de Kleine Kat oost

5 maart 1654
Jan Gijsbrechtssen, schipper, als lasthebber (procuratie van 25 januari 1654 notaris Aert Betincx te Roosendaal) van Jan Janssen Betincx en Neeltken Adriaens, de echtgenote van Jan Betincx, geassisteerd door Jan Gijsbrechts erfmangelen met Catelijn Hendricx Ringers, echtgenote van Claes Jacobsen Swijgers.
Neeltken Adriaens transporteert een huis, hof en erf in de Ooststraat aan de Markt. O: Joris Willemsen Brouwers, Z: St. Jan en St. Jorisdoelen, W: Hendrick Jansen Ruijter en N: ‘sherenstraat. Nog verhypotheekt met 200 Rgld aan Pieter Pietersen Loncke q.q. 
Catelijn Hendricx Ringers (met procuratie van 27 januari 1654 voor notaris Wouter de Witte te Bergen op Zoom) van haar man Claes Jacobsen Swijgers transporteert een huis en erf aan de Kade. O: Janneken Loncke, Z: de loop, W: Cornelis Bijvoet, nomine uxoris en N: ‘sherenstraat met bijbetaling van 1.500 Rgld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R256, fol. 22r-v {Img34-35}.

===

5 maart 1654
Neeltken Adriaens echtgenote van Jan Jansen Betincx mits d’absentie haers mans geassisteerd door Jan Gijsbrechtssen, schipper, is 600 Rgld schuldig aan Dielis Aertsen Betincx voor hemzelf en voor zijn minderjarige broeders en zusters dit vanwege kwijting van een andere schuld van 1.100 Rgld. Onderpand: een huis en erf aan de Kade. O: Janneke Loncke, Z: de loop, W: Cornelis Bijvoet nomine uxoris en N: ‘sherenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; R256, fol. 23r {Img35}.

===

2 januari 1717
Hendrick van Pelt, notaris en procureur als lasthebber (procuratie van 16 december 1709, notaris J. Dons, geregistreerd 1 december 1710) van Paulus de Back en zijn echtgenote Maria van Huijen en van Joos van Huijen vest Wilhelmus de Jong in een huis, schuur, hof en erf op de Markt. O: de weduwe Thomas van Vessem, W: de erfgenamen Hootsmans, Z: de doelen en N: ‘sherenstraat. Koopconditie: 12 november 1716. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R346, fol. 1r-v {Img11-12}.

===

13 maart 1801
Anna de Jong vest Josephus Hellemons in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Kleijne Kat aan de zuidzijde van de Markt. Koopconditie: 4 februari 1801.Koopsom: 775 gld.
WBA: AMu566,  pag. 262-263 {Img136}.