Boeren uit Sint Willebrord

Daniel Boeren is de stamvader van het Willebrordse geslacht Boeren, hij woonde op ’t Heijke en liet te Etten/Rucphen kinderen dopen in de periode 1751 –1766. Naar zijn afkomst heb ik al veel onderzoek (met weinig resultaat) verricht. Ik kan geen verband leggen met mijn eigen rechtstreekse voorouder, ene Marinus Daniels Boeren die vanaf circa 1675 op de Langendijk (tussen Roosendaal en Rucphen) woonachtig was.

Bij de in 1764 gedoopte zoon Jacobus staat vermeld dat zijn vader Daniel Boeren uit Duitsland afkomstig is. In het schepenbank archief van Etten in 1767/1768 wordt hij Daniel Bauer genoemd. In RA Etten 466 lezen we namelijk het volgende betreffende Anna Maria Jaspers weduwe van Daniel Bauer:
450 gld. Erfportie die Daniel Bauer aancomstig is van desselfs nabestaande te Felbach gelegen in het Wurtembergse ontrent Stutgard in Duijtsland welcke penningen onder voorsz Beerenbroek binnen Breda berusten.
Dank zij het feit dat ISIS-Breda sinds 5 december 2003 on-line is weet ik dat Daniel Boeren en Anna Maria Jaspers getrouwd zijn in Breda (Grote Kerk) op 9 juni 1748. De naam van de bruidegom is dan vermeld als Johan Daniel Bauer. Dat het om dezelfde persoon gaat blijkt uit het feit dat bij het huwelijk vermeld staat dat hij afkomstig is uit Felbach. (Johan) Daniel Boeren was toen soldaat. Daniel Boeren/Bauer kon niet schrijven, zijn “handmerk” kan men echter vinden in RA Rucphen 50. De drie oudste dochters van Daniel Boeren trouwden alle drie met dispensatie wegens bloedverwantschap, maar die bloedverwantschappen lopen via hun moeder, zodat dit ook geen nadere informatie verschaft over de afkomst van de Willebrordse familie Boeren.

Daniel’s zoon Jacobus was bijgenaamd den Lammen Vleugel en ook wel Danemie Koo (= Ko van Daan en Mie = Ko van Daniel Boeren en Mie Jaspers). Deze Jacobus Boeren werd op 27 juni 1794 te Breda terechtgesteld door middel van het rad. De nakomelingen van Daniel Boeren heb ik in kaart gebracht maar de familiegeschiedenis ben ik nog aan het schrijven. Gezien de vele vragen die ik krijg heb ik thans de primaire gegevens op mijn webstek geplaatst. In het jaarboek 1998 van de Steenen Kamer (pag. 14-16) verscheen een artikel over de Lamme Vleugel en zijn bende.


Daniel Boeren, (ook genaamd Daniel Bauer en Johan Daniel Bauer), soldaat, waarschijnlijk zoon van Philip Bauer en Anna Margaretha, afkomstig uit “Felbach in het Wurtembergse bij Stutgard”, mogelijk gedoopt te Felbach op 3 februari 1725 (bron: Huub van Helvoort), overleden in september 1767 of oktober 1767.

Daniel is in ondertrouw gegaan te Breda (Grote Kerk) op 25 mei 1748 en getrouwd aldaar op 9 juni 1748 met Maria Antonisse Jaspers ook genaamd Mie Daniels en Maria van Etten, dochter van Antonius Janse Jaspers en Cornelia Huibrechts van Gastel, gedoopt te Rucphen op 26 september 1725, wonende te Etten (Donkskwatier), overleden voor 1806.

Maria Jaspers is later in ondertrouw gegaan te Sprundel op 8 juni 1771 (DTB 18) en getrouwd aldaar op 23 juni 1771 (DTB 18) (NG), getrouwd te Etten op 23 juni 1771 voor de kerk (RK) met Nicolaas Wijnings, (ook Joannes Nicolaas), afkomstig uit “Ginc in het Land van Kleef”. Nicolaas is eerder in ondertrouw gegaan te Breda (Grote Kerk) op 27 maart 1751 en getrouwd aldaar op 11 april 1751 (NG), getrouwd te Breda (Waterstraat) op 13 april 1751 voor de kerk (RK) met Anna Regters (ook Richters). Maria’s zoon Hubertus, die 3 jaar voor haar huwelijk met Wijnings geboren werd, voerde de naam Hubertus Nicolaassen Wijnings, echter zijn doop akte bevat de volgende tekst qua dicit se patrem declarare non posse cum tantum tribus ant quator diebus divertis aduobus divorsis cognita fuerit. De familie Wijnings heb ik ook uitgezocht.

Kinderen uit het huwelijk Boeren-Jaspers:

Cornelia Boeren, arbeidster en particuliere, gedoopt te Etten op 20 april 1751, overleden te Rucphen op 23 januari 1832 (akte 11).
Cornelia is in ondertrouw gegaan te Etten op 15 april 1769 en getrouwd aldaar op 30 april 1769 (NG), getrouwd aldaar op 30 april 1769 voor de kerk (RK), dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 3ø met Joannes van Sundert, bouwman, zoon van Egidius Pieterse van Sundert en Maria Janse Jaspers, gedoopt te Rucphen op 7 november 1750 (DTB 3), overleden aldaar op 8 januari 1801 (DTB 5).

Digna Danielis Boeren, gedoopt te Etten op 23 juli 1753, overleden voor 1786.
Digna is in ondertrouw gegaan te Etten op 14 juli 1781 en getrouwd aldaar op 29 juli 1781 (NG), getrouwd aldaar op 29 juli 1781 cum dispensatione in secundo gradu consanguinitatis aequalia; een afschriftvan de afgegeven dispensatie bevindt zich in het archief van de Lambertus parochie (068-1) (RK) met haar neef Gerardus Michiels Jaspers, zoon van Michiel Antonisse Jaspers en Adriana Geerts (van Arck), gedoopt te Rucphen (in ’t Camp) op 30 september 1755 (DTB 3), overleden voor 1798. 

Gerardus is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 29 april 1786 en getrouwd aldaar op 14 mei 1786 (NG), getrouwd te Rucphen op 14 mei 1786 (DTB 1) (RK), dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de (2+3)ø met Adriana Servatij de Bruijn, dochter van Faes de Bruijn, (ook wel Bonifacius en Servaes) en Cornelia Geersen Bogaerts, gedoopt te Rucphen op 21 januari 1762 (DTB 3). Adriana is later in ondertrouw gegaan te Etten op 10 februari 1798 en getrouwd aldaar op 25 februari 1798 (SB), getrouwd aldaar op 25 februari 1798 voor de kerk (RK) met Jan Marinissen Bogers, zoon van Marijn Bogaersen Adriana de Bruijn, gedoopt te Rucphen op 19 maart 1776 (DTB 3), overleden te Etten op 30 november 1844 (akte 114). Jan is later in ondertrouw gegaan te Etten op 14 oktober 1809 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1809 met Jacoba Joannis van Zundert, dochter van Joannes van Sundert en Cornelia Boeren, gedoopt te Rucphen op 1 april 1790 (DTB 4), overleden te Gouda op 1 juli 1840.

Henrica Daniels Boeren, gedoopt te Rucphen (in ’t Camp) op 1 april 1755 (DTB 3); doop is ook te Etten ingeschreven, overleden te Rucphen op 6 januari 1806 (DTB 13) en (R.Rucphen 54, f.124).
Henrica is in ondertrouw gegaan te Etten op 16 maart 1776 en getrouwd aldaar op 8 april 1776 (NG), getrouwd aldaar op 8 april 1776 voor de kerk (RK), dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 3ø met Gerardus Faesse de Bruijn alias Dove Geert, arbeider, zoon van Faes de Bruijn, (ook wel Bonifacius en Servaes) en Cornelia Geersen Bogaerts, gedoopt te Etten (’t Heike) op 22 april 1752 (DTB 3), overleden te Rucphen op 28 februari 1826 (akte 10).

Gerardus is later in ondertrouw gegaan te Hoeven op 19 april 1806 ondertrouw ook te Rucphen (DTB 12) en getrouwd aldaar op 4 mei 1806 (SB), getrouwd aldaar op 4 mei 1806 voor de kerk (RK) met Antonia van Helteren, komt ook voor als Antonia van Zitteren, Antonia van Zundert en Antonia van Heesteren, dochter van Johannes Helteren en Johana Suijkerbuijk, gedoopt te Hoeven op 2 november 1773, overleden te Rucphen op 8 september 1831 (akte 21).

Daniel Boeren, gedoopt te Etten / Rucphen (in Camp) op 8 november 1757, volgt onder II-a.

Antonius Boeren, gedoopt te Etten op 22 januari 1760, overleden voor oktober 1767.

Jacobus Boeren, gedoopt te Etten op 2 maart 1762.

Jacobus Daniels Boeren,  gedoopt te Etten op 21 juni 1764, volgt onder II-b.

Antonius Boeren, gedoopt te Etten op 31 mei 1766.

II-a Daniel Boeren, zoon van Daniel Boeren, (ook Johan Daniel Bauer) (I) en Maria Antonisse Jaspers, gedoopt te Etten / Rucphen (in Camp) op 8 november 1757, overleden te Steenbergen op 31 oktober 1813.

Daniel is getrouwd te Steenbergen op 19 november 1779 (NG) met Anna Catharina Schrauwen, afkomstig uit Wouw.

Uit dit huwelijk:

Daniel Boeren, gedoopt te Steenbergen op 18 mei 1780, memorie van successie ingediend te Kantoor Brabant (38-673), overleden te Steenbergen op 24 februari 1814.

Cornelia Boeren, gedoopt te Steenbergen op 6 november 1782.
Cornelia was gehuwd met Christiaan Aarts, geboren rond 1770.

Anna Maria Boeren, gedoopt te Steenbergen op 20 april 1785.
Anna was gehuwd met Antonius van Rijen.

Henricus Boeren, gedoopt te Steenbergen op 29 augustus 1789.

II-b Jacobus Daniels Boeren alias den Lammen Vleugel en alias  Danemie Koo, zoon van Daniel Boeren, (ook Johan Daniel Bauer) (I) en Maria Antonisse Jaspers, gedoopt te Etten op 21 juni 1764, terechtgesteld te Breda op 27 juni 1794 (dmv van het rad).

