Bo67&n164

9 februari 1799
Matthijs van Poppel, weduwnaar en erfgenaam (volgens testament van 30 augustus 1798 voor schepenen) van Stoffelina de Wijs vest Margo Bartelen, weduwe van Dingeman Vis in een huis, schuur, hof en erf aan de zuizijde van de Vaartkant bij de Hoge Brug. Schotboek: fol. 148. Koopcontract: 24 december 1798. Koopsom: 170 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 5-6 {Img4-5}.

===

11 november 1806
Leendert de Bruijn als aangestelde voogd (akte voor schepenen van 2 augustus 1806) over de drie minderjarige kinderen van Margo Bartelen, weduwe van Dingeman Vis vest Andries Rubert in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Vaartkant bij de Hoge Brug. O: de Vaart, W: Maria Verbraken, Z: de Armen van de Markt en N: Machiel du Bois. Koopcontract: 17 september 1806. Koopsom: 190 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu569, pag. 37-39 {Img20-21}.

===


Schotboek

JS148r {Img213}

  • Andries Rubert bij veste van … {sic} november 1806, pag. 37
  • Modo Margo Bartelen, weduwe van Dingeman Vis bij veste van 9 februari 1799, pag. 5
  • Modo Mattheus van Poppel, weduwnaar en erfgenaam (volgens testament van 30 augustus 1798 voor schepenen) van Stoffelina de Wijs
  • Modo Stoffelina de Wijs, waar moeder van was Petronella Keij, enig nagelaten kind en erfgename ab intestato van Petronella Keij
  • Modo Pietronella Keij dochter van Jan Keij
  • Modo Jan Keij bij … {sic}

Cornelis Provisie X Janneken van der Burght uit haar vader bij deling van 6 februari 1704 een huis en erf, zijnde twee woningen op de Vaartkant bij de hellinge