de Gulden Schild

27 maart 1564
Lambrecht Jan Lambechtssen heeft aan Johanna Jan Raessen het huis, hof en erf genaamd den Gulden Schilt verkocht. Hij heeft toegezegd de daarop rustende renten en cijns te betalen. De renten zijnde 6Kgld aan Jan Nijssen, 20 st aan Marie van Rijen en 20 st aan Mathijs. De cijns bedraagt 7st 3 oort.

WBA: Roosendaal en Nispen; R209, fol. 17r.