ze heeft getekend. Op 26 juni wordt nog een tweede verklaring toegevoegd waarin zij verklaart . Op 27 juni 1679 verschijnt Anneken Matthijs de Voogt voor schepenen die verklaart dat haar attestatie van 27 april 1679 geconstrueerd is. Namelijk door haar eerst dronken te voeren. En toen ze weigerde meer te drinken heeft Christiaen Heestermans een glas wijn in haer boezem gestort  en gezegd ick sal U voor mijn wel attestatie doen. Hij is vervolgens voor de deur gaan staan om haar te beletten weg te gaan. Zij verklaart dat hier uit blijkt dat de attestatie onder dwang verkregen is.

WBA: Roosendaal; notaris N. Huijgens, N6660, ongenummerde akte. {Img120-122}.


Op 5 mei 1679
Op verzoek van Corstiaen Heestermans worden de mr chirurgijn Jacob Stuijt en de vroedvrouw Teunken Pieters van Doremalen, echtgenote van Dirck Govers van Peer ondervraagd.  Op vragen van de schepenen verklaart de chirurgijn dat Pieternella Betincx niet naar zijn huis gekomen is maar dat hij naar het huis van Cornelis Betincx is gegaan en aan haar een medicijn tegen de koorts heeft gegeven om te purgeren en zweten. Hij heeft geen indicatie dat zij zwanger is.

WBA: Roosendaal en Nispen; R425, ongefolieerd {Img116}.


21 juni 1679
Op verzoek van Christiaen Heestermans legt Godefridus Heestermans een verklaring af. Hij verklaart dat hij circa 3 à 4 weken geleden gehoord heeft dat Petronella Betincx bij Adriaentje Sgrauwen, die getrouwd is met Adriaen Jans van Arendonq, is geweest. Deze Adriaentje is dienstmeid geweest bij Cornelis Betings. Adriaentje heeft zou haar toen verzocht hebben geen eed te doen. En ook zou Adriaentje gezegd hebben hoe dat zij zoo stout hadt geweest dat sij hadt derven sweeren noijt maer bekent te hebben als Christiaen Heestermans. ….

WBA: Roosendaal en Nispen; R425, ongefolieerd {Img120}. 


Op 26 juni 1679 komen bij schepenen de twee notariële attestaties binnen, afgelegd door Anneken Mathijs de Voogt, een jd van 18 jaar.

WBA: Roosendaal en Nispen; R425, ongefolieerd {Img…}.


Op 27 juni 1679 verschijnt Anneken Matthijs de Voogt voor schepenen die verklaart dat haar attestatie van 27 april 1679 geconstrueerd is. Namelijk door haar eerst dronken te voeren. En toen ze weigerde meer te drinken heeft Christiaen Heestermans een glas wijn in haer boezem gestort  en gezegd ick sal U voor mijn wel attestatie doen. Hij is vervolgens voor de deur gaan staan om haar te beletten weg te gaan. Zij verklaart dat hier uit blijkt dat de attestatie onder dwang verkregen is.

WBA: Roosendaal en Nispen; R425, ongefolieerd {Img….}.


27 oktober 1679
Anneken Mathijs de Voogt bevestigd onder ede haar verklaring van 27 juni voor schepenen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R425, ongefolieerd {Img122}.