Jacobus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 juli 1782 (maar ondertrouw ingeschreven in het (onder)trouwboek van Etten met drie proclamatieen te Etten) (NG), getrouwd te Rucphen op 18 augustus 1782 (DTB 1) (RK) met Maria Faesse de Bruijn, dochter van Faes de Bruijn, (ook wel Bonifacius en Servaes) en Cornelia Geersen Bogaerts, gedoopt te Rucphen op 1 december 1757 (DTB 3), overleden te Etten op 22 mei 1804.

Maria is later in ondertrouw gegaan te Etten op 15 augustus 1795 en getrouwd aldaar op 30 augustus 1795 (NG), getrouwd aldaar op 29 november 1795 voor de kerk (RK) met Petrus Luijckx, natuurlijke zoon van Jacobus Willemsen Heeren en Joanna Luijkx, gedoopt te Rucphen op 27 januari 1758 (DTB 3), overleden te Rucphen (Sprundel) op 4 december 1819 (akte 36). Petrus is eerder getrouwd te Rucphen op 17 juni 1781 (DTB 1) (RK) met Cornelia Houtepen, dochter van Cornelis Houtepen en Johanna Sep (ook Selp Sijnt), gedoopt te Rucphen op 16 augustus 1745, overleden voor 1795. Petrus is later getrouwd te Etten op 12 augustus 1804 (SB) met Anna Janse van Peer, dochter van Joannes Hendriks van Peer en Dingena Antonisse Jaspers, gedoopt te Etten op 10 maart 1753 (DTB 7), overleden te Rucphen (’t Heijke) op 11 mei 1828 (akte 26). Anna is eerder in ondertrouw gegaan te Sprundel op 26 april 1772 (DTB 18) en getrouwd te Etten op 17 mei 1772, getrouwd aldaar op 17 mei 1772 voor de kerk (RK) met Adrianus Thomae Aerts, zoon van Thomas Cornelisse Aarts en Johanna Geertse Bogaerts, gedoopt te Sprundel (Etten) op 19 december 1750 (DTB 17). Anna is daarnaast in ondertrouw gegaan te Etten op 9 maart 1782 en getrouwd aldaar op 24 maart 1782 (NG), getrouwd aldaar op 30 maart 1782 voor de kerk (RK) (2) met Martinus Jaspers, zoon van Adrianus Marijnise Jaspers en Elisabeth Dielense van Sundert, gedoopt te Sprundel (Etten) op 20 februari 1750, overleden voor 1814.

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jacobs Boeren, gedoopt te Rucphen (in ’t Eijke) op 1 december 1781 doop is ook ingeschreven te Etten; onwettige zoon van Jacobus Boeren en de publieke vrouw Maria de Bruijn, volgt onder III-a.

Jacoba Jacobs Boeren, arbeidster, landbouwster en spinster, gedoopt te Etten op 23 juni 1783, wonende aldaar, overleden te Etten-Leur op 16 juli 1851 (akte 56).
Jacoba is in ondertrouw gegaan te Etten op 23 juni 1804 en getrouwd aldaar op 8 juli 1804 (SB), getrouwd aldaar op 8 juli 1804 voor de kerk (RK) (1) met Andries Jans Roks, landbouwster, zoon van Jan Roks en Cornelia Timmermans, ook Kindermans, gedoopt te Rucphen (’t Heijke) op 24 oktober 1781 (DTB 3), overleden te Breda op 19 januari 1814.
Jacoba is getrouwd te Etten-Leur op 14 mei 1820 (akte 19) (2) met Adrianus Kools, landbouwer, zoon van Adrianus Antonissen Kools en Joanna Pietersen Vorselmans, gedoopt te Sprundel op 2 december 1794 (DTB 17); geboren onder Rucphen, overleden te Etten-Leur op 18 maart 1879 (akte 45).

Jan Boeren, gedoopt te Etten op 21 juni 1785, volgt onder III-b.

Dingemannus Boeren, gedoopt te Etten op 18 april 1788.

Antonie Boeren, gedoopt te Etten op 16 november 1790, volgt onder III-c.

III-a Cornelis Jacobs Boeren, dagloner, zoon van Jacobus Daniels Boeren (II-b) en Maria Faesse de Bruijn, gedoopt te Rucphen (in ’t Eijke) op 1 december 1781 doop is ook ingeschreven te Etten; onwettige zoon van Jacobus Boeren en de publieke vrouw Maria de Bruijn, overleden te Etten-Leur op 5 maart 1836.

Cornelis is in ondertrouw gegaan te Etten op 19 mei 1804 en getrouwd aldaar op 3 juni 1804 (SB), getrouwd te Rucphen op 3 juni 1804 voor de kerk (RK), dispensatie verleend te Breda (Apostolisch Vicariaat) op 17 mei 1804 wegens bloedverwantschap in de 3ø met Cornelia Marinussen van Beers, dochter van Marijnis Pieterse van Beersen Adriana Philips, ook genaamd Lipse, gedoopt te Rucphen op 13 mei 1783 (DTB 3), wonende te Oud Gastel, overleden te Etten-Leur op 28 november 1856.

Uit dit huwelijk:

Maria Boeren, gedoopt te Etten op 9 januari 1806, jong overleden.

Maria Boeren, arbeidster, gedoopt te Etten op 8 januari 1808, overleden te Rucphen op 25 juli 1847 (akte 47).
Maria is getrouwd te Etten-Leur op 31 augustus 1828 (akte 28) met Marinus Heeren, arbeider, zoon van Wilhelmus Heeren en Maria Elisabeth Pieterse, gedoopt te Rucphen op 8 juni 1802 (DTB 4), overleden aldaar op 17 oktober 1860 (akte 60).

Marinus is later getrouwd te Rucphen op 28 juli 1849 (akte 13), getrouwd te St. Willebrord op 29 juli 1849 (akte 4) (RK), dispensatie verleend te Bisdom Breda op 22 juli 1849, dispensatie aangevraagd te St. Willebrord met Cornelia Roks, arbeidster, dochter van Andries Jans Roks en Jacoba Jacobs Boeren, gedoopt te Etten op 18 december 1804 (DTB 8), overleden te Rucphen op 12 november 1880 (akte 79). Cornelia was weduwe van Cornelis Kools. Cornelia is eerder getrouwd te Etten-Leur op 20 juli 1834 met Cornelis Mol, arbeider, zoon van Daniel Mol en Maria Clement, gedoopt te Rucphen op 14 januari 1809 (DTB 4), overleden aldaar op 25 december 1846 (akte 64).

Adriana Boeren, arbeidster, gedoopt te Etten op 29 mei 1809, overleden te Rucphen op 27 augustus 1858 (akte 52).
Adriana is getrouwd te Etten-Leur op 24 mei 1829 (akte 21) met Jacobus Heeren, arbeider, zoon van Cornelis Heeren en Cornelia Roks, gedoopt te Rucphen op 6 oktober 1805 (DTB 4), overleden aldaar op 23 november 1846 (akte 55).

Dingena Boeren, arbeidster, geboren te Etten-Leur op 10 augustus 1811 (akte 102), overleden te Rucphen op 26 februari 1878 (akte 13); het overlijden is ook ingeschreven in de registers van de burgelijke stand van Etten-Leur (akte 21).
Dingena is getrouwd te Etten-Leur op 31 mei 1829 met Johannes de Jong, zoon van Wouter Gijsen en Johanna Heeren, gedoopt te Sprundel (Hage) op 5 januari 1805 (DTB 17), overleden te Etten-Leur op 9 juli 1850.

Marijn Boeren, geboren te Etten-Leur op 9 maart 1815 (akte 45), overleden aldaar op 31 maart 1836.

Johannes Boeren, geboren te Etten-Leur op 11 januari 1819 (akte 4), volgt onder IV-a.

Petronella Boeren, landbouwster, geboren te Etten-Leur op 23 april 1822 (akte 60), wonende te Etten, overleden te Etten-Leur op 26 februari 1897 (akte 15).
Petronella is getrouwd te Etten-Leur op 5 september 1841 (akte 21), getrouwd te St. Willebrord op 5 september 1841 (akte 2) (RK) met Cornelis Suijkerbuijk, landbouwer, zoon van Cornelis Suijkerbuijk en Catharina Roks, geboren te Rucphen op 3 december 1818 (akte 68), overleden te Etten-Leur op 22 januari 1888 (akte 11).

IV-a Johannes Boeren, arbeider, zoon van Cornelis Jacobs Boeren (III-a) en Cornelia Marinussen van Beers, geboren te Etten-Leur op 11 januari 1819 (akte 4), overleden te Antwerpen op 29 juni 1856 het overlijden is ook ingeschreven in de registers van de burgelijke stand van Rucphen .

Johannes is getrouwd te Rucphen op 12 november 1842 (akte 22), getrouwd te St. Willebrord op 13 november 1842 (akte 8) (RK) met Suzanna (ook Anna, Adriana en Johanna) Braat, arbeidster, natuurlijke dochter van Adriana (ook Johanna) Braet, geboren te Rucphen op 24 april 1814, overleden aldaar op 4 juni 1867.

Uit dit huwelijk:

Cornelis Boeren, geboren te Rucphen op 11 oktober 1837 gewettigd bij huwelijk, volgens de aanvraag voor de huwelijksdispensatie van 14 juni 1862 is Joannes Boeren zijn biologische vader, volgt onder V-a.

Carolina Boeren, arbeidster, geboren te Etten-Leur op 23 december 1840 gewettigd bij huwelijk, overleden te Rucphen op 13 mei 1882 (akte 39).
Carolina is getrouwd te Rucphen op 27 april 1863 (akte 5), getrouwd te St. Willebrord op 27 april 1863 (akte 2) (RK), dispensatie verleend te Bisdom Breda op 11 april 1863 wegens bloedverwantschap in de 3ø, dispensatie aangevraagd te St. Willebrord met Johannes van Beers, bouwknecht, handelsman en arbeider, natuurlijke zoon van Maria van Beers, geboren te Rucphen op 25 mei 1835, overleden te Zuid-Beierland op 21 juni 1899 de akte is ook ingeschreven te Rucphen onder nr. 47.

