Ballintijn

Deze stamboom begint met Andries Ballintijn (Andrew Ballantine) die, volgens zijn eigen verklaring voor een Bredase notaris, is geboren op 5 januari 1717 in Bridgend in Schotland. Hoewel zijn geboortedatum bekend is heb ik de namen van zijn ouders (nog) niet kunnen achterhalen. Er zijn namelijk meer dan twintig dorpen en gehuchten in Schotland met de naam Bridgend.

In 1988 publiceerde ik in Schots-Nederlandse stam-en afstammingsreeksen (een jubileum uitgave van de Caledonian Society) een afstammingsreeks Ballantine. Hier onder laat ik de stamboom volgen zoals die mij thans bekend is. Hier en daar zitten er nog hiaten, mogelijk dat lezers van deze webpage de gaten kunnen dichten.

Op 30 januari 2008 is deze stam aangevuld met gegevens die verzameld zijn door Ruben de Vet. Ruben heeft vrijwel iedereen in Nederland met de naam Ballintijn telefonisch benaderd, zodat thans een vrij compleet beeld van de Nederlandse tak beschikbaar is.

Verder heb ik nog en aantal Ballantine’s waarvan geen verband met de hieronder geplaatste stamboom gebleken is. Deze Ballantine’s laat ik hier volgen:

De weduwe Margriet Ballentijn en wonende op het Oosteinde ondertrouwde (Gereformeerd) op 4 juni 1604 te Rotterdam met Robert Wobster, ook uit Schotland, die diende onder kapitein Henderson.

Stijn Ballentijn uit Schotland, weduwe van Karr. Procl te Sluis ondertrouwde te Dordrecht (Engelse Kerk) op 13 februari 1605 met David Monroe, een schotse soldaat die diende onder kapitein Hamilton. Zij vertrokken met attestatie naar Bergen op Zoom. In het trouwboek van Bergen op Zoom vinden we hen terug als Stijne Baltenthijn, wed, van Coure uit Schotland die trouwt met haar David, die dan David Monteroy genoemd wordt. Ook hier staat hij vermeld als soldaat onder kapitein Hameltun. Zij trouwde 16 augustus 1606, als ondertouw wordt vermeld 12 augustus 1606 te Dordrecht.

Op 20 juni 1631 werd Jan Bellendijn te Sluis begraven, hij is verdronken toen hij wilde gaan zwemmen bij de Peerdenmarckt. Jan Beelendijn was kapitein van een compagnie Schotten leggende in Trencement in Casant.

Joris Ballentijn te Leiden (1636) voerde als wapen in rood een gouden hertenkop, vergezeld van drie gouden latijnse kruisjes.

Lowijs Ballantine, j.g. uit Schotland en sergeant van kapitein Echlijn die in garnizoen lag te Geertruijdenberg, trouwde te Breda (Grote Kerk) op 1 juni 1648 met Janneke Gelijns, weduwe van Robert Hamelton. Hij is ongetwijfeld dezelfde als Levise Ballantine die als sergeant vermeld staat op de montserrol van de compagnie van kolonel Kirckpatrick te Kampen. De compagnie Schotten van kapitein Echlin kwam te Kampen op 17 juli 1652 en vertrok in september 1654 naar Aardenburg.

In het poortersboek van Rotterdam wordt op 13 oktober 1728 Robert Ballentine ingeschreven. Hij was geboren op het eiland Boot (ook Bute) in Schotland. Hij betaalde 12 gld ter verkrijging van de burgerbrief, dat wil zeggen dat hij niet gehuwd was met een burgersdochter of een burgeresse.

De naam Ballantine in Schotland ook wel geschreven Ballantyne, Ballentine en Ballendine is volgens Black waarschijnlijk afkomstig van het landgoed Bellenden in parochie Roberton in Roxburghshire. De naam komt al vroeg voor maar dan geschreven als Ballinton in Stirling. Volgens E.S. Smith kan de naam ook afgeleid zijn van Ballindean (=dorpje bij de heuvel) in Fifeshire.


 Stamboom Ballintijn (ook Ballentijn)

 

Andries Ballintijn, geboren te Bridgend (Schotland) op 5 januari 1717 volgens zijn eigen verklaring van 23 maart 1771, woonde te Ginneken en ook te Breda, begraven Breda op 6 december 1799. Andries is in ondertrouw gegaan te Breda (Grote Kerk) en Ginneken (NG) op 23 december 1752 met Adriana van Meer, gedoopt te Ginneken op 14 augustus 1712, begraven aldaar op 15 oktober 1784, dochter van Henricus Antoni Jansen van Meer en Adriana Adriani van den BogaertHet RK huwelijk van het echtpaar  werd niet gevonden maar dit moet gesloten zijn voor 1 augustus 1751 want hun zoon Jacobus staat vermeld als filius legitimus.

Op 15 april 1752 vervoegen Gerardus Knollaerts en Mattijs Weekamp als gemachtigden van Walter Schott, koopman te Antwerpen, samen met notaris Waelwijck zich bij het woonhuis van Andries Ballentijn te Breda. Andries is niet thuis, waarop aan zijn echtgenote gevraagd wordt om een wisselbrief van haar man te betalen. Zij antwoordt: ik weet mijn man niet; hij is wel ses weeken wegh en ik heb geen gelt. De notaris protesteert hier tegen en stelt Andries Ballentijn aansprakelijk voor het bedrag en te maken kosten {SAB; Breda, notaris A. Waelwijck, N709-42}.

Op 23 maart 1771 verklaart Andries Ballintijn dat hij op 5  januari 1717 te Bridge End in Schotland is geboren {SAB; Breda, notaris J.J. van Laar, N871-17}. In de ondertrouwakten van Andries en Adriana staat vermeld dat de bruidegom afkomstig is uit Noord Brittanniën.

Uit dit huwelijk:

Jacobus Ballintijn, gedoopt te Breda (Nieuwstraat) op 1 augustus 1751, volgt onder II.

 

II Jacobus Ballintijn, particulier en 2e schoolmeester, gedoopt te Breda (Nieuwstraat) op 1 augustus 1751, doet belijdenis op 20 juni 1768 bij de de NG gemeente Breda, overleden te Ginneken &  Bavel op 19 augustus 1818, zoon van I. Jacobus is in ondertrouw gegaan te Breda (Grote Kerk) op 23 september 1775 en getrouwd aldaar op 8 oktober 1775 (NG) met Cornelia van Pietersom, gedoopt te Breda (Grote Kerk) op 17 oktober 1743 (NG), overleden te Ginneken &  Bavel op 7 april 1824, dochter van Coenraad van Pietersom en Cornelia van Lijndonk.

Jacobus Ballintijn en Cornelia van Pietersom maken een mutueel testament te Breda op 23 oktober 1775 {SAB; Breda, notaris J. J. van Laar, N871-17}.

Uit dit huwelijk:

Andreas Ballintijn, gedoopt te Ginneken op 18 augustus 1776 (NG), begraven te Breda (Grote Kerk) op 6 december 1799.

Koenraad Ballintijn, gedoopt te Ginneken op 21 september 1777 (NG), volgt onder III.

Adriana Ballintijn, gedoopt te Ginneken op 8 oktober 1778 (NG), begraven te Breda op 6 februari 1784.

 

III Koenraad Ballintijn, broodbakker, arbeider, brood-en koekbakker, rijksdouanier, bakker en substituut lijkbidder (benoemt 7 juni 1805 op dezelfde datum dat hij de poorterseed te Breda aflegt), gedoopt te Ginneken op 21 september 1777 (NG), woont op de Haagdijk te Breda in 1806, overleden te Ginneken &  Bavel op 21 mei 1824, zoon van II. Koenraad is in ondertrouw gegaan te Breda op 13 juni 1801 en getrouwd aldaar op 28 juni 1801 (SB) met Antonia Gladines, broodbakster, gedoopt te Oosterhout op 4 januari 1777, overleden te Ginneken &  Bavel op 12 oktober 1859, dochter van Jacques Gladines en Jannemie Widdershoven.
Uit dit huwelijk:

Cornelia Ballintijn, gedoopt te Ginneken op 16 november 1801, overleden te Woensdrecht op 9 oktober 1813.

Jacobus Ballintijn, gedoopt te Ginneken op 20 maart 1803 (NG), volgt onder IV-a.

