de Klok

WBA: Roosendaal; kaartcollectie T00481. Uitsnede uit kadastrale sectie D, periode 1882-1886

brouwerij: de Klok ten zuiden van de Achterstraat maar in de kadastrale sectie Langdonk
kadastraal:

  • brouwerij: D1031
  • weiland: D1032

opgericht: 1875
gesloten: 1888
eigenaren: 

Kadaster Archiefviewer; uitsnede uit hulpkaart_59_RSD_00_D

  • 1875-1881 Wilhelmus de Leijer (†1881) X Johanna Catharina Molenschot
  • 1881-1882 Johanna Catharina Molenschot en haar kinderen
  • 1882-1883 Mathijs (meestal Mathieu genoemd)  Berben
  • 1883-1886 Matthijs (voluit Mathijs Rutgardus) Berben
  • 1886-1888 Adrianus Tiebackx

inventarissen: 

  • inventaris 1882: twee brouwketels, geelkuip en roerkuip met ijzeren platen, zevenennegentig stuks vaatwerk, tien onderbakken, koelmachine, zinken koelbak, koperen lekbak met ophaalpomp, koperen akers, bierwagen, draagboom, twee gaffels en twee rieken
  • inventaris 1886:  twee rood koperen ketels, rood koperen lekbak met roodkoperen pomp, houten roerkuip met ijzeren loosen bodem, geelkuip met koperen buizen en kraan, zinken koelbak, houten koelbak, eest met toebehoren handbierwagen en kachel ruim honderd stuks vaatwerk achttien geelbakken, vier losse bierstellingen, een grote spoelkuip met ijzeren banden en oren, rood koperen doorslag, geel koperen schuimspaan, twee koperen pinten, drie losse trappen houten losse deksel, vijf zinken buizen, houten losse deksel, twee koperen leibuizen, vijf zinken buizen, houten trechter met koperen buis, twee houten trechters met koperen buis, twee houten roergaffels, twee ijzeren roerrieken, twee geelkoperen akers, draagboom, enige plavuizen, bommen, stookijzer en brandijzer en twee ladders

30 december 1873
Martinus Dekkers laat goederen veilen.
Nog nazoeken D271; D925 en D935 en D956, 957 en 958.

WBA: Ossendrecht; Notaris Nouhuijs, N144-363 en 377 {Img134-139}.

===

27 maart 1875
Cornelis Nicolaas van Ginderen, wagenmaker verkoopt aan: a) Leonardus Vermunt een gedeelte ter grootte van 60 ca van de percelen Kadastraal:  D956, 958 en 959 voor 20 gld. b) Wilhelmus de Leijer een gedeelte ter grootte van 82a 60 ca van de percelen kadastraal D956, 958 en 959 voor 720 gld. Blijkbaar zijn dit percelen gekomen uit perceel 935. De verkoper aangekomen van Martinus Dekkers, op 30 december 1873 (notaris Nouhuijs akte 363 en 373 -repertorium Img 42}.

WBA: Roosendaal; notaris H.A.A. Wenning; n-II-2475-74 {Img194-195}

===

Memorie van successie Wilhelmus de Leijer † 29 november 1881: kantoor Oudenbosch 39-229.

===

Delpher: Advertentie in dagblad de Tijd en in de ’s Hertogenbossche Courant; 19 en 26 december 1881.

19 en 26 december 1881
Op deze data verschijnen er advertenties in het dagblad de Tijd  geplaatst door de weduwe W. de  Leijer. Zij meldt dat de bierbrouwerij de Klok met mouterij, zolders en flinke kelder, paard-en koestal, woonhuis, tuin en weiland, alles aan elkander gelegen te Roosendaal voor een termijn van 10 jaar te huur is.