Johannes is later getrouwd te Rucphen op 30 oktober 1886 (akte 35), getrouwd te St. Willebrord op 3 november 1886 (akte 14) (RK) met Anna Brouwers, arbeidster, dochter van Petrus Brouwers en Johanna Jaspers, afkomstig uit Rucphen (’t Heijke), geboren op 16 juli 1829, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 24 december 1910 (akte 99). Anna is eerder getrouwd te Rucphen op 24 april 1858 (akte 5), getrouwd te St. Willebrord op 25 april 1858 (akte 1) (RK) met Julianus Theodorus de Keizer, zoon van Henricus de Keijser en Elisabeth Swingers, geboren te Ritthem op 19 januari 1813 (akte 2), wonende te Etten, overleden te Rucphen op 21 december 1864 (akte 79). Anna is eerder getrouwd te Rucphen op 10 februari 1866 (akte 2), getrouwd te St. Willebrord op 10 februari 1866 (akte 4) (RK) met Antonius Roks, arbeider, zoon van Antonij Roks en Catharina Braat, geboren te Rucphen op 20 augustus 1827 (akte 37), gedoopt aldaar op 20 augustus 1827, overleden aldaar op 2 april 1870 (akte 30). Antonius is eerder getrouwd te Rucphen op 2 september 1859 (akte 26), getrouwd te St. Willebrord op 3 september 1859 (akte 7) (RK), dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 3ø met Catharina Bogers, arbeidster, natuurlijke dochter van Johanna Bogers, geboren te Rucphen op 5 december 1820 (akte 73), gedoopt aldaar op 5 december 1820, ongehuwd overleden aldaar op 22 mei 1862 (akte 38); in overlijdensakte staat ongehuwd overleden terwijl haar man toch in leven was. Zij had van een onbekende man één dochter. Anna is eerder getrouwd te Rucphen op 28 december 1871 (akte 30), getrouwd te St. Willebrord op 29 december 1871 (akte 4) (RK) met Joannes Konings, arbeider en mandenmaker, zoon van Wouter Konings en Cornelia de Pijper, geboren te Rucphen op 3 november 1831, overleden aldaar op 5 juli 1883 (akte 56). Joannes is eerder getrouwd te Rucphen op 18 augustus 1855 (akte 18), getrouwd te St. Willebrord op 19 augustus 1855 (akte 4) (RK) met Maria Wagtmans, dochter van Johannes Wagtmans en Jacoba Mol, geboren te Rucphen op 26 april 1834 (akte 40), overleden aldaar op 16 april 1871 (akte 10).

Gerardus Boeren, geboren te Rucphen op 19 juli 1843, gedoopt te St. Willebrord op 19 juli 1843, volgt onder V-b.

Cornelia Boeren, geboren te Rucphen op 8 februari 1847, gedoopt te St. Willebrord op 8 februari 1847, overleden te Rucphen op 28 januari 1891 (akte 19).
Cornelia is getrouwd te Rucphen op 9 augustus 1867 (akte 7), getrouwd te St. Willebrord op 26 februari 1867 (akte 2) (RK) met Gerardus Konings, natuurlijke zoon van Jacoba Konings, geboren te Ommen op 15 februari 1840, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 20 mei 1914.

Marijn Boeren, geboren te Rucphen op 27 februari 1850 (akte 19), gedoopt te St. Willebrord op 27 februari 1850, volgt onder V-c.

Anna Maria Boeren, ook Maria Boeren en Johanna Maria Boeren genoemd, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 27 september 1854 (akte 80), gedoopt te St. Willebrord op 27 september 1854, overleden aldaar op 7 november 1920.
Anna is getrouwd te Rucphen op 17 mei 1873 (akte 12), getrouwd te St. Willebrord op 17 mei 1873 (akte 7) (RK), dispensatie aangevraagd aldaar op 26 april 1873, dispensatie verleend te Bisdom Breda op 27 april 1873 wegens bloedverwantschap in de (3+4)ø met Huijbregt Brouwers, zoon van Marijn Brouwers en Cornelia Wijnings, geboren te Etten op 13 oktober 1851, gedoopt te St. Willebrord op 13 oktober 1851, overleden te Vught op 6 september 1925, begraven te St. Willebrord op 9 september 1925.

V-a Cornelis Boeren, arbeider, zoon van Johannes Boeren (IV-a) en Suzanna (ook Anna, Adriana en Johanna) Braat, geboren te Rucphen op 11 oktober 1837 gewettigd bij huwelijk, volgens de aanvraag voor de huwelijksdispensatie van 14 juni 1862 is Joannes Boeren zijn biologische vader, overleden aldaar op 8 oktober 1911 (akte 93).

Cornelis is getrouwd te Rucphen op 28 juni 1862 (akte 22), getrouwd te St. Willebrord op 29 juni 1862 (akte 3) (RK) met Maria van Beers, arbeidster, dochter van Johannes van Beers en Cornelia Mol, geboren te Rucphen op 13 september 1831 (akte 52), gedoopt aldaar op 13 september 1831, overleden aldaar op 25 december 1898 (akte 102).

Maria is eerder getrouwd te Rucphen op 9 oktober 1858 (akte 27), getrouwd te St. Willebrord op 10 oktober 1858 (akte 4) (RK) met Jan Wagtmans, zoon van Adrianus Wagtmans en Johanna Brouwers, geboren te Etten-Leur op 15 februari 1830 (akte 21), overleden te Rucphen op 24 november 1859 (akte 70).

Uit dit huwelijk:

Johannes Boeren, geboren te Rucphen op 2 februari 1863, gedoopt te St. Willebrord op 2 februari 1863 sub conditione, volgt onder VI-a.

Johanna Boeren, arbeidster, geboren te Etten-Leur op 20 augustus 1864 (akte 126), gedoopt te St. Willebrord op 20 augustus 1864, ongehuwd overleden te Hoeven op 17 februari 1890 het overlijden is ook ingeschreven in de registers van de burgelijke stand van Rucphen (akte 25).

Cornelia Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 5 oktober 1868, gedoopt te St. Willebrord op 5 oktober 1868, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 25 maart 1889.
Cornelia is getrouwd te Rucphen op 17 oktober 1891 (akte 21), getrouwd te St. Willebrord op 19 oktober 1891 (akte 4) (RK) met Joannes Wijnings, zoon van Adriaan Wijnings en Petronella Kas, geboren te Rucphen op 20 april 1869, overleden te St. Willebrord.

Marijn Boeren, geboren te Rucphen op 11 juni 1871, gedoopt te St. Willebrord op 11 juni 1871, volgt onder VI-b.

Adriaan Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 29 oktober 1873, gedoopt te St. Willebrord op 30 oktober 1873, volgt onder VI-c.

VI-a Johannes Boeren, arbeider, zoon van Cornelis Boeren (V-a) en Maria van Beers, geboren te Rucphen op 2 februari 1863, gedoopt te St. Willebrord op 2 februari 1863 sub conditione, overleden te Rucphen op 12 september 1935 (akte 35).

Johannes is getrouwd te Etten-Leur op 23 oktober 1884 (akte 27), getrouwd te St. Willebrord op 24 oktober 1884 (akte 13) (RK) met Joanna van Oosterbosch, dochter van Adriaan van Oosterbosch en Cornelia Heeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 23 augustus 1864, gedoopt te St. Willebrord op 23 augustus 1864, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 31 mei 1945.

Uit dit huwelijk:

Cornelis Boeren, geboren te Etten-Leur op 30 januari 1885 (akte 13), gedoopt te St. Willebrord op 31 januari 1885, volgt onder VII-a.

Adriaan Boeren, geboren te Etten-Leur op 2 december 1887 (akte 171), gedoopt te St. Willebrord op 2 december 1887, volgt onder VII-b.

Johannes Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 26 oktober 1890, gedoopt te St. Willebrord op 26 oktober 1890.

Marijn Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 20 januari 1894 (akte 7), gedoopt te St. Willebrord op 20 januari 1894, volgt onder VII-c.

Cornelia Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 26 oktober 1896, gedoopt te St. Willebrord op 26 oktober 1896.

Antonius Boeren, geboren te Rucphen op 1 juli 1900, gedoopt te St. Willebrord op 1 juli 1900, volgt onder VII-d.

Doodgeboren kind, geboren te Rucphen op 17 mei 1901.

Gerardus Boeren, gedoopt te St. Willebrord op 4 mei 1904, volgt onder VII-e.

VII-a Cornelis Boeren, zoon van Johannes Boeren (VI-a) en Joanna van Oosterbosch, geboren te Etten-Leur op 30 januari 1885 (akte 13), gedoopt te St. Willebrord op 31 januari 1885.

Cornelis is getrouwd te Etten-Leur op 26 juli 1907 (akte 28), getrouwd te St. Willebrord op 29 juli 1907 voor de kerk (RK) (1) met Maria Konings, dochter van Cornelis Konings en Joanna Broeren, geboren rond 1885.

Uit dit huwelijk:

Johannes Boeren, geboren rond 1907, overleden te Etten-Leur op 22 februari 1908 (akte 41).

Cornelis Boeren, geboren rond 1908, overleden te Etten-Leur op 10 februari 1909 (akte 24).

Petronella Boeren, dienstbode, afkomstig uit Etten-Leur, geboren rond 1923, overleden te Oudenbosch op 20 juli 1946 het overlijden is ook ingeschreven in de registers van de burgelijke stand van Roosendaal & Nispen (akte 300).

Cornelis is getrouwd te St. Willebrord op 24 oktober 1938 voor de kerk (2) met Cornelia van Zundert, geboren op 17 juli 1891.

Cornelia is eerder getrouwd te St. Willebrord op 9 augustus 1909 voor de kerk (RK) met Paulus Jaspers, zoon van Jacobus Jaspers en Cornelia Jaspers, geboren te Rucphen op 26 augustus 1884, gedoopt te St. Willebrord op 27 augustus 1884, overleden te Rucphen op 27 augustus 1930. Paulus is later getrouwd te Rucphen op 8 januari 1910 (akte 1) met Catharina (ook Cornelia) van Zundert, dochter van Hendrik van Zundert en Cornelia Heeren, geboren te Rucphen op 18 juli 1891 (akte 80), in strijd hiermee staat in het doopboek vermeld als gedoopt zijnde op 17 juli 1891, bovendien staat in het doopboek erbij geschreven dat zij getrouwd zou zijn met Cornelis Boeren, ook dit is onjuist, overleden aldaar op 15 januari 1964.

