de Kleine Kat west

20 januari 1696
Pieter Bierstekers X Janneken Hendricx de Ruijter; Adriaen Zegers X Tanneken Hendricx de Ruijter en Adriaan Hendricx de Ruijter, schepen van Roosendaal. De eerste twee comparanten vrouwen broeders delen onderling de goederen hen aangekomen van hun vader Hendrik Janssen Ruijter. Met verwijzing naar schotboek fol. 14, ieder voor 1/3 part. Adriaan Zegers X Tannneken Hendricx de Ruijter wordt aanbedeeld een huis, hof en erf op het einde van de Markt. O: de weduwe Niclaas Jacobs Swijgers, W: Lindert Ringers, Z: de bansloot en St. Jansdoelen en N: ‘sherenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; R368, fol.9v-11v {Img20-22}.

===

9 augustus 1713

 

 

===

4 mei 1714
Elisabeth Nelst, bejaarde dochter wonende te Baarle mede als lasthebster van Cornelis Hugo Nelst, pastor te Baarle legt beslag op soodanigegn onverdeelden derde part als juffr. Dingena Hootsmans is competerende in een huijsinge ende erve staende ende gelegen op de Vlasmerct dat bewoont wordt door Soeta Luijcx, weduwe van Johan Adr. Croock.

WBA: Roosendaal en Nispen; R437, fol. 188v {niet gescand register}.

===

7 juli 1717
Elisabeth Nelst, bejaarde dochter wonende te Baarle voor haar zelf en mede als lasthebber van Cornelis Hugo Nelst, pastor te Baarle uit krachte van bezetting van 4 mei 1714 gevolgd door publieke verkoop op 26 mei 1717 gehouden in de herberg van Arie Herlees waarbij het 1/3 part van een huis, hof en erf dat bewoont wordt door Jan Thomassen Smit op de Vlasmarkt en dat onverkocht is gebleven, wordt gevest in het 1/3 part van dat huis. O: Wilhelmus de Jong, W: de weduwe van Pieter de Jong, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 150 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen: R316, fol. 53r-54v {Img63-64}.

===

31 augustus 1718
Johan Swaans als lasthebber (procuratie staat achter de koopconditie van 21 augustus 1718) van Elisabeth Nelst vest Dingena Hootsmans in 1/3 part in een huis en erf genaamd de Kleijne Kat op de Vlasmarkt. O: Wilhelmus de Jongh, W: Pieter de Jongh, Z: de doelen en N: ‘sherenstraat en ook 1/3 part van een huis, hof en erf op het einde van de Markt. O: Adriaan Ruijten, W: Lambert Nelst, Z: de waterloop en N: ‘sherenstraat. En verdere nog enkele percelen land. De verkoopster aangekomen bij veste van evictie van 7 juli 1717. Koopconditie van 26 augustus 1718. Koopsom: 300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R317, fol. 41r-v {Img48-49}.

===

31 januari 1735

===

12 september 1762
Mutueel testament van Jan Hoosmans, oud schipper, en zijn echtgenote Catharina Bommers. De testateur pre-legateert onder andere een zilveren horloge en benoemt tot zijn erfgename zijn echtgenote.

WBA: Roosendaal; N6803 ongenummerde akte, {Img61-68}.

===

7 april 1767
Laurijs Hootsmans in eigen naam en samen met Arnoldus van Diepenbeeck als lasthebber van Catharina Bommers en haar dochter Dingna Hootsmans en Arnoldus van Diepenbeeck nog als lasthebber van de verdere kinderen en mede-erfgenamen van Jan Hootsmans (procuratie voor schepenen van 16 februari 1767) vesten Catharina Bommers, weduwe van Jan Hootsmans in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Klijne Kat. Schotboek: fol. 69. Koopcontract: 16 maart 1767. Koopsom: 1.400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img199}.

===

8 januari 1780
Anna van Geel en Helena van Geel, gezusters en meerderjarige dochters lenen 1.000 Kgld van Christiaan Jan Harel. Onderpand: een huis, schuur, hof en erf genaamd de Klijne Kat op de Vlasmarkt waarin de eerste comparanten op heden gevest zijn. De schuld is afgelost op 2 november 1796. Schotboek: fol. 25v.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img23-24}.