 

===

13 september 1882
Op deze datum ‘savonds om half negen in de herberg de Gouden Leeuw volgens machtiging verleend bij vonnis van 20 augustus 1882 door de arrondisements rechtbank te Breda laat Johanna Catharina Molenschot, als voogdes van haar minderjarige kinderen als weduwe van Wilhelmus de Leijer, in aanwezigheid van kandidaat notaris G.W. Peeters als gemachtigde van Jacobus de Leijer wonende te Vessem, de toeziende voogd van de minderjarigen onroerende goederen veilen. Het betreft: 1e kavel: een huis en erf (L 1433 met aftrek van 12ca) en de daarbij gelegen brouwerij en erf  (D 1031 en 1032). 2e tot en met 6e kavel: de afgepaalde stukken van percelen weiland. De goederen werden door de erflater Wilhelmus de Leijer staande huwelijk verkregen; de gronde) bij koop en de gebouwen bij stichting (koopakte notaris Wenning en van 27 maart 1875 en andere gronden per onderhandse koopakte van 11 augustus 1874). Koper: Mathieu Berben. Koopsom: 6.200 gld. Noot: Nog opzoeken register 71: perceel  L 1433; L 1433 is gekomen uit L 576, 577 en 578 deze percelen staan op art nr  737- 96, 97 en 98 dat is de armen van Roosendaal. 

WBA: Ossendrecht; notaris C.G.B. van Nouhuijs; N178-262, 271 en 279 {Img73-78}.

===
7 november 1882
Mathieu Berben, rentenier en wonende te Sint Oedenrode sluit een hypotheek af van 4.500 gld tegen 4.5% per jaar bij Johanna Catharina Molenschot, weduwe van Wilhelmus de Leijer wonende te Roosendaal wegens onbetaalde kooppenningen van een brouwerij op 4 oktober 1882. Onderpand: huis en erf kadastraal L 1433 (-12 ca aan de gemeente) met annexe weiland en brouwerij en erf  D1032 en D 1033)

WBA: notaris C.G.B. van Nouhuijs; bijlage bij de akte van notaris H.A.A. Wenning; N2489-167 {Img402-404}

===

1 mei 1883
De rentenier Mathieu Berben thans wonende te Ginneken verkoopt uit de hand aan zijn zoon de bierbrouwer Mathijs Berben, wonende te Roosendaal een huis en erf en ten zuiden daarvan gelegen bierbrouwerij (met de aan de boerderij behorende werktuigen, ketels, vaatwerken, onderbakken, koelmachine, koelbakken en al hetgeen daartoe behoort)  en een weiland. Kadastraal: huis en erf: L 1433 met aftrek van 25ca aan de gemeente, brouwerij: D 1031, weiland: D 1032. Door de verkoper verkregen (volgens procesverbaal van 4 oktober 1882 notaris C.G.B. Nouhuijs te Ossendrecht). Koopsom: 6.200 gld waarvan nog 4.500 gld  verhypotheekt is aan Johanna Catharina Molenschot weduwe van Wilhelmus de Leijer en haar kinderen, wonende te Roosendaal. 

WBA: Roosendaal; notaris H.A.A. Wenning; N2485-107 {Img261-262}

===

1 juni 1886
Op deze datum  verschijnt er een advertentie, geplaatst door notaris Wenning, in de Provinciaalse Noord-Brabantsche Courant dat een nog in werking zijnde bierbrouwerij, mouterij, schuur, tuin en erf groot 24 are 91 centiare geveild zal worden op vrijdag 4 juni 1886 bij Joh. Smeijers en de finale verkoop zal plaats vinden op 18 juni 1886 bij Jac. Roomen.

Delpher: Advertentie in de Provinciaalse Noord-Brabantse Courant; 1 juni 1886

===

Delpher: Advertentie van 29 mei, 1 en 6 juni 1886 in de Provinciaalse Noordbrabbantsche en ’s Hertogenbosche Courant

Delpher: advertentie van 23 en 30 mei en 6 juni 1886 in de Grondwet

4 juni 1886
Op verzoek van Johanna Catharina Molenschot, weduwe van Wilhelmus de Leijer, wonende te Roosendaal vindt er een publieke veiling plaats van bierbrouwerij de Klok met kelders en mouterij, bijbehorende ketels, kuipen, vaten en verder gereedschap met een woonhuis, schuur en stalling, erf, tuin en weiland die zij op 7 november 1882 verkocht heeft aan Mathieu Berben, destijds wonende te Sint Oedenrode en thans wonende te Ginneken en waarop een hypotheek afgesloten. De brouwerij behoort thans toe aan Matthijs Berben. De veiling vindt plaats bij Johannes Smeijers in herberg de Vrachtwagen in de Molenstraat. Kadastraal: brouwerij en erf: D1031, weiland: D 1032, huis en erf: L 1433. Koper: Adrianus Tiebackx, koperslager, wonende te Roosendaal. Voorafgaande aan de veiling werden door notaris Wenning advertenties geplaatst in de Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant (23 mei en 30 mei 1886), de provinciale Noord-Brabantsche en ‘s-Hertogenbosche Courant (12 mei 1886) en in het Algemeen Nederlandsch Advertentieblad (24 en 31 mei). De inventaris verplicht over te nemen voor 1.500 gld.