VII-b Adriaan Boeren, arbeider, zoon van Johannes Boeren (VI-a) en Joanna van Oosterbosch, geboren te Etten-Leur op 2 december 1887 (akte 171), gedoopt te St. Willebrord op 2 december 1887.

Adriaan is getrouwd te Rucphen op 23 maart 1908 (akte 3), getrouwd te St. Willebrord op 26 maart 1908 voor de kerk met Catharina Edelbloedt, dochter van Johannes Edelbloedt en Johanna Heeren, geboren te Rucphen op 7 juli 1890.

Uit dit huwelijk:

Johanna Boeren, geboren op 14 september 1908, overleden te Rucphen op 29 december 1913 (akte 123).

Cornelia Boeren, geboren rond 1909, overleden te Rucphen op 13 maart 1911 (akte 27).

Johannes Boeren, geboren te Rucphen op 12 februari 1911.

Adrianus Boeren, geboren te St. Willebrord op 14 februari 1912, volgt onder VIII-a.

Cornelia Boeren, geboren rond mei 1913, overleden te Rucphen op 4 oktober 1913 (akte 102).

Marinus Boeren, geboren op 13 december 1914.

Johanna Boeren, geboren te Rucphen op 13 november 1915.
Johanna is getrouwd te Rucphen op 10 april 1935 met Frans Suijkerbuijk, zoon van Cornelis Suijkerbuijk en Maria Verstijlen, geboren te Rucphen op 25 januari 1910, overleden te St. Willebrord op 1 maart 1990.

Martinus Boeren, geboren op 28 november 1916, overleden op 7 maart 1945 en begraven te Hannover op het Nederlands Ereveld vak C nr 43.

Adriana Boeren, geboren op 6 maart 1918, overleden te Rucphen op 31 mei 1931.

10 Gerardus Boeren, geboren op 1 augustus 1920.

11 Cornelis Boeren, geboren op 13 augustus 1921.

12 Antonius Boeren, geboren op 15 september 1922.

13 Cornelia Boeren, geboren op 2 oktober 1925.

14 Dirk Boeren, geboren op 24 november 1926.

15 Maria Boeren, geboren te St. Willebrord op 11 december 1927, overleden te St. Willebrord (de Kim) op 21 januari 2001.
Maria was gehuwd met Andreas Goedhuis alias Broer.

16 Hendrik Boeren, geboren in oktober 1929, overleden te Rucphen op 27 juni 1931.

VIII-a Adrianus Boeren, zoon van Adriaan Boeren (VII-b) en Catharina Edelbloedt, geboren te St. Willebrord op 14 februari 1912, overleden te Etten-Leur (St. Elisabeth) op 17 juli 1986.

Adrianus was gehuwd met Dimphna van Peer, geboren te Etten op 26 oktober 1917.

Uit dit huwelijk:

 • Adrianus Marinus Boeren, geboren op 17 april 1937.

VII-c Marijn Boeren, arbeider, zoon van Johannes Boeren (VI-a) en Joanna van Oosterbosch, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 20 januari 1894 (akte 7), gedoopt te St. Willebrord op 20 januari 1894, overleden te Rucphen op 19 december 1937 (akte 75).

Marijn is getrouwd te Rucphen op 27 november 1915 (akte 38), dispensatie aangevraagd te St. Willebrord op 22 november 1915 met Petronella Heeren, dochter van Henricus Cornelis Heeren en Johanna Konings, geboren op 18 april 1897, gedoopt te St. Willebrord op 18 april 1897, overleden aldaar op 9 juli 1974.

Uit dit huwelijk:

 • Johannes Boeren, geboren te Rucphen op 22 december 1916, volgt onder VIII-b.
 • Johanna Boeren, geboren op 20 juni 1918.
 • Cornelia Boeren, geboren op 15 december 1919.
 • Maria Boeren, geboren op 16 juli 1921.
 • Pieter Boeren, geboren te Rucphen op 15 augustus 1923.
 • Marinus Boeren, geboren te Rucphen op 27 januari 1925.
 • Adriana Boeren, geboren te Rucphen op 14 februari 1928.
 • Cornelis Boeren, geboren te Rucphen op 31 augustus 1929.
 • Gerardus Boeren, geboren te Rucphen op 4 mei 1932.
 • 10 Carolina Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 4 januari 1935, overleden te Roosendaal (st. Franciscusziekenhuis) op 21 juni 1983.
  Carolina was gehuwd met Cornelis Antonius de Lavoir.
 • 11 Antoon Boeren, geboren te Rucphen op 28 mei 1936.

VIII-b Johannes Boeren, zoon van Marijn Boeren (VII-c) en Petronella Heeren, geboren te Rucphen op 22 december 1916, overleden te St. Willebrord op 8 maart 1996.

Johannes is getrouwd te Rucphen op 9 mei 1938 met Petronella Valentijn ook genaamd Pieta Valentijn, dochter van Petrus Valentijn en Adriana de Jong, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 25 juli 1917, overleden te St. Willebrord op 30 april 2001.

Uit dit huwelijk:

Marinus Johannes Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 21 februari 1940, volgt onder IX.

IX Marinus Johannes Boeren, machinebankwerker, zoon van Johannes Boeren(VIII-b) en Petronella Valentijn, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 21 februari 1940, overleden aldaar op 14 augustus 1989.

Marinus is getrouwd te Rucphen op 16 augustus 1962 met Petronella van der Smissen, dochter van Petrus van der Smissen en Wilhelmina van Beers, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 8 juli 1938.

Uit dit huwelijk:

Wilhelmina Petronella Petrus Johannes Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 17 februari 1963.
Wilhelmina is getrouwd te Rucphen op 22 augustus 1986 met Johannes Marinus Antonius Jaspers, timmerman, zoon van Antonius Jaspers en Francisca Catharina Valentijn, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 25 juli 1964.

VII-d Antonius Boeren, arbeider, zoon van Johannes Boeren (VI-a) en Joanna van Oosterbosch, geboren te Rucphen op 1 juli 1900, gedoopt te St. Willebrord op 1 juli 1900, overleden te Hoeven op 24 september 1948 (akte 24).

Antonius is getrouwd te Rucphen op 5 augustus 1922 (akte 30), getrouwd te St. Willebrord op 7 augustus 1922 voor de kerk (RK), dispensatie aangevraagd aldaar op 2 augustus 1922 met Johanna van Beers, dochter van Johannes Beers en Maria de Bruijn, gedoopt te St. Willebrord op 11 november 1898, overleden aldaar op 10 augustus 1985.

Uit dit huwelijk:

Johannes Boeren, geboren op 23 juni 1923, overleden te Rucphen op 2 juli 1923 (akte 51).

Johannes Boeren, geboren op 28 juni 1924.

Antonius Boeren, geboren op 30 maart 1926, overleden te Hoeven op 17 februari 1947 (akte 10).

VII-e Gerardus Boeren, zoon van Johannes Boeren (VI-a) en Joanna van Oosterbosch, gedoopt te St. Willebrord op 4 mei 1904, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 31 januari 1968, begraven te St. Willebrord op 3 februari 1968.

Gerardus is getrouwd te St. Willebrord op 1 januari 1905 voor de kerk met Antonia Valentijn, dochter van Wouter Valentijn en Maria Konings, gedoopt te St. Willebrord op 1 januari 1905, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 10 oktober 1998, begraven te St. Willebrord op 15 oktober 1998.

Uit dit huwelijk:

Wouter Boeren, geboren voor 1934, overleden te Rucphen op 20 maart 1935 (akte 8).

Doodgeboren dochter, geboren te Rucphen op 8 augustus 1939 (ov. akte 55).

VI-b Marijn Boeren, zoon van Cornelis Boeren (V-a) en Maria van Beers, geboren te Rucphen op 11 juni 1871, gedoopt te St. Willebrord op 11 juni 1871, overleden te Hoeven op 1 augustus 1939 (akte 32).

Marijn is getrouwd te Rucphen op 30 april 1898 (akte 3), getrouwd te St. Willebrord op 2 mei 1898 (akte 2) (RK) (1) met Anna (ook Antonia?) de Rooij, dochter van Cornelis de Rooij en Anna (Cornelia) Suijkerbuijk, geboren te Hoeven rond 1879.

Uit dit huwelijk:

Cornelis Boeren, geboren te Rucphen op 12 maart 1899, volgt onder VII-f.

Johanna Cornelia Boeren, geboren te Hoeven op 27 januari 1902 (akte 11), overleden aldaar op 1 mei 1903 (akte 19).

Marijn is getrouwd te Hoeven op 12 mei 1913 (akte 14), getrouwd te St. Willebrord op 13 mei 1913 voor de kerk (RK), dispensatie aangevraagd aldaar op 7 mei 1913 (2) met Maria Verstijlen, dochter van Petrus Verstijlen en Johanna de Bruijn, afkomstig uit Rucphen, geboren op 21 maart 1864, gedoopt te St. Willebrord op 21 maart 1864.

Maria is eerder getrouwd te Rucphen op 1 mei 1886 (akte 8), getrouwd te St. Willebrord op 3 mei 1886 (akte 2) (RK) met Marinus van Beers, zoon van Johannes van Beers en Carolina Boeren, geboren te Rucphen op 8 september 1864, gedoopt te St. Willebrord op 8 september 1864, overleden te Hoeven op 1 november 1910. Marinus is eerder getrouwd te Rucphen op 1 mei 1886 (akte 8) met Adriana (ook Maria) Verstijlen, dochter van Petrus Verstijlen en Johanna de Bruijn, gedoopt te St. Willebrord op 28 februari 1862.

VII-f Cornelis Boeren, arbeider, zoon van Marijn Boeren (VI-b) en Anna (ook Antonia?) de Rooij, geboren te Rucphen op 12 maart 1899.

Cornelis is getrouwd te Rucphen op 24 december 1921 (akte 56) met Maria de Jong, dochter van Johannes de Jong en Petronella Konings, afkomstig uit Rucphen, geboren rond 1901.

Uit dit huwelijk:

Cornelis Boeren, geboren te Rucphen rond 5 februari 1933, overleden aldaar op 14 februari 1933 (akte 19).

VI-c Adriaan Boeren, zoon van Cornelis Boeren (V-a) en Maria van Beers, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 29 oktober 1873, gedoopt te St. Willebrord op 30 oktober 1873, overleden te Hoeven op 23 oktober 1936 (akte 32).