Adriana Maria Ballintijn, gedoopt te Ginneken op 25 april 1805, overleden te Breda op 29 maart 1806.

Adriana Ballintijn, gedoopt te Breda (Brugstraat) op 22 maart 1807, overleden te Ginneken &  Bavel op 11 februari 1850.  Adriana is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 26 januari 1828 met Antonius Calvis, gedoopt te Ginneken op 4 maart 1801, overleden te Ginneken &  Bavel op 26 september 1852, zoon van Batholomeus Calvis en Catharina Lips.

Andries Ballintijn, gedoopt te Breda (Grote Kerk) op 26 maart 1809 (NG), volgt onder IV-b.

Lodewijk Ballintijn, geboren te Woensdrecht op 17 mei 1811, volgt onder IV-c.

Adrianus Ballintijn, geboren te Woensdrecht op 1 juli 1814, volgt onder IV-d.

Gerhardus Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 19 juni 1818, overleden aldaar op 18 januari 1825.

Adriana Maria Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 18 februari 1820, overleden te Breda op 11 november 1874.  Adriana is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 19 januari 1843 met Johannes Hubertus Kwisthout, geboren te Breda op 3 november 1816, overleden aldaar op 1 maart 1896, zoon van Johannes Kwisthout en Johanna Du Bois.

10 Martinus Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 19 december 1823, volgt onder IV-e.

 

IV-a Jacobus Ballintijn, broodbakker, koopman, gedoopt te Ginneken op 20 maart 1803 (NG), overleden te Ginneken &  Bavel op 14 november 1886, zoon van III. Jacobus is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 2 mei 1835 met Maria Wilhelmina Stoffels, geboren te Ginneken &  Bavel op 22 februari 1811, overleden aldaar op 11 januari 1878, dochter van Leonard Stoffels en Wilhelmina van Soeter.
Uit dit huwelijk:

Koenraad Martinus Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 29 november 1835, volgt onder V-a.

Andreas Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 4 februari 1837, volgt onder V-b.

Theresia Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 8 december 1838, overleden aldaar op 7 oktober 1843.

Antonia Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 21 november 1839, overleden aldaar op 9 juni 1848.

Johanna Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 25 februari 1841, overleden aldaar op 14 mei 1894.  Johanna is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 2 juli 1874 met Cornelis Antonie de Bie, geboren te Ginneken &  Bavel op 23 maart 1845, overleden aldaar op 12 februari 1913, zoon van Petrus de Bie en Petronella Verbunt.

Lodewijk Ballintijn, majoor der infanterie, geboren te Ginneken &  Bavel op 24 februari 1842, overleden te ‘s-Gravenhage op 28 februari 1925.  Lodewijk is getrouwd te ‘s-Gravenhage op 28 februari 1925 met Jacoba Geertruida Agatha Waldeck, geboren te Dordrecht op 30 december 1843, overleden te ‘s-Gravenhage op 20 juni 1925.

Gerardus Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 30 maart 1843, volgt onder V-c.

Adriaan Hendrik Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 18 januari 1845, volgt onder V-d.

Theresia Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 16 mei 1846, overleden te Alphen &  Riel op 14 februari 1929.  Theresia is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 16 mei 1878 met Franciscus Andreas van Nunen, geboren te Tilburg op 22 april 1850, overleden te Alphen &  Riel op 6 december 1917, zoon van Joannes Gerardus van Nunen en Joanna Catharina Kolen.

 

V-a Koenraad Martinus Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 29 november 1835, overleden te Breda op 19 juni 1864, zoon van IV-a. Koenraad is getrouwd te Terheijden op 16 oktober 1861 met Sara Rolaff, geboren te Terheijden op 20 juli 1839, overleden te Breda op 1 januari 1902, dochter van Laurens Rolaff en Maria Elisabeth Sagius.  Sara is later getrouwd te Breda op 24 augustus 1865 met haar zwager Gerardus Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 30 maart 1843, zie V-c.
Uit dit huwelijk:

Jacobus Martinus Andreas Ballintijn, geboren te Breda op 31 juli 1862, overleden te ‘s-Gravenhage op 8 september 1920.  Jacobus is getrouwd te Breda op 10 oktober 1887 met Louise Geertruida Mouwen, geboren te Breda op 2 augustus 1855, overleden te ‘s-Gravenhage op 11 november 1929, dochter van Cornelis Mouwen en Maria Agatha Keijm.  Louise is eerder getrouwd te Breda op 4 mei 1874 met Antonius Hendrikus Staal, afkomstig uit Breda, zoon van Matthijs Staal en Anna Catharina Tack.

Laurens Adam Albert Ballintijn, geboren te Breda op 30 januari 1864, volgt onder VI-a.

 

VI-a Laurens Adam Albert Ballintijn, geboren te Breda op 30 januari 1864, overleden te ‘s-Gravenhage op 31 mei 1919, zoon van V-a. Laurens is getrouwd te Zevenbergen op 25 januari 1888 met Gijsberdina Frederika Bedding, geboren te Delfshaven op 10 januari 1866, dochter van Wilhelmus Christiaan Bedding en Gijsberdina Hendrika Middelkoop.
Uit dit huwelijk:

Gerardus Ballintijn, geboren te Merksem op 28 juni 1888, volgt onder VII-a.

 

VII-a Gerardus Ballintijn, geboren te Merksem op 28 juni 1888, overleden te Maastricht op 23 december 1955, zoon van VI-a. Gerardus is getrouwd te ‘s-Gravenhage op 18 oktober 1910 (1) met Wilhelmina Joanna Vermeer, geboren te Rotterdam op 7 januari 1891, overleden te Doetinchem op 6 maart 1974.
Uit dit huwelijk:

Gijsberdina Frederica Ballintijn, geboren te Rijswijk op 17 april 1911, overleden te Oakland (CA, USA) op 25 december 1963.

Willemina Melchiora Ballintijn, geboren te ‘s-Gravenhage op 2 november 1912.  Willemina was gehuwd met … Wagers.

Alida Jacoba Ballintijn, geboren te Essen op 26 februari 1914, overleden op 12 april 2000.  Alida was gehuwd met … Buchardt.

Laurens Melchior Gerard Ballintijn, geboren te Antwerpen op 12 november 1915, volgt onder VIII-a.

Gerardus is daarnaast getrouwd te Zaandam op 7 juli 1948 (2) met Grietje Vink, geboren te Zaandam op 19 juni 1922.

 

VIII-a Laurens Melchior Gerard Ballintijn, geboren te Antwerpen op 12 november 1915, overleden te Amsterdam op 1 november 1970, zoon van VII-a. Laurens is getrouwd te Leusden op 7 februari 1935 met Johanna Steen, geboren te Amsterdam op 8 januari 1907, overleden aldaar op 1 november 1970.
Uit dit huwelijk:

Gerard Laurens Melchior Ballintijn, geboren te Amersfoort op 3 augustus 1935, volgt onder IX-a.

Melchior Johan Ballintijn, geboren te Amsterdam op 14 december 1939, volgt onder IX-b.

Patricia Laurence Elizabeth Ballintijn, geboren te Amsterdam op 1 juni 1946.  Patricia is getrouwd te Amsterdam op 20 juni 1968 met Hans Robert Brohm, geboren te Amsterdam op 2 augustus 1944.

 

IX-a Gerard Laurens Melchior Ballintijn, geboren te Amersfoort op 3 augustus 1935, zoon van VIII-a. Gerard is getrouwd te Amsterdam op 27 januari 1959 (1) met Pamela Anne Lazenby, geboren te Worthing op 7 april 1937.
Uit dit huwelijk:

John Michael Ballintijn, geboren te Amsterdam op 10 februari 1959.

Robert Allen Ballintijn, geboren te Sydney op 4 mei 1960, volgt onder X-a.

Steven Craig Ballintijn, geboren te Sydney op 25 augustus 1962.

Karen Lea Ballintijn, geboren te Sydney op 12 maart 1968.

Gerard is daarnaast getrouwd te Perth op 24 december 1987 (2) met Jeanette Alida Schmitz, geboren te Velsen op 7 juli 1936.

 

X-a Robert Allen Ballintijn, geboren te Sydney op 4 mei 1960, zoon van IX-a. Robert is getrouwd te Perth op 2 november 1979 (1) met Sara Jane Evans, geboren te Perth op 26 maart 1961.
Uit dit huwelijk:

Nicholas Blair Ballintijn, geboren te Perth op 9 maart 1980.