WBA: Roosendaal; Notaris H.A.A. Wenning; N2489-167 {Img400-409}

===

4 januari 1888
Mathijs Berben, bierbrouwer laat publiek verkopen: 1e koop: een huis en erf L1433 (met aftrek 12 ca aan de gemeente Roosendaal) en brouwerij en werf  (D 1031) en weiland D1032) en 2e koop: afgepaalde gedeelte van D1032. Aankomsttitel van 1 mei 1883

WBA: Roosendaal; notaris A.J. Mens; n-II-2548-5 en 23 {Img12-14}.

===

15 februari 1888
Mathijs Berben, bierbrouwer verkoopt aan Andreas van der Ouderaa, veearts, “momenteel” wonende te Roosendaal
a) een perceel huis en erf L1433 (min 12 ca behorende aan de gemeente) b) en de daaraan grenzende percelen brouwerij en erf  (D1031) en weiland (D1032) voor 5.600 gld. De verkoper aangekomen bij akte van 1 mei 1883 voor notaris Wenning

WBA: Roosendaal; Notaris A.J. Mens; n-II-2548-54 {Img94-95}.

===


Genealogische gegevens van de eigenaren van de brouwerij

I Wilhelmus de Leijer, bierbrouwer, zoon van Hendrikus Francis de Leijer en Maria Habraken, geboren te Boxtel op 9 januari 1819, overleden te Roosendaal & Nispen op 29 november 1881. Wilhelmus is getrouwd te Roosendaal & Nispen op 28 mei 1868 met Johanna Catharina Molenschot, dochter van Adriaan Antonij Molenschot en Maria Schoonen, geboren te Roosendaal & Nispen op 21 april 1840, overleden na 8 augustus 1902.
Uit dit huwelijk:
1 Henricus Franciscus Josephus de Leijer, geboren te Roosendaal & Nispen op 20 maart 1869, wonende te Antwerpen. 
Henricus is getrouwd te Antwerpen in het jaar 1892 met N.N..
2 Hubertus Josephus de Leijer, koperslager, geboren te Roosendaal & Nispen op 3 november 1870, wonende te Antwerpen.
3 Maria Antonia de Leijer, geboren te Roosendaal & Nispen op 27 augustus 1872, wonende te Antwerpen. 
Maria is getrouwd te Amsterdam op 3 april 1913 met Norbertus Philippus Willem Hosselet, zoon van Johannes Francis Hosselet en Johanna Henrica Aertnijs, geboren te Roosendaal & Nispen.
4 Antonius Godefridus de Leijer, bakker, geboren te Roosendaal & Nispen op 28 december 1874, wonende te Antwerpen.
5 Anna Maria de Leijer, geboren te Roosendaal & Nispen op 7 augustus 1877, wonende te Antwerpen.
6 Wilhelmus Henricus de Leijer, geboren te Roosendaal & Nispen op 23 mei 1882, overleden aldaar op 27 mei 1882.

===

I Mathijs Berben, zoon van Rutgerus Berben en Maria Hoos, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 1 oktober 1825, overleden te Ginneken & Bavel op 18 april 1913. Mathijs is getrouwd te ‘s-Hertogenbosch op 3 oktober 1849 met Gertrudis Maria Kroman, dochter van Johan Wilhelm Kroman en Adriana Maria Cordeweener, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 15 april 1826, overleden te Ginneken & Bavel op 11 juni 1902.
Uit dit huwelijk:
1 Adriana Maria Ruthgerda Berben, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 21 december 1850, overleden aldaar op 6 april 1882.
2 Alphonsus Maria Rutgerus Berben, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 9 februari 1853, overleden aldaar op 5 maart 1853.
3 Mathijs Rutgardus Berben, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 5 september 1854, volgt onder II.
4 Maria Johanna Berben, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 8 februari 1857. 
Maria is getrouwd te Sint Oedenrode op 1 mei 1877 met Andreas Cornelis Oosterman, zoon van Cornelis Oosterman en Anna Antonia van der Pluijm, geboren te Breda op 31 mei 1846.
5 Anna Maria Louisa Berben, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 13 januari 1861, overleden te Etten-Leur op 2 maart 1944.
6 Leonarda Adriana Mathilda Berben, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 9 maart 1871, ongehuwd overleden te den Dungen op 18 oktober 1871.