Adriaan is getrouwd te St. Willebrord op 14 juli 1917 (akte 25), getrouwd aldaar op 23 juli 1917 voor de kerk (RK) met Maria de Weert, dochter van Kornelis de Weert en Adriana Cornelia Guddens, geboren te Steenbergen op 6 december 1892, overleden te St. Willebrord op 3 maart 1944.

Uit dit huwelijk:

Maria Boeren, geboren te Rucphen op 30 september 1917, gedoopt te St. Willebrord op 30 september 1917, overleden aldaar op 12 januari 1985, begraven aldaar.
Maria is getrouwd te St. Willebrord op 14 juli 1938 voor de kerk met Cornelis Konings, zoon van Antonius Konings en Jacoba (Koos) van de Luijtgaarden, geboren te St. Willebrord op 7 mei 1916, gedoopt aldaar op 8 mei 1916, overleden op 17 maart 2003.

Cornelia Boeren, geboren te Rucphen op 24 september 1919, gedoopt te St. Willebrord op 24 september 1919, overleden op 21 januari 2000.
Cornelia is getrouwd te St. Willebrord op 27 maart 1941 voor de kerk metJoannes Jacobus Aarts, zoon van Marijnus Aarts en Johanna Maria van Nassau, geboren te Roosendaal op 27 juli 1921, gedoopt aldaar op 27 juli 1921, overleden in het jaar 1980.

Adriana Cornelia Boeren, geboren te Rucphen op 1 december 1921, gedoopt te St. Willebrord op 1 december 1921.
Adriana is getrouwd te St. Willebrord op 4 juni 1943 voor de kerk met Joannes Marinus Rommers, zoon van Antonius Rommers en Adriana Valentijn, gedoopt te Roosendaal op 14 juli 1918.

Adrianus Boeren, geboren te St. Willebrord op 25 juli 1924, gedoopt aldaar op 26 juli 1924.

: Johanna Boeren, geboren te Hoeven op 27 februari 1927, gedoopt te St. Willebrord op 28 februari 1927.
Johanna is getrouwd te St. Willebrord op 12 juli 1945 voor de kerk (RK) met Joannes Heeren, zoon van Joannes Heeren en Maria Roks, geboren te St. Willebrord op 23 december 1925, gedoopt aldaar op 24 december 1925, overleden aldaar op 19 augustus 1995.

Cornelia Petronella Boeren, geboren te St. Willebrord op 7 januari 1930, gedoopt aldaar op 8 januari 1930.
Cornelia is getrouwd te Roosendaal op 22 juli 1947 voor de kerk met Antonius Rijpers, geboren te Roosendaal.

Anna Maria Boeren, geboren te St. Willebrord op 17 januari 1932, gedoopt aldaar op 18 januari 1932, overleden te Hoeven op 21 januari 1935 (akte 3).

Petrus Henricus Boeren, gedoopt te St. Willebrord op 25 december 1934.

V-b Gerardus Boeren, zoon van Johannes Boeren (IV-a) en Suzanna (ook Anna, Adriana en Johanna) Braat, geboren te Rucphen op 19 juli 1843, gedoopt te St. Willebrord op 19 juli 1843, overleden te Rucphen op 30 april 1903 (akte 41).

Gerardus is getrouwd te Etten-Leur op 20 juni 1870 (akte 27), getrouwd te St. Willebrord op 21 juni 1870 (akte 6) (RK) met Johanna Luijks, dochter van Hendrik Luijkx en Maria Bogers, afkomstig uit Etten-Leur, gedoopt te St. Willebrord op 13 februari 1848.

Uit dit huwelijk:

Johannes Boeren, geboren te Rucphen op 7 april 1871, gedoopt te St. Willebrord op 7 april 1871, volgt onder VI-d.

Maria Boeren, arbeidster, gedoopt te St. Willebrord op 4 oktober 1872.
Maria is getrouwd te Rucphen op 11 augustus 1894 (akte 13), getrouwd te St. Willebrord op 13 augustus 1894 (akte 8) (RK) met Joannes Roks, arbeider, zoon van Johannes Roks en Martina Kools, gedoopt te St. Willebrord op 14 augustus 1871.

Johanna Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 11 november 1873, gedoopt te St. Willebrord op 11 november 1873, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 22 september 1957, begraven te St. Willebrord op 25 september 1957.
Johanna is getrouwd te Rucphen op 25 juli 1896 (akte 18), getrouwd te St. Willebrord op 27 juli 1896 (akte 2) (RK) met Cornelis Brouwers, zoon van Nicolaas Brouwers en Maria Roks, geboren te Etten-Leur op 13 augustus 1872, gedoopt te St. Willebrord op 13 augustus 1872, overleden op 29 oktober 1944.

VI-d Johannes Boeren, zoon van Gerardus Boeren (V-b) en Johanna Luijks, geboren te Rucphen op 7 april 1871, gedoopt te St. Willebrord op 7 april 1871.

Johannes is getrouwd te Rucphen op 17 september 1904 (akte 26) met Cornelia Konings, dochter van Cornelis Konings en Johanna Valentijn, bij doop Martina Valentijn, gedoopt te St. Willebrord op 15 maart 1880.

Uit dit huwelijk:

Gerardus Boeren, overleden te Etten-Leur op 13 oktober 1917 (akte 166).

V-c Marijn Boeren, arbeider, zoon van Johannes Boeren (IV-a) en Suzanna (ook Anna, Adriana en Johanna) Braat, geboren te Rucphen op 27 februari 1850 (akte 19), gedoopt te St. Willebrord op 27 februari 1850, overleden te Rucphen op 31 oktober 1923 (akte 94).

Marijn is getrouwd te Rucphen op 31 december 1870 (akte 34), getrouwd te St. Willebrord op 31 december 1870 (akte 9) (RK) met Anna Boeren, arbeidster, natuurlijke dochter van Joanna Boeren, geboren te Rucphen op 30 december 1852 (akte 111), gedoopt te St. Willebrord op 31 december 1852, overleden te Rucphen op 20 november 1898 (akte 95).

Uit dit huwelijk:

Johanna Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 22 augustus 1871, gedoopt te St. Willebrord op 22 augustus 1871, overleden te Rucphen op 24 juni 1953.
Johanna is getrouwd te Rucphen op 1 maart 1892 (akte 7), getrouwd te St. Willebrord op 1 maart 1892 (akte 2) (RK) met Gerardus Muijs, zoon van Adriaan Muijs en Adriana Bogers, geboren te Hoeven op 25 november 1870, overleden te ‘s-Hertogenbosch op 1 maart 1962.

Johannes Boeren ook genaamd Schieter, geboren te Rucphen op 20 februari 1873, gedoopt te St. Willebrord op 20 februari 1873, volgt onder VI-e.

Anna (ook Johanna Maria en Maria) Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 1 mei 1876, gedoopt te St. Willebrord op 1 mei 1876, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 30 april 1955.
Anna is getrouwd te Rucphen op 6 november 1897 (akte 41), getrouwd te St. Willebrord op 8 november 1897 (akte 16) (RK) met Johannes Valentijn, naam bij doop Petrus, zoon van Petrus Valentijn en Maria Heeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 7 april 1872 (akte 43), gedoopt te St. Willebrord op 8 april 1872, overleden te Rucphen op 2 september 1945.

Anna Boeren, ook Joanna Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 9 oktober 1878, gedoopt te St. Willebrord op 9 oktober 1878, overleden aldaar op 7 december 1972.
Anna is getrouwd te Rucphen op 20 maart 1897 (akte 7), getrouwd te St. Willebrord op 22 januari 1897 (akte 3); met dispensatie wegens de gesloten tijd (RK) met Adrianus Valentijn alias Arjaan van de Bok, koopman, zoon van Jacobus Valentijn en Dingena van Oosterbosch, geboren te Rucphen (wijk A) op 7 april 1873 (akte 44), gedoopt te St. Willebrord op 7 april 1873.

Marijnis Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 8 juni 1881, gedoopt te St. Willebrord op 8 juni 1881, volgt onder VI-f.

Carolina Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 11 oktober 1884, gedoopt te St. Willebrord op 11 oktober 1884, overleden te Rucphen op 6 september 1959.
Carolina is getrouwd te Rucphen op 21 mei 1904 met Wouter Heeren, zoon van Wouter Heeren en Paulina de Bruijn, geboren te Rucphen op 25 april 1883, gedoopt te St. Willebrord op 25 april 1883, overleden aldaar op 6 juli 1925.

Gerardus Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 31 juli 1887 datum controleren, gedoopt te St. Willebrord op 31 juli 1887, volgt onder VI-g.

Cornelis Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 31 januari 1890 in het bevolkingsregister staat als geboorterdatum 01/02/1890 , gedoopt te St. Willebrord op 31 januari 1890, volgt onder VI-h.

Cornelia Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 27 april 1896, gedoopt te St. Willebrord op 27 april 1896, overleden te Tilburg op 3 mei 1971.
Cornelia is getrouwd te Rucphen op 12 december 1914 (akte 35) met Johannes Jaspers, arbeider, zoon van Jacobus Jaspers en Cornelia Jaspers, gedoopt te St. Willebrord op 13 september 1892.

VI-e Johannes Boeren ook genaamd Schieter, arbeider, zoon van Marijn Boeren (V-c) en Anna Boeren, geboren te Rucphen op 20 februari 1873, gedoopt te St. Willebrord op 20 februari 1873, overleden aldaar op 3 februari 1955.

Johannes is getrouwd te Rucphen op 9 juli 1898 (akte 16), getrouwd te St. Willebrord op 11 juli 1898 (akte 9) (RK) met Maria Valentijn ook genaamd Mieke van Diele, arbeidster, dochter van Petrus Valentijn en Maria Heeren, geboren te Rucphen op 29 januari 1879 of 30 januari 1879 (akte 18), gedoopt te St. Willebrord op 31 januari 1879, overleden te Oudenbosch op 27 februari 1963.

Uit dit huwelijk:

Johanna Boeren, geboren te Rucphen op 9 december 1898.

Johannes Boeren, geboren te Rucphen op 9 december 1899, overleden aldaar op 1 juni 1908 (akte 92).

Petrus Boeren, geboren te Rucphen op 3 september 1901, volgt onder VII-g.