Sharyn Ballintijn, geboren te Perth op 11 januari 1983.

Robert is daarnaast getrouwd te Perth op 1 maart 1997 (2) met Sandra Marie Langford, geboren te Perth op 12 december 1960.
Uit dit huwelijk:

Adam Michael Ballintijn, geboren te Perth op 30 juli 1994.

Rebecca Mae Ballintijn, geboren te Perth op 3 april 1996.

 

IX-b Melchior Johan Ballintijn, geboren te Amsterdam op 14 december 1939, zoon van VIII-a. Melchior is getrouwd te Amsterdam op 1 juni 1962 met Marijke Douke ter Woort, geboren te Amsterdam op 28 november 1940.
Uit dit huwelijk:

Melchior Johan Ballintijn, geboren te Apeldoorn op 16 september 1964, volgt onder X-b.

Frederika Johanna Ballintijn, geboren te Coevorden op 1 mei 1969.

 

X-b Melchior Johan Ballintijn, geboren te Apeldoorn op 16 september 1964, overleden te Leusden op 3 november 2005, zoon van IX-b. Melchior is getrouwd te Leusden op 30 maart 1994 met Saskia van der Glas, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 17 september 1971.
Uit dit huwelijk:

Mees Melchior Ballintijn, geboren te Amersfoort op 4 september 1996.

Loek Anne Ballintijn, geboren te Utrecht op 29 juli 1999.

 

V-b Andreas Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 4 februari 1837, overleden aldaar op 28 mei 1906, zoon van IV-a. Andreas is getrouwd te ‘s-Hertogenbosch op 5 juli 1871 met Maria Anna van Dalsen, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 25 november 1843, overleden te Breda op 14 januari 1932.
Uit dit huwelijk:

Pieter Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 10 april 1872, overleden te Zeist op 19 augustus 1914.

Maria Wilhelmina Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 2 januari 1874, overleden te Breda op 29 juli 1921.  Maria is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 23 juni 1909 met Bartholomeus Louis Eliza Marie Klunne, geboren te Rotterdam op 30 juni 1875, zoon van Bartholomeus Klunne en Antonia Adriana Dolk.

Jacoba Adolphina Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 5 mei 1878, overleden aldaar op 26 mei 1884.

 

V-c Gerardus Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 30 maart 1843, overleden te Princenhage op 31 mei 1904, zoon van IV-a. Gerardus is getrouwd te Breda op 24 augustus 1865 met Sara Rolaff, geboren te Terheijden op 20 juli 1839, overleden te Breda op 1 januari 1902, dochter van Laurens Rolaff en Maria Elisabeth Sagius.  Sara is eerder getrouwd te Terheijden op 16 oktober 1861 met Koenraad Martinus Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 29 november 1835, zie V-a.
Uit dit huwelijk:

Gerardus Coenraad Ballintijn, geboren te Breda op 7 maart 1866, overleden aldaar op 6 april 1890.

Coenraad Martinus Ballintijn, geboren te Breda op 31 juli 1867, volgt onder VI-b.

Albertus Ballintijn, geboren te Breda op 8 oktober 1868, overleden aldaar op 20 maart 1937.  Albertus is getrouwd te ‘s-Gravenhage op 26 augustus 1903 met Maatje Geluk, geboren te Kattendijke op 27 november 1871, overleden te Breda op 15 december 1949.

Maria Wilhelmina Ballintijn, geboren te Breda op 19 april 1870, overleden aldaar op 24 november 1929.

Adriaan Hendrik Ballintijn, geboren te Breda op 28 oktober 1871, overleden aldaar op 16 november 1878.

Nicolaas Hugo Ballintijn, geboren te Breda op 25 maart 1873, volgt onder VI-c.

Andries Ballintijn, geboren te Breda op 29 april 1875, volgt onder VI-d.

Lodewijk Ballintijn, geboren te Breda op 14 februari 1877, overleden aldaar op 20 oktober 1895.

 

VI-b Coenraad Martinus Ballintijn, tijdelijk opzichter der Genie, geboren te Breda op 31 juli 1867, overleden te Gouda op 1 juli 1934, zoon van V-c. Coenraad is getrouwd te Spaarndam op 30 augustus 1900 (1) met Adriana Cornelia Schouten, geboren te Spaarndam op 30 oktober 1870, overleden aldaar op 30 oktober 1870.
Uit dit huwelijk:

Gerardus Coenraad Martinus Ballintijn, geboren te Uitgeest op 5 juni 1902, volgt onder VII-b.

Barend Adriaan Cornelis Ballintijn, geboren te Uitgeest op 20 mei 1904, volgt onder VII-c.

Margaretha Jeanne Ballintijn, geboren te Haarlemmermeer op 5 januari 1906, overleden te Rijswijk op 5 september 1987.

Coenraad is getrouwd te Amsterdam op 25 november 1915 (2) met Francina de Bruijn, geboren te Gouda op 13 oktober 1872, overleden te ‘s-Gravenhage op 7 december 1952.

 

VII-b Gerardus Coenraad Martinus Ballintijn, geboren te Uitgeest op 5 juni 1902, overleden te Amsterdam op 2 juni 1965, zoon van VI-b. Gerardus is getrouwd te Harlingen op 14 juli 1927 met Cornelia Richtje Wijga, geboren te Harlingen op 27 juni 1907, overleden te Idar Oberstein op 25 juli 1998.
Uit dit huwelijk:

Coenraad Martinus Ballintijn, geboren te Harlingen op 27 oktober 1929, volgt onder VIII-b.

Margaretha Ballintijn, geboren te Harlingen op 8 september 1932.  Margaretha is getrouwd te Utrecht op 30 december 1958 met Fredericus Petrus Johannes Nijenhuijs, geboren op 13 april 1933, overleden te Amstelveen op 1 juni 1992.

 

VIII-b Coenraad Martinus Ballintijn, geboren te Harlingen op 27 oktober 1929, zoon van VII-b. Coenraad is getrouwd te Groningen op 14 september 1956 met Geertruida de Vries, geboren te Groningen op 19 oktober 1932.
Uit dit huwelijk:

Neeltje Martina Ballintijn, geboren te Eelde op 13 februari 1958.  Neeltje is getrouwd te Eelde op 29 april 1983 met Roelof Johan van der Veen, geboren te Wartena op 30 mei 1955.

Gerardus Coenaad Martinus Ballintijn, geboren te Eelde op 24 maart 1960, volgt onder IX-c.

Cornelia Richtje Ballintijn, geboren te Eelde op 4 september 1968.  Cornelia is getrouwd te Tynaarlo op 15 juni 2000 met Marco Dimitri Stayen, geboren te Maassluis op 29 maart 1971.

 

IX-c Gerardus Coenaad Martinus Ballintijn, geboren te Eelde op 24 maart 1960, zoon van VIII-b. Gerardus is getrouwd te Eelde op 20 december 1991 met Yvonne Allegonda Dieterman, geboren te Emmen op 25 april 1957.
Uit dit huwelijk:

Coenraad Martinus Ballintijn, geboren te Zwolle op 27 december 1994.

Josefina Mina Ballintijn, geboren te Zwolle op 22 augustus 1998.

 

VII-c Barend Adriaan Cornelis Ballintijn, geboren te Uitgeest op 20 mei 1904, overleden te Leiden op 19 oktober 1981, zoon van VI-b.

Barend is getrouwd te Zutphen op 7 juli 1932 met Johanna Wilhelmina Rolaff, geboren te Zutphen op 6 mei 1906, overleden te Almelo op 8 mei 1985.
Uit dit huwelijk:

Cornelis Frans Ballintijn, geboren te Zutphen op 18 maart 1934.  Cornelis is getrouwd te Lochem op 24 juni 1961 met Annelies Charlotte Knip, geboren op 22 april 1938.

Coenraad Martinus Ballintijn, geboren te Zutphen op 27 juni 1936, volgt onder VIII-c.

Albert Ballintijn, geboren te Zierikzee op 25 maart 1946.

 

VIII-c Coenraad Martinus Ballintijn, geboren te Zutphen op 27 juni 1936, zoon van VII-c. Coenraad is getrouwd te Delft op 2 mei 1964 met Marina Voorthuizen, geboren te Rotterdam op 9 oktober 1938.
Uit dit huwelijk:

Matthijs Ballintijn, geboren te Delft op 22 februari 1965, volgt onder IX-d.

