brouwerij op Kalsdonk

brouwerij: 
kadastraal: 
opgericht: vermoedeljk 2e helft 17e eeuw

gesloten: 
eigenaren:

 • Crijn Dielen
 • Adriaen Janssen van Wesel
 • Adriaen Adriaenssen Hoevenaers en Niclaes Pietersen Hertoch
 • Niclaes Peersen Hartogh († 1670) X Elisabeth Adriaenssen Hoevenaers († 1676)
 • 1676- Pieter Claessen Hartogh (†1693)
 • 1693- 1746 Janneken Antonissen van den Bleeck (†1746), weduwe van Pieter Claessen Hertog
 • 1746-1755 de erfgenamen van Janneken Antonissen van den Bleeck
 • 1755-1759 Marijnus Hartogh
 • 1759-1768 Pieter Molenschot
 • 1768-1772 Anthonij Huijbregts
 • 1772-1779? Anthonij van Steenpaal X Geertruij Strijens

14 november 1676
Deling van de erfgoederen van Niclaes Peersen Hartogh en Elisabeth Adriaenssen Hoevenaers tussen Adriaen Niclaes Hartoch, Peeter Claessen Hartogh, Cornelis Claessen Hartogh, Cornelis Stevens X Elisabeth Claessen Hartogh en Jan Mattheussen Luijsterborgh als voogd namens de twee voorkinderen en een nakind van zaliger Maeijken Claes Hartogh verwekt door Jan Vaessen en Willem Jan Bartelsen.
Er zijn vijf kavels, de eerste kavel omvat: de stede lant op Calsdonck metten huijsen, schuure, backeet, brouwerije en aenkleven van de brouwerije (5G 186R volgens meting van landmeter Hendrick Laets). De gronden worden getaxeerd op 1.686 gld en het huis en de brouwerij met alles wat daarbij hoort op 1.391 gld 8 st. Deze kavel valt toe aan Pieter Claessen Hartogh.

WBA: Roosendaal en Nispen; R276, ongefolieerd {Img73-74}.

===

28 maart 1759
Marijnus Hartogh, wonende te Kalsdonk vest (conditie 21 februari 1759) Pieter Molenschot in een stede lands gelegen op Kalsdonk (5G 186R) met een huis en schuur daarop en een brouwerij daarnaast. Schotboek: fol. 264. Koopsom: 2.500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img28}.

===

14 oktober 1768
Pieter Molenschot, brouwer wonende binnen Roosendaal vest Anthonij Huijbregts, landman wonende in het Oudland onder Oudenbosch in een stede land 5G 186R met huis, schuur, stalling en verdere timmeragie op Kalsdonk. Koopsom 2.400 gld. Schotkohier fol. 287.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img80).

===

28 maart 1772
Anthonij Huijbregts, landman wonende op Vinkenbroek onder Roosendaal vest Anthonij van Steenpaal X Geertruij Strijens die wonen op Kalsdonk in een stede  land 5G 186R met huis, schuur, brouwerij en verdere timmeragie op Kalsdonk, schotboek fol. 289. Belast met een cijns van 2 st 4 penn aan Maria Boeren. Koopcontract 7 februari 1772, Koopsom 2.300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img83}

===

Anthonij van Steenpaal vest Johnna Haast, weduwe Anthonij Luijsterbrurg op 18 augustus 1779 volgens schotboek Nog niet gevonden!


 

Schotboek

OS389r {Img…}
Adriaen Adriaenssen Hoeveneer uit Adriaen Janssen van Wesel comende uit Crijn Dielen de sted en erf, het huis en nog gronden

Habet Pr. Cornelissen Hartogh bij {meting veste?} van14 september 1676 groot 5G 186R

===

OS387v {Img..
Pieter Claessen Hertogh uit zijn vader Niclaes Pietersen Hertoch en Adriaen Adriaenssen Hoevenaers een nieuwe stede land op Kalsdonk (5G 186R) op 16£ 17st 3 penn
het huis en brouwerij op 7£

===

JS264Ar {Img86}
Pieter Claessen Hartogh uit zijn vader Niclaes Pietersen Hartogh en Adriaen Hoevenaers schot een stede land op Kalsdonk (5G 186R) op 16£ 17st 3 penn.
Het huis en brouwerij op 7£

Modo Janneken Antonisse van den Bleeck volgens testament  voor schepenen van 14 november 1693 als weduwe en erfgename van Pieter Claessen Hartogh

Modo Cornelis en Marijnus Hertog, Pieter en Cornelis Hertog en Maria Anna Hertog, kinderen en kindskinderen van wijlen Janneken Antonisse van den Bleeck

Marijnus Hartog bij onderlinge deling van 10 december van 10 december 1755

Habet Pieter Molenschot bij veste 28 maart 1759 overgezet fol 287.

===

JS287r {Img109}
Pieter Molenschot uit Marijnus Hartogh fol. 264 bij veste van 28 maart 1759 een stede land op Kalsdonk (5G 186R) op 16£ 17st 3p
het huis en brouwerij op 7£

Habet Anthonij Huijbregts bij veste van 14 oktober 1768, fol. 289.

===

JS289r {Img111}
Anthonij Huijbregts uit Pieter Molenschot fol. 287 bij veste van 14 oktober 1768 een stede land op Kalsdonk 5G 186R op 16£ 17st  3p
het huis en brouwerij op 7£

Modo Anthonij van Steenpaal X Geertrui Strijens bij veste van 28 maart 1772
Modo Johnna Haast, weduwe Anthonij Luijsterbrurg bij veste van 18 augustus 1779

===