Anna Boeren, geboren te St. Willebrord op 11 oktober 1903, overleden te Etten-Leur op 17 augustus 1986, begraven te Hoeven.
Anna was gehuwd met Christiaan Roovers, geboren te Hoeven op 25 juli 1901, overleden aldaar op 4 juni 1973.

Maria Boeren, geboren te St. Willebrord op 4 november 1905, overleden te Breda op 21 oktober 1958.
Maria was gehuwd met Johannes de Bruijn, geboren te St. Willebrord op 24 november 1902, overleden te Oudenbosch op 27 maart 1973.

Johannes Boeren, geboren te St. Willebrord op 6 juli 1908, volgt onder VII-h.

Wouter Boeren, geboren te St. Willebrord op 21 september 1910, volgt onder VII-i.

Marinus Boeren, geboren te Rucphen rond 1913, overleden te Breda op 25 september 1928.

Cornelia Boeren, geboren rond 1915, overleden te St. Willebrord op 16 november 1918 (akte 104).

10 Johanna Boeren, geboren te St. Willebrord op 19 februari 1917, overleden te Bosschenhoofd op 9 januari 1993, begraven aldaar.
Johanna is getrouwd te Rucphen op 5 oktober 1928 met Antonius Jacobus van Vlimmeren, zoon van Jacobus van Vlimmeren en Wilhelmina Nouws, geboren te Hoeven op 14 maart 1915, overleden te Roosendaal op 16 maart 1980, begraven te Bosschenhoofd.

11 Cornelia Boeren, geboren te St. Willebrord op 3 december 1919, overleden te Roosendaal op 6 september 2003, gecremeerd te Breda op 9 september 2003.
Cornelia is getrouwd te Rucphen op 29 juni 1938, getrouwd te St. Willebrord op 29 juni 1938 voor de kerk (RK) met Waltherus Muijs, geboren te St. Willebrord op 1 april 1917, overleden aldaar op 28 maart 1989, gecremeerd te Breda op 1 april 1989.

12 Cornelis Boeren, geboren te St. Willebrord op 13 december 1921, volgt onder VII-j.

VII-g Petrus Boeren, zoon van Johannes Boeren (VI-e) en Maria Valentijn, geboren te Rucphen op 3 september 1901, overleden te Etten-Leur op 17 augustus 1986, begraven te Hoeven.

Petrus is getrouwd te Rucphen op 11 december 1920 (akte 56) met Adriana Mol, dochter van Petrus Mol en Cornelia Roks, geboren te Rucphen op 13 augustus 1901, overleden te St. Willebrord op 11 mei 1929.

Uit dit huwelijk:

Doodgeboren kind, geboren te St. Willebrord op 15 maart 1921

Doodgeboren kind, geboren te St. Willebrord op 7 mei 1922

Johannes Boeren, geboren op 22 februari 1923 (ov. akte 9).

Doodgeboren kind, geboren op 4 januari 1924.

5 : Doodgeboren kind, geboren op 11 januari 1925

Doodgeboren kind, geboren op 13 oktober 1926,

Doodgeboren kind, geboren op 25 september 1927,

Doodgeboren kind, geboren op 9 maart 1929.

VII-h Johannes Boeren, zoon van Johannes Boeren (VI-e) en Maria Valentijn, geboren te St. Willebrord op 6 juli 1908, overleden te Breda op 10 juni 1986.

Johannes is getrouwd te Hoeven op 1 mei 1929 (akte 5) met Adriana Cornelia van Vlimmeren, dochter van Cornelis van Vlimmeren en Johanna Jaspers, geboren te Hoeven op 29 mei 1910, overleden te Breda op 27 november 2000.

Uit dit huwelijk:

Johanna Boeren, geboren te St. Willebrord op 31 maart 1930.
Johanna was gehuwd met … Christiaanen.

Johannes Boeren, geboren te St. Willebrord op 3 januari 1931, volgt onder VIII-c.

Cornelis Boeren, geboren te St. Willebrord op 30 april 1934, volgt onder VIII-d.

Maria Boeren, geboren te St. Willebrord op 22 april 1937.
Maria was gehuwd met … Norbart.

Walterus Boeren, geboren te St. Willebrord op 4 januari 1941, volgt onder VIII-e.

Dimphena Boeren, geboren te St. Willebrord op 16 juli 1942.
Dimphena was gehuwd met Antonius Clercx.

Marinus Boeren, geboren te Breda op 21 december 1947, volgt onder VIII-f.

VIII-c Johannes Boeren, zoon van Johannes Boeren (VII-h) en Adriana Cornelia van Vlimmeren, geboren te St. Willebrord op 3 januari 1931.

Johannes was gehuwd met … Dongen.

Uit dit huwelijk:

Helena Boeren.

Johannes Boeren.

VIII-d Cornelis Boeren, zoon van Johannes Boeren (VII-h) en Adriana Cornelia van Vlimmeren, geboren te St. Willebrord op 30 april 1934.

Cornelis was gehuwd met … Dik.

Uit dit huwelijk:

Antonius Boeren.

Cornelia Boeren.

Grada Boeren.

Johannes Boeren.

VIII-e Walterus Boeren, zoon van Johannes Boeren (VII-h) en Adriana Cornelia van Vlimmeren, geboren te St. Willebrord op 4 januari 1941.

Walterus was gehuwd met … van Opdorp.

Uit dit huwelijk:

Sandra Boeren.

Miranda Boeren.

VIII-f Marinus Boeren, zoon van Johannes Boeren (VII-h) en Adriana Cornelia van Vlimmeren, geboren te Breda op 21 december 1947, overleden te Etten-Leur op 2 februari 1993.

Marinus was gehuwd met Josefiena Lockx.

Uit dit huwelijk:

Adriana “Diana” Boeren.

Adriana “Audrey” Boeren.

VII-i Wouter Boeren, zoon van Johannes Boeren (VI-e) en Maria Valentijn, geboren te St. Willebrord op 21 september 1910.

Wouter was gehuwd met Dimphena Vermeeren, geboren te Etten-Leur op 6 maart 1911, overleden te Breda op 3 februari 1994.

Uit dit huwelijk:

Johannes Leonardus Waltherus Boeren, geboren te Etten-Leur op 20 oktober 1931, overleden te Breda op 18 juni 1943.

Leonardus Boeren, geboren te Breda op 6 november 1932.

Maria Boeren, geboren te Breda op 6 januari 1934.

Dimphena Boeren, geboren te Etten-Leur op 21 september 1936, overleden te Breda op 20 mei 2002.

Anthonia Boeren, geboren te Breda op 23 mei 1940.

VII-j Cornelis Boeren, zoon van Johannes Boeren (VI-e) en Maria Valentijn, geboren te St. Willebrord op 13 december 1921, overleden te Roosendaal op 29 januari 1993, begraven te St. Willebrord.

Cornelis was gehuwd met Dimphena Heeren.

Uit dit huwelijk:

Johannes Boeren.

Cornelis Boeren.

VI-f Marijnis Boeren, zoon van Marijn Boeren (V-c) en Anna Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 8 juni 1881, gedoopt te St. Willebrord op 8 juni 1881, overleden te Voorburg op 22 november 1968.

Marijnis is getrouwd te Rucphen op 9 mei 1903 (akte 12) met Maria Heeren, dochter van Adrianus Heeren en Dimphna van Peer, geboren te Etten rond 1883.

Uit dit huwelijk:

Adrianus Boeren, geboren rond 1905, volgt onder VII-k.

Marinus Boeren, geboren rond 18 januari 1907, overleden te Rucphen op 18 februari 1907 (akte 20).

Johannes Boeren, geboren te St. Willebrord op 22 november 1907, overleden te Roosendaal & Nispen (st. Franciscusziekenhuis) op 8 november 1983.
Johannes is getrouwd te Rucphen op 18 augustus 1928 met Adriana Cornelia Maas, dochter van Petrus Maas en Johanna Mol.

Marinus Boeren, geboren te Rucphen op 29 november 1909, volgt onder VII-l.

Johanna Boeren, geboren rond 1917.
Johanna is getrouwd te Rucphen op 21 maart 1934 met Marijnus Jaspers, zoon van Paulus Jaspers en Catharina (ook Cornelia) van Zundert.

Anna Boeren, geboren rond 1918, overleden te Rucphen op 10 juli 1920 (akte 67).

VII-k Adrianus Boeren, zoon van Marijnis Boeren (VI-f) en Maria Heeren, geboren rond 1905.

Adrianus is getrouwd te Rucphen op 25 juni 1927 met Johanna Martina de Bruijn, dochter van Bonifacius de Bruijn en Antonia Koevoets, geboren rond 1907.

Uit dit huwelijk:

Maria Antonia Boeren, geboren op 4 december 1927, overleden te Rucphen.

Bonefacius Boeren, geboren op 29 november 1928.

Maria Boeren, geboren op 14 maart 1930.

Antonius Boeren, geboren rond 1931, overleden te Etten-Leur.

Wilhelmina Antonia Boeren, geboren op 15 juli 1932.

Antonia Cornelia Boeren, geboren op 8 januari 1934.

VII-l Marinus Boeren, arbeider, zoon van Marijnis Boeren (VI-f) en Maria Heeren, geboren te Rucphen op 29 november 1909.

Marinus is getrouwd te Rucphen op 5 december 1930 met Antonia Monsieurs, dochter van Marinus Monsieurs en Cornelia de Bruijn, geboren te Rucphen op 2 december 1910.

Uit dit huwelijk:

Maria Boeren, geboren te Rucphen op 10 juli 1933.

Marinus Boeren, geboren te Rucphen op 31 januari 1935, overleden aldaar op 24 februari 1935 (akte 5).

Cornelis Boeren, geboren te Rucphen op 18 oktober 1936.

Marinus Boeren, geboren te Rucphen op 18 oktober 1936.

VI-g Gerardus Boeren, zoon van Marijn Boeren (V-c) en Anna Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 31 juli 1887 datum controleren, gedoopt te St. Willebrord op 31 juli 1887.

Gerardus is getrouwd te Rucphen op 23 november 1907 (akte 40) met Johanna Heeren, dochter van Adrianus Heeren en Dimphna van Peer, geboren rond 1885.

Uit dit huwelijk:

Johannes Boeren, geboren rond 1909, volgt onder VII-m.