Otto Peter Ballintijn, geboren te Haarlem op 29 juni 1966, volgt onder IX-e.

Michiel Coen Ballintijn, geboren te Wassenaar op 10 september 1970, volgt onder IX-f.

 

IX-d Matthijs Ballintijn, geboren te Delft op 22 februari 1965, zoon van VIII-c. Matthijs is getrouwd te Driebergen op 25 oktober 1997 met Martha Catharina Maria van Logtestijn, geboren te Utrecht op 9 juli 1962.
Uit dit huwelijk:

Laurine Marina Maria Ballintijn, geboren te Blaricum op 20 augustus 1998.

Thijs Jan Coen Ballintijn, geboren te Blaricum op 26 juni 2000.

 

IX-e Otto Peter Ballintijn, geboren te Haarlem op 29 juni 1966, zoon van VIII-c. Otto is getrouwd te Wassenaar op 5 augustus 1995 met Ilonka Esmeralda Slechte, geboren te Neuilly-sur-Serre op 8 januari 1969.
Uit dit huwelijk:

Maaike Odette Ballintijn, geboren te Sint Anna Berchem op 12 juli 1999.

St‚phanie Carina Ballintijn, geboren te Brasschaat op 16 januari 2001.

 

IX-f Michiel Coen Ballintijn, geboren te Wassenaar op 10 september 1970, zoon van VIII-c. Michiel is getrouwd te Labastide Marnhac op 18 augustus 2006 met Val‚rie van Spronsen, geboren te ‘s-Gravenhage op 22 december 1976.
Uit dit huwelijk:

Mees Geert Coen Ballintijn, geboren te Blaricum op 13 juli 2007.

 

VI-c Nicolaas Hugo Ballintijn, geboren te Breda op 25 maart 1873, overleden te Bergen op Zoom (Vrederust) op 21 juni 1919, zoon van V-c. Nicolaas is getrouwd te Princenhage op 29 april 1915 met Joanna Catharina Ballintijn, geboren te Antwerpen op 2 juni 1882, dochter van V-j.
Uit dit huwelijk:

Nicolaas Hugo Ballintijn, geboren te Princenhage op 22 juni 1917, overleden te Ekeren op 1 oktober 1939.

 

VI-d Andries Ballintijn, geboren te Breda op 29 april 1875, overleden te Enschede op 1 februari 1947, zoon van V-c. Andries is getrouwd te Bloemendaal op 12 april 1905 (1) met Martha Gesina Possel, geboren te Groningen op 4 september 1872, overleden te Breda op 28 september 1912, dochter van Freerk Possel en Louisa Augusta Wilhelmina Amalia Ladraque.
Uit dit huwelijk:

Gerardus Ballintijn, geboren te Breda op 27 december 1905, volgt onder VII-d.

Louise Sara Ballintijn, geboren te Breda op 5 juli 1908, overleden te Renkum op 7 maart 1983.  Louise is getrouwd te Ginneken op 27 april 1933 met Jacobus Hendrikus Verboven, geboren te Teteringen op 11 februari 1904, overleden te Geffen op 7 februari 1981, zoon van Johannes Gerardus Verboven en Maria Goverdina van Berkel.

Andries is getrouwd te Utrecht op 19 februari 1913 (2) met Gerarda Wilkes, geboren te Utrecht op 31 mei 1883, overleden te Ginneken &  Bavel op 1 juni 1936, dochter van Pieter Wilkes en Anthonia Gentenaar.
Uit dit huwelijk:

Antonia Gerarda Ballintijn, geboren te Breda op 12 januari 1915, overleden De Bilt op 1 april 1979.

 

VII-d Gerardus Ballintijn, geboren te Breda op 27 december 1905, overleden te Leiden op 14 januari 1955, zoon van VI-d.

Gerardus is getrouwd te Ginneken op 15 mei 1930 met Hendrica Geertruida Balvers, geboren te Alkmaar op 26 november 1906, overleden te Middelburg op 1 april 1990.
Uit dit huwelijk:

Martha Anna Gerarda Ballintijn, geboren te Enschede op 14 juli 1938, overleden te Almere op 6 december 2007.

Anneke Ballintijn, geboren te Enschede op 12 juni 1940.  Anneke is getrouwd te Middelburg op 24 juli 1964 met Johannes Meulmeester, geboren te Vlissingen op 23 april 1939.

Gerrie Ballintijn, geboren te Enschede op 12 juni 1940, overleden aldaar op 24 augustus 1940.

Eefke Hendrika Ballintijn, geboren te Enschede op 6 maart 1945.  Eefke is getrouwd te Middelburg op 16 februari 1970 met Philip Leon Chasteauneuf, geboren te Croyden op 26 oktober 1944.

 

V-d Adriaan Hendrik Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 18 januari 1845, overleden aldaar op 18 juni 1891, zoon van IV-a.

Adriaan is getrouwd te Apeldoorn op 12 februari 1879 met Cornelia Bruining, geboren te Franeker op 23 april 1849, overleden te Bergen op Zoom op 3 juni 1921, dochter van Wijbo Jacobus Bruining en Sijtske Tjallings Jarigsma.
Uit dit huwelijk:

Maria Wilhelmina Ballintijn, geboren te Ginneken op 4 januari 1881, overleden te ‘s-Gravenhage op 26 september 1956.  Maria is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 26 juni 1902 met Leonardus Theodorus Josephus Koremans, geboren te Geertruidenberg op 9 april 1878, overleden te ‘s-Gravenhage op 28 januari 1961, zoon van Johannes Jacobus Koremans en Apollonia Helene van Tol.

Jacobus Wijbo Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 9 september 1882, overleden aldaar op 5 januari 1883.

Sijtske Ballintijn, geboren te Ginneken op 26 januari 1884, overleden te Ginneken &  Bavel op 9 augustus 1884.

Sijtske Cornelia Anna Tetje Ballintijn, geboren te Ginneken op 29 september 1887.

 

IV-b Andries Ballintijn, broodmaker, gedoopt te Breda (Grote Kerk) op 26 maart 1809 (NG), overleden te Ginneken &  Bavel op 26 december 1874, zoon van III. Andries is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 16 juni 1832 (1) met Joanna Martina van Opstal, gedoopt te Ginneken op 31 augustus 1805 (NG), overleden te Ginneken &  Bavel op 14 augustus 1869, dochter van Jacobus Antonius van Opstal en Jacoba van Dijk.
Uit dit huwelijk:

Jacoba Charlotta Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 17 december 1832.

Andries is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 31 maart 1870 (2) met Cornelia Schetzelaar, geboren te Woudrichem op 23 februari 1836, overleden te Ginneken &  Bavel op 7 mei 1912, dochter van Anthonij Schetzelaar en Engeltje van der Meiden.

 

IV-c Lodewijk Ballintijn, geboren te Woensdrecht op 17 mei 1811, overleden te Ginneken &  Bavel op 27 juni 1841, zoon van III. Lodewijk is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 5 mei 1838 met Cornelia Burgers, geboren te Dinteloord op 12 april 1812, overleden te Breda op 26 september 1887, dochter van Cornelis Burgers en Willemijna Knook.
Uit dit huwelijk:

Joanna Martina Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 26 september 1838, overleden te Breda op 12 maart 1912.  Joanna is getrouwd te Breda op 12 augustus 1858 met Johannes Flier, geboren te Rotterdam op 4 augustus 1831, overleden te Breda op 17 augustus 1912, zoon van Gosewinus Flier en Jaantje Treffers.

Margaretha Christina Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 4 januari 1840, overleden te Breda op 2 januari 1881.  Margaretha is getrouwd te Ginneken &  Bavel op 2 november 1870 met Albert Dirk Kattekamp, geboren te Tiel op 4 juli 1832, overleden te Breda op 19 juli 1909, zoon van Frederik Kattekamp en Stijntje de Bruijn.

Lodewijk Cornelis Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 30 mei 1841, volgt onder V-e.

 

V-e Lodewijk Cornelis Ballintijn, geboren te Ginneken &  Bavel op 30 mei 1841, overleden te Haarlem op 26 mei 1897, zoon van IV-c. Lodewijk is getrouwd te Breda op 4 maart 1868 met Maria Dorothea Philippina Rautmann, geboren te ‘s-Gravenhage op 28 augustus 1837, overleden te Haarlem op 15 mei 1913, dochter van Carl Heinrich Rautmann en Johanna Maria Hillebrand.
Uit dit huwelijk:

Lodewijk Carl Ballintijn, geboren te ‘s-Gravenhage op 23 december 1868, volgt onder VI-e.

