de Kleine Kat

11 februari 1711
Elisabeth Nelst in eigen naam en als lasthebster (procuratie van 19 januari 1711 voor schepenen van Roosendaal? of Baarle?) van haar broeder Cornelis Hugo Nelst, pastoor in Baarle, Petronella Potters als testamentaire erfgename (testament van 29 maart 1704, notaris H. van Pelt) van Laureijs Hugo Nelst, Johannes van Etten als testamentaire erfgenaam (testament van 3 september 1795, notaris J. Dons) van Margaretha Nelst vesten Aernout Hugo Nelst hun respectievelijke broeder en zwager in een huis, schuur. hof en erf op de Markt tegenover het vrijheidshuis, waarvan de koper het resterende 1/5 par toekomt. O: Petronella Ringers weduwe van Pieter de Jong, W: juis en erf va Gillis Verheijden, Z: St. Jansdoelen en N: ‘sherenstraat. Koopconditie 26 januari 1711. Koopsom: 1.900 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R310, fol. 13v-14r {Img23}.

===

19 februari 1732
Wouter Coeijmans X Helena Aernouts Nelst voor 1/7 part, Wouter van der Ouderaa X Anna Aernouts Nelst voor 1/7 part, Adriaen Aernouts Nelst voor 1/7 part, Cornelis Aernouts Nelst voor 1/7 part, voornoemde Cornelis Aernouts Nelst met Wouter van der Ouderaa als door Barbara Segers weduwe van Aernout Hugo Nelst aangestelden (akte van 25 december 1731, notaris H. van Pelt) deelvoogden over de minderjarige Johanna Maria Nelst voor 1/7 part als kinderen en erfgenamen van Aernout Hugo Nelst en Barbara Segers vesten Hugo Aernouts Nelst voor de ene helft en Marijnis Aernouts Nelst voor de andere helft in een huis, schuur, hof en erf op de Markt en in een perceel zaailand op Kalsdonk. Belendingen van het huis: O: notaris H. van Pelt, W: de erfgenamen Dielis Verheijden, Z: St Jan- en St Jorisdoelen en N: de Markt. Koopconditie: 18 februari 1732. Koopsom: 872 gld.

WBA; Roosendaal en Nispen; R330, fol. 14v-15v {Img105-106}.  

===

===

25 maart 1783
Adriaan Nelst, burger en inwoner van Breda geeft een procuratie aan Jan Fercken, secretaris van Roosendaal en Nispen om in zijn naam te verkopen de vaste goederen, gelegen onder Roosendaal, uit de nalatenschap van zijn overleden broeder Hugo Nelst.

SAB: Breda, notaris J.F. Mirandolle, N1126-38 {174-176}.

===

15 mei 1783
Jan Fercken, secretaris, als lasthebber (procuratie van 25 maart 1783, notaris Mirandolle te Breda) van Adriaen Nelst wonende te Breda vest Pieter Wouterse Schouteren, landman wonende op Langdonk in een huis, hof en erf tegenover het vrijheidshuis. Schotboek fol. 95. Koopconditie: 23 april 1783. Koopsom: 2.690 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img265}.

===

30 januari 1808
Michiel Schouteren vest Pieter Molenschot in en huis, schuur, hof en erf met een hele gang ten oosten aan de Markt A86. O:Jan Volbers, W: Dingeman Prangers, Z: de waterloop en N: de straat. Koopcontract: 14 december 1807. Koopsom: 3.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu569, pag. 405-406 {Img210-211}.

===

 


Schotboek

JS95v {Img137}

Modo Marijnis Aarnout Nelst bij contract van 2 augustus 1734.

Modo Hugo en Marijnis Aernout Nelst bij veste van 19 februari 1732

Aernout Hugo Nelst uit de kinderen van Hugo Laureijs Nelst bij veste van 11 februari 1711 een huis en erf tegenover het vrijheidshuis op 20£

Habet Hugo Aernouds Nelst bij contract van 2 augustus 1734 voor schepenen. Overgebracht fol. 95r

===

JS95r {Img136}

Hugo Aernouts Nelst uit de voornoemde Hugo Aernouts Nels en zijn broeder Marijnis Aernouts Nelst fol. 95v bij contract van 2 augustus 1734 voor schepenen een huis en erf tegen over het vrijheidshuis op 20£

Habet Pieter Schouteren bij veste van 15 mei 1783 overgeboekt fol. 444.

 

===

JS444v {Img286}

Modo Adriana, Maria Catharina en Michiel Schouteren bij transactie van 8 augustus 1806 (notaris P. van Vught} overgebracht op Michiel Schouteren NCKL bij veste van 12 december 1807, pag. 345., nu voor het geheel.

Pieter Wouterse Schouteren uit Adriaen Nelst fol. 95 bij veste van 15 mei 1783 een huis en erf tegenover het vrijheidshuis op 20£

===

NCKL10r {Img207}

….

Michiel Schouteren uit zijn vader fol. 444v, 453A en 722 bij onderlinge deling van 5 juni 1802 een huis, schuur en erf genaamd de Kleijne Kat op 16£

Zij geweeten dat omtrent de servituut van deese huijsinge is gepasseert een contract voor schepenen den 14 maart 1636.

===

NCHu6r {139}

Petrus Molenschot uit Michiel Schouteren fol. NCKL10 bij veste van 30 januari 1808 pag. 405 een huis, schuur en erf genaamd de Kleijne Kat aan de zuidzijde van de Markt op 16£

Zij geweeten dat omtrent de servituut van deese huijsinge is gepasseert een contract voor schepenen den 14 maart 1636.