VII-m Johannes Boeren, zoon van Gerardus Boeren (VI-g) en Johanna Heeren, geboren rond 1909.

Johannes is getrouwd te Rucphen op 20 november 1926, dispensatie verleend bij KB op 21 oktober 1926 wegens artikel 86 nr.1 van het BW met Catharina van Peer, dochter van Martinus van Peer en Maria Maas, geboren te Etten-Leur rond 1909.

Uit dit huwelijk:

Catharina Boeren, geboren te Rucphen op 17 oktober 1926 gewettigd bij huwelijk.

VI-h Cornelis Boeren, zoon van Marijn Boeren (V-c) en Anna Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 31 januari 1890 in het bevolkingsregister staat als geboorterdatum 01/02/1890 , gedoopt te St. Willebrord op 31 januari 1890, overleden te Etten-Leur.

Cornelis is getrouwd te Etten-Leur op 18 november 1910 (akte 54), getrouwd te St. Willebrord op 21 november 1910 voor de kerk (RK) met Cornelia Konings, dochter van Cornelis Konings en Joanna Broeren, geboren te Etten-Leur op 13 juni 1890, gedoopt te St. Willebrord op 13 juni 1890, overleden te Roosendaal op 12 augustus 1961.

Uit dit huwelijk:

Marinus Boeren, afkomstig uit Etten, geboren op 4 november 1911, overleden te Rucphen op 18 november 1911 (akte 107).

Cornelia Boeren, gedoopt te St. Willebrord op 4 november 1911.
Cornelia is getrouwd te St. Willebrord op 26 april 1937 voor de kerk metDingeman van Sundert, zoon van Adrianus van Sundert en Johanna Jaspers, gedoopt te Roosendaal (St. Antonius) op 7 december 1912.

Cornelis Boeren, geboren te Etten op 17 december 1912, gedoopt te St. Willebrord op 18 december 1912, volgt onder VII-n.

Marinus Boeren, geboren te Etten op 10 maart 1915, overleden te Breda op 2 januari 1940 het overlijden is ook ingeschreven in de registers van de burgelijke stand van Hoeven (akte 7).
Marinus was gehuwd met Catharina Snelders.

Johanna Boeren, geboren te Etten op 18 november 1918, gedoopt te St. Willebrord op 18 november 1918.
Johanna was gehuwd met Marinus Heeren, zoon van Martinus Heeren en Johanna Hermes, geboren te St. Willebrord op 4 januari 1917, overleden aldaar op 8 augustus 1981.

Anna Cornelia Boeren, geboren te Etten op 27 november 1923.

VII-n Cornelis Boeren, winkelbediende, zoon van Cornelis Boeren (VI-h) en Cornelia Konings, geboren te Etten op 17 december 1912, gedoopt te St. Willebrord op 18 december 1912, wonende te Rucphen.

Cornelis is getrouwd te St. Willebrord op 13 augustus 1935 voor de kerk met Theodora Maria van Erp, dochter van Johannes van Erp en Maria Boeren Ook Broere, gedoopt te St. Willebrord op 19 maart 1918, overleden te Rucphen op 11 april 1990.

Uit dit huwelijk:

Johannes Cornelis Boeren, geboren rond maart 1939, overleden te Breda op 22 juni 1939 ook ingeschreven te Rucphen (akte 43).

III-b Jan Boeren, arbeider, zoon van Jacobus Daniels Boeren (II-b) en Maria Faesse de Bruijn, gedoopt te Etten op 21 juni 1785, overleden te Etten-Leur op 2 januari 1841 (akte 3).

Jan is getrouwd te Rucphen op 21 januari 1815 (akte 4), dispensatie verleend te Breda (Apostolisch Vicariaat) op 6 januari 1814 wegens bloedverwantschap in de 3ø+3ø, (1) met Adriana Jaspers, arbeidster, dochter van Willem Jaspers en Adriana van Ginneken, gedoopt op 7 september 1785, overleden te Rucphen op 6 maart 1828 (akte 18).

Uit dit huwelijk:

Willemijna Boeren, geboren te Rucphen op 30 maart 1816, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 8 augustus 1842 (akte 27); de namen van de ouders van de overledene zijn de aangevers onbekend.
Willemijna is getrouwd te Etten-Leur op 2 oktober 1836 (akte 38) met Pieter de Clerck, arbeider, natuurlijke zoon van Antonia Jansen de Klerck, afkomstig uit Sprundel, geboren rond 1815, overleden te Rucphen op 27 januari 1875 (akte 9).

Pieter is later getrouwd te Rucphen op 21 november 1844 (akte 21), getrouwd te St. Willebrord op 24 november 1844 (akte 7) (RK) met Petronella Deijkers, arbeidster, dochter van Johannes Deijkers en Adriana van Dorst, afkomstig uit Oudenbosch, geboren rond 1825.

Jan is getrouwd te Rucphen op 10 mei 1829 (akte 12), getrouwd aldaar op 10 mei 1829 voor de kerk (RK) (2) met Adriana (ook Johanna) Braet, arbeidster, dochter van Adriaen Evertse Braet en Adriana Maria Michielsen, ook Anna Maria Michielsen en Maria Michielsen, gedoopt te Rucphen op 21 mei 1789 (DTB 4), overleden aldaar op 9 september 1856.
Zij had van een onbekende man één dochter.

III-c Antonie Boeren, arbeider, zoon van Jacobus Daniels Boeren (II-b) en Maria Faesse de Bruijn, gedoopt te Etten op 16 november 1790, overleden te Etten-Leur op 26 februari 1870 (akte 14).

Antonie is getrouwd te Etten-Leur op 24 juli 1831 (akte 24) (1) met Anna Kools, dochter van Adrianus Antonissen Kools en Joanna Pietersen Vorselmans, gedoopt te Sprundel op 9 mei 1789 (DTB 17); geboren onder Rucphen, overleden te Etten-Leur op 9 augustus 1840.

Uit dit huwelijk:

Marijn Boeren, geboren te Rucphen op 9 december 1816 (akte 70); bij de geboorte erkend door de vader Antonius Boeren, gedoopt te Sprundel op 10 december 1816 filius illegitimus; geen vader genoemd, volgt onder IV-b.

Joanna Boeren ook genaamd Joanna Kools, geboren te Rucphen op 29 september 1821 bij de aanvraag van de huwelijksdispensatie van 17 december 1870 van Anna Boeren en Marinus Boeren staat Antonius Boeren als grootvader van de bruid vermeld, overleden te Etten-Leur op 2 mei 1902 (akte 56).
Zij had van een onbekende man één dochter.
Zij had van een onbekende man één dochter.

Adrianus Kools ook genaamd Adrianus Boeren, geboren te Rucphen (Sprundel) op 13 april 1827 (akte 19), gedoopt te Sprundel op 13 april 1827 Als filius illegitimus; geen vader genoemd, volgt onder IV-c.

Jacobus Boeren, geboren te Etten-Leur op 18 november 1829 (akte 134), overleden aldaar op 7 februari 1830 (akte 6).

Antonie had een relatie (2) met … Rijnsterling.

Uit deze relatie:

 • Maria Rijnsterling.
  Maria is getrouwd in het jaar 1881, dispensatie aangevraagd te St. Willebrord op 25 april 1881 met Joannes van Zundert, zoon van Hendrik van Zundert en Petronella de Jong.

Antonie is getrouwd te Rucphen op 7 mei 1842 (akte 10), getrouwd te St. Willebrord op 8 mei 1842 (akte 4) (RK) (3) met Adriana (ook Johanna) Konings, arbeidster, dochter van Johannes Konings en Johanna Roks, gedoopt te Rucphen op 28 februari 1810 (DTB 4).

Uit dit huwelijk:

Doodgeboren kind, geboren te Etten-Leur op 31 december 1842 (ov. akte 135).

Doodgeboren kind, geboren te Etten-Leur op 31 december 1842 (ov. akte 136).

Cornelia Boeren, geboren te Etten-Leur op 8 januari 1844 (akte 3), gedoopt te St. Willebrord op 8 januari 1844 (sub conditione), overleden te Rucphen op 8 december 1915 (akte 89).
Cornelia had sinds 4 oktober 1863 een relatie (1) met Johannes de Pijper, natuurlijke zoon van Johanna de Pijper, afkomstig uit Hoeven, geboren rond 1836.
Cornelia is getrouwd te Etten-Leur op 16 september 1880 (akte 38), getrouwd te St. Willebrord op 17 september 1880 (akte 11) (RK) (2) met Henricus van den Broek, natuurlijke zoon van Fransijna van den Broek, afkomstig uit Sprundel, geboren rond 1839.

Antonius Boeren, geboren te Etten-Leur op 9 maart 1846 (akte 35), gedoopt te St. Willebrord op 9 maart 1846, overleden te Etten-Leur op 8 januari 1850 (akte 1).

10 Joanna Boeren, geboren te Etten-Leur op 15 november 1852 (akte 113), gedoopt te St. Willebrord op 15 november 1852 sub conditione.
Joanna is getrouwd te Etten-Leur op 8 april 1880 (akte 12), getrouwd te St. Willebrord op 9 april 1880 (akte 1) (RK) met Marinus van Peer, zoon van Bernardus van Peer en Johanna Speek, afkomstig uit Oudenbosch.

IV-b Marijn Boeren, zoon van Antonie Boeren (III-c) en Anna Kools, geboren te Rucphen op 9 december 1816 (akte 70); bij de geboorte erkend door de vader Antonius Boeren, gedoopt te Sprundel op 10 december 1816 filius illegitimus; geen vader genoemd, overleden te Etten-Leur op 4 februari 1892 (akte 39).

Marijn is getrouwd te Etten-Leur op 5 april 1845 (akte 4), getrouwd te St. Willebrord op 6 april 1845 (akte 3) (RK) (1) met Adriana Bogers, dochter van Jan Marinissen Bogersen Jacoba Joannis van Zundert, geboren te Etten-Leur op 19 december 1822 (akte 154).

Uit dit huwelijk:

Anna Cornelia Boeren, geboren te Etten-Leur op 31 oktober 1846 (akte 120), gedoopt te St. Willebrord op 1 november 1846, overleden te Etten-Leur op 7 november 1846 (akte 113).

Joanna Boeren, geboren te Etten-Leur op 13 december 1848 (akte 138), gedoopt te St. Willebrord op 13 december 1848, overleden te Etten-Leur op 19 januari 1850 (akte 85).

