brouwhuis

8 augustus 1571
Op deze datum wordt het brouwhuis van jonker Bernaerts van Etten vermeld als belendende het huis de Roose op de Markt.

WBA: Roosendaal en Nispen; R210, fol. 48r-v {Img..}.

====