 

VI-e Lodewijk Carl Ballintijn, geboren te ‘s-Gravenhage op 23 december 1868, overleden te Haarlem op 11 januari 1902, zoon van V-e. Lodewijk is getrouwd te Haarlem op 6 februari 1896 met Wilhelmina van der Laan, geboren te Hilversum op 14 februari 1873, overleden te Amsterdam op 3 maart 1951.
Uit dit huwelijk:

Lodewijk Cornelis Ballintijn, geboren te Haarlem op 12 december 1897, overleden te Bussum op 3 februari 1955.  Lodewijk is getrouwd te Amsterdam op 28 augustus 1919 met Catharina Sophia Barbera Stam, geboren te Amsterdam op 15 oktober 1899, overleden te Naarden op 6 mei 1976.

 

IV-d Adrianus Ballintijn, molenaarsknecht, molenaar en broodbakker, geboren te Woensdrecht op 1 juli 1814, overleden te Breda op 17 september 1866, zoon van III. Adrianus is getrouwd te Breda op 5 mei 1838 (1) met Johanna Petronella Voorouders, wollennaaister, gedoopt te Breda (Waterstraat) op 17 december 1810, overleden te Breda op 24 september 1841, dochter van Wilhelmus Voorouders en Adriana Aarts.
Uit dit huwelijk:

Wilhelmus Johannes Ballintijn, geboren te Breda op 29 april 1839, volgt onder V-f.

Johannes Ballintijn, geboren te Breda op 11 januari 1841, overleden te Semarang op 8 oktober 1870.

Adrianus is getrouwd te Breda op 12 oktober 1843 (2) met Catharina Dielisse, geboren te Breda op 31 oktober 1819, overleden aldaar op 31 december 1875, dochter van Christiaan Dielissen en Cornelia Brooijmans.
Uit dit huwelijk:

Cornelia Ballintijn, geboren te Breda op 11 januari 1844, overleden aldaar op 7 januari 1905.  Cornelia is getrouwd te den Helder op 19 juli 1866 met Cornelis Oomen, werktuigmaker, geboren te Breda op 23 december 1830, overleden aldaar op 23 maart 1902, zoon van Franciscus Oomen en Maria van der Steen.

Johanna Ballintijn, geboren te Breda op 24 augustus 1845, overleden aldaar op 26 januari 1922.  Johanna is getrouwd te Breda op 23 mei 1866 met Johannes Stephanus Heberl‚, schoenmaker, gevangenbewaarder, winkelbediende en dagloner, geboren te Breda op 2 augustus 1844, overleden aldaar op 11 februari 1922, zoon van Jacobus Heberl‚ en Lucia Sips.

Christiaan Ballintijn, geboren te Breda op 14 oktober 1847, volgt onder V-g.

Petrus Johannes Ballintijn, geboren te Breda op 3 maart 1850, overleden aldaar op 3 mei 1851.

Maria Ballintijn, geboren te Breda op 18 juli 1852, wonende te Boxtel, overleden aldaar op 5 april 1916.  Maria is getrouwd te Breda op 30 mei 1877 met Ludovcius Antonius Wilhelmus van der Weijst, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 23 november 1844, overleden te Oss op 20 oktober 1922, natuurlijke zoon van Allegonda van der Weijst.

Adriana Ballintijn, geboren te Breda op 1 februari 1855, overleden te Brussel op 2 februari 1920.  Adriana is getrouwd te Breda op 7 mei 1879 met Adrianus Cornelis van Steen, geboren te Breda op 1 maart 1856, overleden te Brussel op 19 februari 1939, zoon van Jacobus Hendrikus van Steen en Johanna Vergouwen.

Elisabeth Maria Ballintijn, geboren te Breda op 20 november 1857, overleden aldaar op 28 oktober 1858.

10 Catharina Cornelia Ballintijn, geboren te Breda op 20 november 1857, overleden aldaar op 28 september 1858.

11 Catharina Johanna Ballintijn, geboren te Breda op 18 februari 1860, overleden aldaar op 8 april 1940.  Catharina is getrouwd te Breda op 20 april 1882 met Hendrikus Bielars, geboren te Breda op 17 november 1860, overleden aldaar op 16 december 1929, zoon van Berend Hulzen Bielars en Theresia van der Pas.

12 Elisabeth Cornelia Ballintijn, geboren te Breda op 3 februari 1864, overleden aldaar op 7 februari 1951.  Elisabeth is getrouwd te Breda op 19 september 1889 met Mathijs van Gool, geboren te Breda op 24 november 1860, overleden aldaar op 20 juni 1953, zoon van Mathijs van Gool en Johanna Bos.

 

V-f Wilhelmus Johannes Ballintijn, geboren te Breda op 29 april 1839, overleden te Leeuwarden op 28 maart 1889, zoon van IV-d. Wilhelmus is getrouwd te Breda op 1 april 1868 met Catharina Maria Govaars, geboren te Breda op 14 december 1848, overleden te Amsterdam op 11 april 1924, dochter van Godefridus Govaars en Anna Cornelia Pluijms.
Uit dit huwelijk:

Wilhelmus Nicolaas Ballintijn, geboren te Breda op 23 april 1868, overleden aldaar op 27 juni 1868.

Adrianus Antonius Ballintijn, geboren te Breda op 23 augustus 1869, overleden aldaar op 24 oktober 1869.

Cornelis Ballintijn, geboren te Breda op 16 september 1870, volgt onder VI-f.

Cornelia Maria Ballintijn, geboren te Breda op 10 november 1871, overleden aldaar op 27 december 1871.

Christiaan Ballintijn, geboren te Breda op 26 februari 1873, overleden aldaar op 9 september 1873.

Cornelia Ballintijn, geboren te Breda op 23 april 1889, overleden aldaar op 11 juli 1889.

 

VI-f Cornelis Ballintijn, geboren te Breda op 16 september 1870, overleden te Amsterdam op 25 november 1937, zoon van V-f. Cornelis is getrouwd te Breda op 7 december 1891 met Margaretha Booij, geboren te Ankeveen op 30 januari 1863, overleden te Amsterdam op 17 september 1925, dochter van Dirk Booij en Johanna Vermeulen.
Uit dit huwelijk:

Theodorus Wilhelmus Ballintijn, geboren te Breda op 14 januari 1892, volgt onder VII-e.

Wilhelmus Cornelis Ballintijn, geboren te Amsterdam op 27 december 1893, volgt onder VII-f.

Cornelis Ballintijn, geboren te Amsterdam op 1 januari 1901, volgt onder VII-g.

 

VII-e Theodorus Wilhelmus Ballintijn, geboren te Breda op 14 januari 1892, overleden te Amsterdam op 25 juli 1957, zoon van VI-f. Theodorus is getrouwd te Amsterdam op 15 december 1915 met (en gescheiden op 12 december 1919 van) Toos Maria Anna van Gaelen, geboren te Amsterdam op 18 december 1889, overleden aldaar op 9 maart 1942.
Uit dit huwelijk:

Bernardus Jacobus Ballintijn, geboren te Amsterdam op 24 september 1916, overleden te Denia op 6 juni 1993.  Bernardus is getrouwd te Amsterdam op 31 december 1940 met (en gescheiden op 26 maart 1958 van) Maria Anna Hubertina Helders, geboren te Heerlen op 5 september 1913, overleden te Heemstede op 29 april 2004.

Maria Anna Ballintijn, geboren te Amsterdam in januari 1920, overleden aldaar op 16 februari 1920.

 

VII-f Wilhelmus Cornelis Ballintijn, geboren te Amsterdam op 27 december 1893, overleden aldaar op 2 maart 1970, zoon van VI-f. Wilhelmus is getrouwd te Amsterdam op 29 december 1920 met Everdina Johanna van Driel, geboren te Amsterdam op 16 november 1898, overleden aldaar op 3 februari 1941.
Uit dit huwelijk:

Margaretha Everdina Ballintijn, geboren te Amsterdam op 22 november 1919, overleden aldaar op 13 januari 1949.  Margaretha is getrouwd te Amsterdam op 21 februari 1940 met Johannes Willemse, geboren te Amsterdam op 3 maart 1921, overleden aldaar op 9 augustus 1999.