===

5 november 1796
Anna van Geel, mede namens haar zuster Maria Helena van Geel vest Arnoldus van Roomen wonende onder Borteldonk in een huis en erf genaamd de Kleijne Kat. Schotboek: fol. 67v. Koopcontract: 7 oktober 1796. Koopsom: 2.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu564, pag. 308=309 {Img157}.

===

12 augustus 1797
Erfmangeling tussen Dirk Roem wonende te Roosendaal en Arnoldus Roomen wonende te Borteldonk. Dirk Roem transporteert aan Arnoldus van Roomen een huis, schuur, hof en erf naast zijn woonhuis op de Varkensmarkt. Schotboek: fol, 225v. Dirk Roem aangekomen bij veste van 12 november 1796. Het transport geschied onder een groot aantal voorwaarden. Arnoldus Roomen transporteert aan Dirk Roem een huis genaamd de Kleine Kat op de Vlasmarkt. Schotboek fol. 431v. Het huis is Arnoldus Roomen aangekomen bij veste van 5 november 1796. Het transport geschied onder een aantal voorwaarden. Het voorste gedeelte van het huis is verhuurd aan Anna en Maria Helena van Geel voor 40 gld. De kamer daarachter is verhuurd aan Pieter Akkermans voor 22 gld  en de achterkamer aan Maria Theunisse voor 17 gld. Deze huurinkomsten moeten worden overgedragen. De staande plaat in de keuken blijft het eigendom van Anna van Geel, dit met een verwijzing naar een koopcontract van 7 oktober 1796 van Anna en Maria Helena van Geel.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 103-107 {Img54-55}.  

===

21 maart 1801
Dirk Roem vest Josephus Helmonts in een huis en erf op de Vlasmarkt genaamd de Kleijne Kat. Schotboek: … {sic}. Koopcontract 5 februari 1801. Koopsom: 2.100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 264-265 {Img137}.

===

16 juni 1855
Anna Maria van Rooij, winkelierster en weduwe van Josephus Hellemons verkoopt aan Petrus Johannes Raamaakers in diens hoedanigheid als voogd over de vier minderjarige kinderen (Mathilda, Alphonse, Louis en Maria Hellemons) van Johannes Baptist Hellemons in leven goudsmid een huis en verdere timmer, erf en moestuin aan de Vlasmarkt. Kadastraal L650 (moestuin) en L651 (huis en erf). De verkoopster aangekomen bij onderhandse deling van 30 juli 1845 (geregistreerd te Oudenbosch op 29 augustus 1845, deel 9, fol. 139v, vak 1 en verder. Koopsom: 6.000 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, n-II-2454-114 {Img226-227}.


Schotboek

JS69r {Img109}

Modo de erfgenamen van Johan Hootsmans

Modo Johan Hootsmans den oude als hieronder

Modo de kindeen van Adriaen Hootsmans als hier onder

Johannes, Dingena en Catharina Hootsmans bij deling van 9 augustus 1713 uit Adriaen Zegers fol. 50v een huis en erf genaamd de Kleijne Katte op 16£

Habet Johan Hootsmans bij veste van 31 januari 1735 overgezet hieronder

===

JS69r {Img109}

Johan Hootsmans, schipper uit Johannes en Catharina Hootsmans bij veste van 31 januari 1735 een huis en erf genaamd de Clijne Kat op de Vlasmarkt op 16£

Habet Jan Hootsmans bij veste 7 april 1767 overgezet fol. 25

===

JS25v {Img66}

Catharina Bommers uit de erfgenamen van Johan Hootsmans bij veste van 7 april 1767 fol. 69 een huis en erf genaamd de Klijne Kat op de Vlasmarkt op 16£

Habet Helena en Anna van Geel bij veste van 8 januari 1780 overgezet fol, 67v

===

JS 67v {Img108}

Helena en Anna van Geel uit Catharina Bommers fol. 25v bij veste van 8 januari 1780 een huis en erf genaamd de Klijne Kat op de Vlasmarkt op 16£

Habet Arnoldus van Roomen bij veste van 5 november 1796 overgebracht fol 431v

===

JS431v {Img273}

Arnoldus van Roomen X Cornelia van Elsten van fol. 431r uit Helena en Anna van Geel, fol. 67v bij veste van 5 november 1796 een huis en erf genaamd de Kleijne Kat op de Vlasmarkt op 16£

===