de Drie Willigen

Het huis de Drije Willigen wordt genoemd in het evictieboek.

WBA: Roosendaal en Nispen; R430, ongefolieerd {Img5}.