Elisabeth Ballintijn, geboren te Amsterdam op 1 maart 1921, overleden aldaar op 14 juni 1953.  Elisabeth is getrouwd te Amsterdam op 21 oktober 1942 met Willem Cornelis Hijlkema, geboren te Amsterdam op 20 juni 1922, overleden te Beemster op 4 juli 1983.

Everdina Johanna Ballintijn, geboren te Amsterdam op 23 mei 1922, overleden aldaar op 21 januari 1998.  Everdina is getrouwd te Amsterdam op 28 mei 1941 met Wilhelmus Fredericus Ferdinandus Neimeier, geboren te Amsterdam op 15 maart 1922, overleden te Sandbostel op 31 mei 1945.

Wilhelmina Cornelia Ballintijn, geboren te Amsterdam op 31 juli 1928, overleden aldaar op 15 januari 1988.  Wilhelmina is getrouwd te Amsterdam op 13 april 1948 (1) met (en gescheiden op 16 juli 1954 van) Willem Oosterloo, geboren te Haaren op 8 februari 1923.  Wilhelmina is getrouwd op 10 november 1959 (2) met Johannes Daniël Lamers, geboren te Amsterdam op 11 januari 1916, overleden aldaar op 30 september 1985.

 

VII-g Cornelis Ballintijn, geboren te Amsterdam op 1 januari 1901, overleden aldaar op 18 december 1963, zoon van VI-f. Cornelis is getrouwd te Amsterdam op 16 april 1925 met Janna Hendrika Heuders, geboren te Amsterdam op 26 maart 1904, overleden aldaar op 27 februari 1990.
Uit dit huwelijk:

Hendrika Ballintijn, geboren te Amsterdam op 15 december 1927.  Hendrika is getrouwd te Amsterdam op 3 juni 1950 met Gerardus Johannes Cabri, geboren te Amsterdam op 1 augustus 1925.

Cornelis Ballintijn, geboren te Amsterdam op 21 februari 1931.  Cornelis is getrouwd te Wormerveer op 24 januari 1959 (1) met Jannetje Battem, geboren te Wormerveer op 3 november 1931, overleden te Haarlem op 7 mei 1962.  Cornelis is getrouwd te Amsterdam op 21 februari 1966 (2) met Elisabeth Maria Rooth, geboren te Beverwijk op 27 april 1931.

 

V-g Christiaan Ballintijn, broodbakker, geboren te Breda op 14 oktober 1847, overleden aldaar op 18 december 1938, zoon van IV-d. Christiaan is getrouwd te Breda op 29 november 1876 met Petronella Hendriks, geboren te Breda op 3 januari 1852, overleden aldaar op 13 juni 1905, dochter van Jacobus Johannes Hendriks en Adriana Martens.
Uit dit huwelijk:

Catharina Adriana Ballintijn, geboren te Breda op 1 september 1877, overleden aldaar op 17 februari 1947.  Catharina is getrouwd te Breda op 4 februari 1907 met (en gescheiden op 9 oktober 1924 van) Antonius Franciscus Joannes Brangers, geboren te Eksel op 10 februari 1884, zoon van Marinus Joannes Brangers en Elisabeth van Leunen.

Cornelia Johanna Ballintijn, geboren te Breda op 9 juli 1878, overleden aldaar op 25 juni 1953.

Jacobus Adrianus Ballintijn, geboren te Breda op 29 juni 1880, volgt onder VI-g.

Adrianus Jacobus Ballintijn, geboren te Breda op 19 december 1881, overleden aldaar op 17 oktober 1926.  Adrianus is getrouwd te Princenhage op 29 augustus 1912 met Maria Henrica Smits, geboren te Princenhage op 22 april 1888, overleden te Breda op 9 oktober 1969, dochter van Hendrikus Smits en Gertruida Johanna Bouhuizen.

Martinus Jacobus Ballintijn, geboren te Breda op 23 maart 1883, overleden aldaar op 26 februari 1934.

Maria Catharina Ballintijn, geboren te Breda op 16 augustus 1884, overleden aldaar op 16 september 1884.

Maria Pieternella Ballintijn, geboren te Breda op 29 december 1885, overleden aldaar op 17 oktober 1886.

Adriana Petronella Ballintijn, geboren te Breda op 15 augustus 1887, overleden aldaar op 19 maart 1943.  Adriana is getrouwd te Breda op 19 april 1917 met Johannes Antonius Gijsbertus Cornelis van Welij, geboren te Breda op 9 augustus 1893, overleden aldaar op 26 juni 1960, zoon van Gijsbertus Antonius van Welij en Cornelia Maria van Harskamp.

Louis Christiaan Ballintijn, geboren te Breda op 9 augustus 1893, overleden aldaar op 12 maart 1923.

 

VI-g Jacobus Adrianus Ballintijn, geboren te Breda op 29 juni 1880, overleden aldaar op 31 december 1965, zoon van V-g. Jacobus is getrouwd te Breda op 24 februari 1908 met Maria Johanna Schutte, geboren te Breda op 22 januari 1884, overleden aldaar op 9 mei 1964, dochter van Gerardus Schutte en Johanna Geertruida Steenkamp.
Uit dit huwelijk:

Christiaan Gerardus Ballintijn, kantoorbediende, geboren te Breda op 6 maart 1909, overleden te Perth.  Christiaan is getrouwd te Tilburg op 13 augustus 1930 met Petronella Johanna Stam, geboren te Bladel & Netersel op 16 maart 1901, overleden te Perth.

Gerardus Christiaan Ballintijn, geboren te Breda op 10 oktober 1912, volgt onder VII-h.

Petronella Ballintijn, geboren te Breda op 18 mei 1916, overleden op 4 februari 2008, begraven te Oosterhout op 8 februari 2008.  Petronella is getrouwd te Breda op 28 augustus 1941 met Wilhelmus Cornelis Verkooijen, geboren te Oosterhout op 28 februari 1912, overleden aldaar op 24 juli 1994.

 

VII-h Gerardus Christiaan Ballintijn, geboren te Breda op 10 oktober 1912, overleden aldaar op 28 juni 1968, zoon van VI-g. Gerardus is getrouwd te Breda op 28 september 1936 met Elisabeth Johanna Cornelia Maria Roksnoer, geboren te Breda op 13 september 1913, overleden aldaar op 9 februari 2006.
Uit dit huwelijk:

Jacoba Maria Ballintijn, geboren te Goes op 27 februari 1938, overleden te Terheijden op 3 december 1979.

Jacobus Franciscus Ballintijn, geboren te Oss op 14 augustus 1939, volgt onder VIII-d.

Maria Jacoba Ballintijn, geboren te Oss op 17 november 1940.  Maria is getrouwd te Breda op 22 december 1961 met Johannes Theodorus Maria van der Bom, geboren te Oudenbosch op 11 december 1936.

 

VIII-d Jacobus Franciscus Ballintijn, geboren te Oss op 14 augustus 1939, zoon van VII-h. Jacobus is getrouwd te Leeuwarden op 27 november 1964 met Pietie van Kampen, geboren te Leeuwarden op 22 april 1937.
Uit dit huwelijk:

Maarten Koenraad Ballintijn, geboren te Zaandijk op 6 april 1966.

Mechteld Reinou Ballintijn, geboren te Zaandam op 13 december 1969.

Gerco Christiaan Ballintijn, geboren te Zaandam op 25 mei 1972.

 

IV-e Martinus Ballintijn, koek-en banketbakker, geboren te Ginneken &  Bavel op 19 december 1823, overleden te Capelle op 16 april 1902, zoon van III. Martinus is getrouwd te Enkhuizen op 12 februari 1852 met Johanna Catharina Hoedemaker, geboren te Enkhuizen op 22 juni 1829, overleden te Breda op 19 december 1894, dochter van Douwe Hoedemaker en Anna Meijna Schuyt.
Uit dit huwelijk:

Koenradus Theodorus Ballintijn, geboren te Breda op 7 november 1852, volgt onder V-h.

Nicolaas Andreas Ballintijn, geboren te Breda op 8 februari 1855, volgt onder V-i.

Johannes Pieter Ballintijn, geboren te Breda op 11 maart 1858, volgt onder V-j.