Marijn is getrouwd te Etten-Leur op 17 juni 1851 (akte 20), getrouwd te St. Willebrord op 17 juni 1851 (akte 1) (RK) (2) met Joanna Wijnen, natuurlijke dochter van Joanna Wijnen, geboren te Etten-Leur op 4 december 1826 (akte 153).

Uit dit huwelijk:

Joannes Boeren, geboren te Etten-Leur op 9 november 1854 (akte 103), gedoopt te St. Willebrord op 10 november 1854.

Henrikus Boeren, geboren te Etten-Leur op 24 juli 1856 (akte 81), gedoopt te St. Willebrord op 24 juli 1856, overleden te Etten-Leur op 20 oktober 1856 (akte 74).

Joanna Boeren, geboren te Etten-Leur op 13 oktober 1859 (akte 101), gedoopt te St. Willebrord op 13 oktober 1859, overleden te Etten-Leur op 16 januari 1861 (akte 11).

Joanna Boeren, geboren te Etten-Leur op 1 mei 1862 (akte 47), gedoopt te St. Willebrord op 11 november 1873, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 22 september 1957.
Joanna is getrouwd te Etten-Leur op 2 juli 1885 (akte 30), getrouwd te St. Willebrord op 3 juli 1885 (akte 4) (RK) met Cornelis Brouwers, arbeider, zoon van Johannes Brouwers en Jacoba Mol, geboren te Rucphen op 3 februari 1863, gedoopt te St. Willebrord op 4 februari 1863.

Marijnus Boeren, geboren te Etten-Leur op 22 februari 1864 (akte 28), gedoopt te St. Willebrord op 22 februari 1864, ongehuwd overleden te Rucphen op 27 september 1936 (akte 61).

Antonie Boeren, geboren te Etten-Leur op 16 november 1865 (akte 150), gedoopt te St. Willebrord op 16 november 1865, volgt onder V-d.

Leonardus Boeren, geboren te Etten-Leur op 12 augustus 1867 (akte 107) , gedoopt te St. Willebrord op 12 augustus 1867, volgt onder V-e.

V-d Antonie Boeren, zoon van Marijn Boeren (IV-b) en Joanna Wijnen, geboren te Etten-Leur op 16 november 1865 (akte 150), gedoopt te St. Willebrord op 16 november 1865.

Antonie is getrouwd te Etten-Leur op 30 maart 1894 (akte 5), getrouwd te St. Willebrord op 2 april 1894 (akte 1) (RK) met Dijmphna Jaspers, dochter van Cornelis Jaspers en Adriana Heeren, gedoopt te St. Willebrord op 23 februari 1874.

Uit dit huwelijk:

Marinus Boeren, geboren te Etten Leur op 30 oktober 1894 (akte 172), gedoopt te St. Willebrord op 30 oktober 1894, volgt onder VI-i.

Adriana Boeren, geboren te Etten-Leur op 18 januari 1896 (akte 9), gedoopt te St. Willebrord op 18 januari 1896, overleden te Etten-Leur op 18 juni 1929 (akte 93); zie ook overl. Etten-Leur 26 april 1911 (akte 59).

Cornelius Boeren, geboren te Etten-Leur op 13 januari 1897 (akte 12), gedoopt te St. Willebrord op 13 januari 1897.
Cornelius is getrouwd te Rucphen op 3 april 1920 (akte 5) met Maria de Jong, dochter van Cornelis de Jong en Dymphna van den Broek.

Antonius Boeren, geboren te Etten-Leur op 20 september 1899 (akte 168), volgt onder VI-j.

Adrianus Boeren, geboren te Etten-Leur op 26 mei 1901 (akte 101).

Johannes Boeren, geboren te Etten-Leur op 28 mei 1903 (akte 99), overleden aldaar op 8 september 1904 (akte 103).

Doodgeboren kind, geboren te Etten-Leur op 30 maart 1905.

VI-i Marinus Boeren, zoon van Antonie Boeren (V-d) en Dijmphna Jaspers, geboren te Etten Leur op 30 oktober 1894 (akte 172), gedoopt te St. Willebrord op 30 oktober 1894, overleden te Rucphen (St. Willebrord) op 5 augustus 1944.

Marinus is getrouwd te Rucphen op 26 juni 1920 (akte 27) met Cornelia Roks, geboren te Rucphen op 12 februari 1900.

Uit dit huwelijk:

Dimphena Boeren, geboren te Etten-Leur op 24 april 1921.

Marinus Boeren, geboren te Etten-Leur op 5 oktober 1922.

Cornelia Boeren, geboren te Etten-Leur op 7 maart 1924.

Antonius Boeren, geboren te Rucphen op 12 december 1925.

Maria Boeren, geboren te Etten-Leur op 26 juli 1927.

Johannes Adrianus Boeren, geboren te Etten-Leur op 27 oktober 1929.

Martina Adriana Boeren, geboren te Etten-Leur op 3 mei 1931.

Antonia Boeren, geboren te Etten-Leur op 28 januari 1933.

Franciscus Boeren, geboren te Etten-Leur op 5 augustus 1934.

10 Cornelis Boeren, geboren te Rucphen op 21 februari 1938.

VI-j Antonius Boeren, zoon van Antonie Boeren (V-d) en Dijmphna Jaspers, geboren te Etten-Leur op 20 september 1899 (akte 168).

Antonius is getrouwd te Rucphen op 17 augustus 1918 (akte 34) met Francijna Muijs, dochter van Marinus Adrianus Muijs en Maria van de Luijtgaarden, geboren te Rucphen op 3 juni 1900.

Uit dit huwelijk:

Dimphna Boeren, geboren op 25 februari 1919.

Marinus Boeren, geboren op 11 juli 1921.

Antonius Boeren, geboren op 20 januari 1924.

Adrianus Boeren, geboren op 26 maart 1927.

Johannes Boeren, geboren op 6 februari 1930.

V-e Leonardus Boeren, zoon van Marijn Boeren (IV-b) en Joanna Wijnen, geboren te Etten-Leur op 12 augustus 1867 (akte 107) , gedoopt te St. Willebrord op 12 augustus 1867.

Leonardus is getrouwd te Etten-Leur op 1 juli 1892 (akte 23), getrouwd te St. Willebrord op 2 juli 1892 (akte 7) (RK) met Johanna van de Luijtgaarden, dochter van Marijn van de Luitgaarden en Francijna Luijkx, gedoopt te St. Willebrord op 8 maart 1872.

Uit dit huwelijk:

Marijnis Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 14 april 1893, gedoopt te St. Willebrord op 14 april 1893.
Marijnis is getrouwd te Rucphen op 4 maart 1916 (akte 8) met Adriana Verstijlen, dochter van Adrianus Verstijlen en Jacoba Wagtmans, geboren rond 1897.

Francus Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 23 februari 1897, gedoopt te St. Willebrord op 24 februari 1897, volgt onder VI-k.

Cornelis Boeren, arbeider, geboren te Rucphen op 5 april 1901.
Cornelis is getrouwd te Rucphen op 16 juli 1921 (akte 36) met Cornelia Broeren, dochter van Cornelis Broeren en Cornelia Roks, geboren rond 1903.

Johannes Boeren, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 3 maart 1904, overleden aldaar op 22 december 1978.
Johannes is getrouwd te Rucphen met Maria Wagtmans, dochter van Cornelis Wagtmans en Geertruida van Dijk, afkomstig uit Rucphen, geboren rond mei 1904, overleden aldaar op 24 juli 1904 (akte 52).

Petrus Boeren, geboren op 24 januari 1909, volgt onder VI-l.

Jacoba Antonia Boeren, geboren rond 1913, overleden te Rucphen op 30 januari 1938 (akte 9).
Jacoba was gehuwd met Cornelis Jacobus Ermen.

Maria Boeren.

VI-k Francus Boeren, zoon van Leonardus Boeren (V-e) en Johanna van de Luijtgaarden, geboren te Rucphen (St. Willebrord) op 23 februari 1897, gedoopt te St. Willebrord op 24 februari 1897, overleden te Etten-Leur op 8 april 1981.

Francus is getrouwd te Rucphen op 20 januari 1917 (akte 3), getrouwd te St. Willebrord op 22 januari 1917 voor de kerk (RK) met Cornelia Schrauwen, dochter van Gerardus Schrauwen en Hendrika Wagtmans, geboren rond 1900.

Uit dit huwelijk:

Gerardus Boeren, geboren rond 1931, overleden te Rucphen.

VI-l Petrus Boeren, zoon van Leonardus Boeren (V-e) en Johanna van de Luijtgaarden, geboren op 24 januari 1909.

Petrus is getrouwd te Etten-Leur op 2 mei 1930 (akte 6) met Antonia Jaspers, dochter van Johannes Jaspers en Catharina van der Smissen, geboren te Etten-Leur op 27 mei 1909.

Uit dit huwelijk:

Johanna Boeren, geboren te Rucphen op 19 september 1930.

IV-c Adrianus Kools ook genaamd Adrianus Boeren, zoon van Antonie Boeren (III-c) en Anna Kools, geboren te Rucphen (Sprundel) op 13 april 1827 (akte 19), gedoopt te Sprundel op 13 april 1827 filius illegitimus; geen vader genoemd.

Adrianus is getrouwd te Etten-Leur op 23 maart 1868 (akte 15), getrouwd te St. Willebrord op 23 maart 1868 (akte 2) (RK) met Maria Goossen, dochter van Joannis Goossen en Catharina Schrauwen, geboren te Etten-Leur op 2 maart 1845 (akte 3), gedoopt te St. Willebrord op 2 maart 1845.

Uit dit huwelijk:

Joannes Kools, gedoopt te St. Willebrord op 5 april 1868.

Anna Kools, gedoopt te St. Willebrord op 28 april 1870.

Adrianus Kools alias Prulleke, geboren te Etten-Leur op 9 november 1871 (akte 131), gedoopt te St. Willebrord op 9 november 1871, volgt onder V-f.

Joannes Kools, gedoopt te St. Willebrord op 27 februari 1874.

Catharina Kools, gedoopt te St. Willebrord op 29 augustus 1878.

Maria Kools, gedoopt te St. Willebrord op 5 mei 1881.

Maria Kools, gedoopt te St. Willebrord op 31 oktober 1882.