Anna Wilhelmina Ballintijn, geboren te Breda op 25 oktober 1860, wonende te Capelle, overleden te Bergen op Zoom (Vrederust) op 5 januari 1915.  Anna is getrouwd te Breda op 4 augustus 1886 met Abraham de Jong, geboren te Ridderkerk op 5 januari 1859, overleden te Nijmegen op 26 april 1929, zoon van Jan de Jong en Petronella Wilhelmina Mullie.

Josephina Cornelia Ballintijn, geboren te Breda op 11 april 1863, overleden aldaar op 13 augustus 1884.

Jacobus Andreas Ballintijn, geboren te Breda op 6 maart 1866, overleden aldaar op 11 augustus 1866.

Gerardus Coenradus Martinus Ballintijn, geboren te Breda op 6 maart 1866.

Johanna Martina Ballintijn, geboren te Breda op 2 februari 1868, overleden te Kampen op 16 februari 1915.  Johanna is getrouwd te Breda op 26 oktober 1887 met Gerrit Hubertus Fraser, geboren te Schoondijke op 19 maart 1862, overleden te Breda op 10 januari 1946, zoon van Jan Jacob Fraser en Adriana Engelberta Vrolijk.

Jacobus Andreas Ballintijn, geboren te Breda op 2 februari 1868, overleden aldaar op 20 februari 1868.

10 Jacobus Ballintijn, geboren te Breda op 2 maart 1873, overleden aldaar op 25 mei 1875.

 

V-h Koenradus Theodorus Ballintijn, geboren te Breda op 7 november 1852, overleden aldaar op 28 augustus 1906, zoon van IV-e. Koenradus is getrouwd te Terheijden op 27 mei 1886 met Lydia Maria Johanna Cornelia Nelemans, geboren te Terheijden op 1 mei 1858, overleden te Breda op 2 juli 1914, dochter van Denis Adrianus Nelemans en Laurentia Rolaff.
Uit dit huwelijk:

Martinus Denis Adrianus Ballintijn, geboren te Breda op 29 augustus 1887, volgt onder VI-h.

Johannes Cornelis Ballintijn, geboren te Breda op 11 september 1888, volgt onder VI-i.

Laurens Johannes Ballintijn, geboren te Breda op 27 november 1895, overleden te Oostende op 18 februari 1973.  Laurens is getrouwd te Princenhage op 6 februari 1918 met Juliette Maria Pirlet, geboren te Brasschaat op 7 mei 1896, overleden te Handzame op 25 juli 1974, dochter van Celestin No‰l Victor Perlet en Clementina Leontina Colinez.

 

VI-h Martinus Denis Adrianus Ballintijn, geboren te Breda op 29 augustus 1887, overleden te Hilversum op 27 maart 1969, zoon van V-h. Martinus is getrouwd te Breda op 17 februari 1915 met Luteria Anna Maria Emmelkamp, geboren te Geertruidenberg op 29 april 1890, overleden te Hilversum op 17 juli 1983, dochter van Henricus Gerardus Nicolaas Emmelkamp en Anna Elisabeth van Rijn.
Uit dit huwelijk:

Koenradus Theodorus Ballintijn, geboren te Breda op 25 januari 1916, volgt onder VII-i.

 

VII-i Koenradus Theodorus Ballintijn, geboren te Breda op 25 januari 1916, overleden te Hilversum op 14 maart 1998, zoon van VI-h. Koenradus is getrouwd te Hilversum op 14 juli 1954 met Annigje Breijer, geboren te Hilversum op 17 februari 1916, overleden aldaar op 22 oktober 1986.
Uit dit huwelijk:

Jan Martinus Theodorus Ballintijn, geboren te Hilversum op 24 oktober 1955, volgt onder VIII-e.

 

VIII-e Jan Martinus Theodorus Ballintijn, geboren te Hilversum op 24 oktober 1955, zoon van VII-i. Jan is getrouwd te Hilversum op 7 april 1983 met Gretha Metz, geboren te Hilversum op 3 juni 1959.
Uit dit huwelijk:

Renzo Gerrit Jan Koen Ballintijn, geboren te Zaanstad op 25 juni 1993.

 

VI-i Johannes Cornelis Ballintijn, geboren te Breda op 11 september 1888, overleden te Mortsel op 30 september 1971, zoon van V-h. Johannes is getrouwd te Borgerhout op 29 oktober 1892 met Maria Josepha Augusta Beeckmans, geboren te Borgerhout op 29 oktober 1892, overleden te Mortsel op 7 februari 1964.
Uit dit huwelijk:

Johan Ballintijn, geboren te Breda op 23 december 1915, volgt onder VII-j.

Lydia Ballintijn, geboren te Princenhage op 26 augustus 1919, overleden te Antwerpen op 23 juni 1964.  Lydia is getrouwd te Antwerpen op 23 juni 1964 met Petrus Joseph Seghers, geboren te Beersel op 25 juli 1913, overleden te Antwerpen op 13 oktober 1974.

Adriaan Johannes Ballintijn, geboren te Borgerhout op 30 november 1929, volgt onder VII-k.

Jeanne Louisa Ballintijn, geboren te Antwerpen op 24 november 1936.  Jeanne is getrouwd te Boechout op 10 oktober 1955 met Eduard Maria Josepha Verbruggen, geboren te Hoboken op 7 oktober 1931.

 

VII-j Johan Ballintijn, geboren te Breda op 23 december 1915, overleden te Brussel op 22 april 2005, zoon van VI-i. Johan is getrouwd te Antwerpen op 6 april 1940 met Johanna Louisa van Houdt, geboren te Antwerpen op 23 november 1919.
Uit dit huwelijk:

Walter Maria Jan Ballintijn, geboren te Antwerpen op 18 december 1940, volgt onder VIII-f.

Frieda Augusta Jacqueline Ballintijn, geboren te Antwerpen op 17 december 1943.  Frieda is getrouwd te Wilrijk op 10 juli 1965 met Walter Tersago, geboren te Wilrijk op 11 mei 1942.

Tony Maria Adrien Ballintijn, geboren te Jette op 12 augustus 1957, volgt onder VIII-g.

 

VIII-f Walter Maria Jan Ballintijn, geboren te Antwerpen op 18 december 1940, zoon van VII-j. Walter is getrouwd te Anderlecht op 12 september 1964 met Jeannine Laure Ghislaine Berteau, geboren te Ronquières op 23 oktober 1943, overleden te Sint-Pieters-Leeuw op 26 september 1996.
Uit dit huwelijk:

Marc Johan Ballintijn, geboren te Etterbeek op 18 maart 1970, volgt onder IX-g.

 

IX-g Marc Johan Ballintijn, geboren te Etterbeek op 18 maart 1970, zoon van VIII-f. Marc was gehuwd met Sabine Brucher.
Uit dit huwelijk:

Charlotte Ballintijn, geboren te Brussel op 7 november 2001.

Emilie Ballintijn, geboren te St. Lambertus Woluwe op 21 maart 2007.

 

VIII-g Tony Maria Adrien Ballintijn, geboren te Jette op 12 augustus 1957, zoon van VII-j. Tony is getrouwd te Bruggenhout op 19 december 1979 met Nicole Afonsien Joos, geboren te Bruggenhout op 12 december 1959.
Uit dit huwelijk:

Glenn Ballintijn, geboren te Jette op 20 maart 1984.

Tessa Ballintijn, geboren te Jette op 26 november 1990.

 

VII-k Adriaan Johannes Ballintijn, geboren te Borgerhout op 30 november 1929, overleden te Duffel op 14 juni 1987, zoon van VI-i. Adriaan is getrouwd te Hove op 1 oktober 1955 met Maria Francisca de Vos, geboren te Lins op 13 juni 1928.
Uit dit huwelijk:

Reinhilde Ballintijn, geboren te Morssel op 12 maart 1957, overleden op 16 november 2005.

 

V-i Nicolaas Andreas Ballintijn, apotheker, geboren te Breda op 8 februari 1855, overleden te Amsterdam op 16 april 1936, zoon van IV-e. Nicolaas is getrouwd te Nieuwer-Amstel op 3 februari 1881 met Johanna Hermina Ottolina Otto, geboren rond 1857, overleden te Amsterdam op 16 april 1936, dochter van Jan Albert Otto en Johanna Hermina Hendrika Weevers.
Uit dit huwelijk:

Martinus Jan Albert Ballintijn, geboren te Weesp op 12 januari 1882, overleden te Amsterdam op 16 januari 1958.

Jan Albert Nicolaas Ballintijn, geboren te Weesp op 5 maart 1885, overleden aldaar op 12 juli 1943.  Jan is getrouwd te Kampen op 2 september 1915 met zijn nicht Johanna Catharina Fraser, geboren te Breda op 17 februari 1891, overleden te Bussum op 12 maart 1954, dochter van Gerrit Hubertus Fraser en Johanna Martina Ballintijn.

Andr‚ Johan Otto Ballintijn, geboren te Weesp op 25 maart 1887, volgt onder VI-j.

Johanna Catharina Ballintijn, geboren te Weesp op 23 januari 1891, overleden te Amsterdam op 21 mei 1974.

Nicolaas Andeas Ballintijn, geboren te Weesp op 31 oktober 1894, volgt onder VI-k.

 

VI-j Andr‚ Johan Otto Ballintijn, geboren te Weesp op 25 maart 1887, overleden te Eersel op 31 maart 1967, zoon van V-i. Andr‚ is getrouwd te Haarlem op 16 januari 1913 (1) met (en gescheiden op 20 maart 1919 van) Elisabeth Wilhelmina Groot, geboren te Edam op 4 augustus 1890, overleden te Bussum op 2 oktober 1952.

Andr‚ is getrouwd te Hilversum op 2 juli 1919 (2) met Hermina Cator, geboren te ‘s-Graveland op 6 januari 1895, overleden te Eindhoven op 14 december 1982, dochter van Matthijs Cator en Berendina van Goor.
Uit dit huwelijk:

Johanna Hermina Ottolina Ballintijn, geboren te Hilversum op 2 juli 1913, overleden te Haarlem op 2 september 1999.  Johanna is getrouwd te Leiden op 11 mei 1942 (1) met (en gescheiden op 8 augustus 1945 van) Willem Verra, geboren te Leiden op 1 oktober 1913.  Johanna is getrouwd te Haarlem op 30 augustus 1962 (2) met Cornelis Gerardus Montauban, geboren te Haarlem op 15 februari 1907, overleden aldaar op 21 januari 1989.

Willem Andr‚ Ballintijn, geboren te Hilversum op 5 januari 1917, volgt onder VII-l.

 

VII-l Willem Andr‚ Ballintijn, geboren te Hilversum op 5 januari 1917, zoon van VI-j. Willem is getrouwd te Enschede in september 1947 (1) met Jantje Rabbinge, geboren te Avereest op 1 september 1920.
Uit dit huwelijk:

Elisabeth Wilhelmina Margaretha Ballintijn, geboren te Enschede op 18 juni 1951.  Elisabeth is getrouwd te Haarlem op 20 mei 1999 met Theodrus Robertus Dignus Molenkamp, geboren te Haarlem op 29 januari 1947.

Johan Hendrik Willem Ballintijn, geboren te Arnhem op 28 november 1954.

Willem is daarnaast getrouwd te Enschede op 4 november 1976 (2) met Grietje Greta Klaver, geboren te Losser op 4 augustus 1925.

 

VI-k Nicolaas Andeas Ballintijn, geboren te Weesp op 31 oktober 1894, overleden te ‘s-Gravenhage op 23 mei 1922, zoon van V-i. Nicolaas is getrouwd te ‘s-Gravenhage op 21 augustus 1920 met Felicitas Adriana van Vianen, geboren te Semarang, overleden te Wilmington in augustus 1977.
Uit dit huwelijk:

Doodgeboren kind, geboren te ‘s-Gravenhage op 24 september 1921.

Nicolaas Felix Ballintijn, geboren te ‘s-Gravenhage op 20 januari 1923, volgt onder VII-m.

 

VII-m Nicolaas Felix Ballintijn, geboren te ‘s-Gravenhage op 20 januari 1923, overleden te Wilmington op 9 maart 1998, zoon van VI-k. Nicolaas was gehuwd met J.M. de Ruijter.
Uit dit huwelijk:

Nicolaas Johan Antonius Ballintijn, geboren te Haarlem op 10 februari 1953, volgt onder VIII-h.

Franciscus Felix Bernardus Ballintijn, geboren te Haarlem op 5 november 1954.

Andres Mark Adrian Ballintijn, geboren te Wilmington op 21 april 1957, volgt onder VIII-i.

Matthew George Ballintijn, geboren te Wilmington op 19 september 1959, volgt onder VIII-j.

 

VIII-h Nicolaas Johan Antonius Ballintijn, geboren te Haarlem op 10 februari 1953, zoon van VII-m. Nicolaas is getrouwd te Ypsilanti op 29 mei 1982 met Rhonda Gail Germany, geboren te Ypsilanti op 19 september 1959.
Uit dit huwelijk:

Benjamin Nicolaas Ballintijn, geboren te Memphis op 16 mei 1994.

Nathan Daniel Ballintijn, geboren te Memphis op 3 juli 1996.

 

VIII-i Andres Mark Adrian Ballintijn, geboren te Wilmington op 21 april 1957, zoon van VII-m. Andres is getrouwd te Wilmington op 26 april 1980 met Patricia Diane Daffindall, geboren te Wilmington op 25 februari 1958.
Uit dit huwelijk:

David Michael Ballintijn, geboren te Wilmington op 14 november 1982.

Mark Andrew Ballintijn, geboren te Wilmington op 1 mei 1985.

Michael Joseph Ballintijn, geboren te Wilmington op 19 april 1989.

 

VIII-j Matthew George Ballintijn, geboren te Wilmington op 19 september 1959, zoon van VII-m. Matthew is getrouwd te Beyond op 27 mei 1989 met Dolores Duran, geboren te Beyond op 12 november 1962.
Uit dit huwelijk:

Matthew Brian Ballintijn, geboren te Wilmington op 23 maart 1990.

Christopher Adam Ballintijn, geboren te Wilmington op 10 augustus 1992.

Lara Dolores Ballintijn, geboren te Wilmington op 17 juni 1996.

 

V-j Johannes Pieter Ballintijn, geboren te Breda op 11 maart 1858, overleden te Anderlecht, zoon van IV-e. Johannes is getrouwd te Breda op 31 januari 1878 (1) met Petronella Koolen, geboren te Breda op 17 maart 1857, overleden te Antwerpen op 8 augustus 1890, dochter van Louis Koolen en Johanna Haneveer.
Uit dit huwelijk:

Joanna Catharina Ballintijn, geboren te Antwerpen op 2 juni 1882.  Joanna is getrouwd te Princenhage op 29 april 1915 met Nicolaas Hugo Ballintijn, geboren te Breda op 25 maart 1873, volgt onder VI-c.

Marinus Ballintijn, geboren te Antwerpen op 22 februari 1885, overleden aldaar op 20 februari 1944.  Marinus is getrouwd te Antwerpen op 27 januari 1923 met Helena Anna Meeussen, geboren te Antwerpen op 25 juli 1893, overleden aldaar op 15 november 1962.

Johannes is getrouwd te Antwerpen op 15 oktober 1891 (2) met Maria Rosalia Roels, geboren te Antwerpen op 21 april 1868. 


Literatuur:
G. Black; The surnames of Scotland, their origin, meaning and history.
E.S. Smith; New Dictionary of American Familiy Names, Harper & Row Publishers, New York/Evanston/San Francisco/London, 1973.
E.G. Boeren; Afstammingsreeks Ballintijn-Boeren in Schots-Nederlandse Stam-en Afstammingsreeksen; Jubileumuitgave van de Caledonian Society 1973-1988, pag. 28-29 [redactie G. Ross, M. Wilbers-Sparnaaij en G. Kaim].
J. MacLean; De huwelijksintekening van Schotse militairen in Nederland 1574-1665, De Walburg Pers, Zutphen 1976, pag. 37, 64, 85, 192 en 236.
J.M. Bos; De dood in Sluis, Gens Nostra jg. XLII (1987), pag. 484.
P. Douglas en F.S.A. Scot; Schots-Nederlandse familiewapens, periodiek van de Caledonian Society, jg.6 (1982), pag. pag. 35.
C. Roodenburg; Het Poortersboek van Rotterdam, Gens Nostra jg. 13 (1958), pag. 115.