II Mathijs Rutgardus Berben, bierbrouwer en winkelier, zoon van Mathijs Berben (I) en Gertrudis Maria Kroman, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 5 september 1854, overleden aldaar op 28 september 1906.

Mathijs is getrouwd te Oss op 26 juni 1883 met Jacoba Petronella Maria Kuijte, dochter van Johannes Kuijte en Maria Anna van Nistelrooij, geboren te Oss op 20 mei 1856, overleden te Roosendaal & Nispen op 16 augustus 1931.
Uit dit huwelijk:

1 Gertrudis Maria Mathea Jacoba Berben, geboren te Roosendaal & Nispen op 10 februari 1894, ongehuwd overleden aldaar op 10 februari 1894.

===

I Adrianus Tiebackx, koperslager, zoon van Judocus Tiebackx en Cornelia van der Voort, geboren te Zevenbergen op 9 september 1841, overleden te Roosendaal & Nispen op 20 augustus 1918. Adrianus is getrouwd te Roosendaal & Nispen op 23 november 1870 met Helena Christina van Rooij, dochter van Pieter van Rooij en Antonia Bogers, geboren te Roosendaal & Nispen op 13 november 1838, overleden aldaar op 15 juni 1905.
Uit dit huwelijk:
1 Cornelia Francisca Antonia Tiebackx, geboren te Roosendaal & Nispen op 3 januari 1872, overleden aldaar op 13 oktober 1893.
2 Theodorus Antonius Tiebackx, geboren te Roosendaal & Nispen op 30 januari 1873, overleden aldaar op 18 februari 1873.
3 Antonius Franciscus Tiebackx, geboren te Roosendaal & Nispen op 11 november 1874, overleden aldaar op 16 september 1946. Antonius is getrouwd te Roosendaal & Nispen op 19 oktober 1904 met Julie Marie Dingena Segers, dochter van Ludovicus Hubertus Segers en Dingena van de Zande, geboren rond 1875.
4 Theodorus Petrus Tiebackx, werktuigkundige, geboren te Roosendaal & Nispen op 18 februari 1875. 
Theodorus is getrouwd te Roosendaal & Nispen op 15 oktober 1902 met Josephina Elisa Johanna de Bruijn, dochter van Jacobus Adrianus de Bruijn en Nathalia Josephina Schoonheijt, geboren rond 1880.
5 Johanna Petronella Tiebackx, geboren te Roosendaal & Nispen op 16 maart 1876, overleden aldaar op 20 mei 1877.
6 Leonardus Adrianus Tiebackx, industrieel, geboren te Roosendaal & Nispen op 20 februari 1878, overleden aldaar op 22 juni 1917. 
Leonardus is getrouwd te Oosterhout op 27 mei 1908 met Wilhelmina Emilia Henrica Eduarda Maria Segers, dochter van Leonardus Cornelis Henricus Lambertus Segers en Elisabeth Luijkx, geboren te Oosterhout op 6 november 1882.
7 Franciscus Waltherus Tiebackx, geboren te Roosendaal & Nispen op 14 februari 1879.


 

over te nemen voor 1.500 gld
2 rood koperen ketels
rood koperen lekbak met roodkoperen pomp
houten roerkuip me zijzeren “loosen” bodem
gijlkuip met koperen buizen en kraan
zinken koelbak
houten koelbak
eest met toebehoren
handbierwagen en kachel
ruim 100 stuks vaatwerk
18 gijlbakken
4 losse bierstellingen
grote spoelkuip met ijzeren banden en oren
rood koperen doorslag
geel koperen schuimspaan
2 koperen pinten
3 losse trappen
houten losse deksel
5 zinken buizen
houten losse deksel
2 koperen leibuijzen
5 zinken buizen
houten trechter met koperen buis
2 houten trechters met koperen buis
2 houten roergaffels
2 ijzeren roerrieken
2 geelkoperen akers
draagboom, enige plavuizen, bommen, stookijzer en brandijzer
2 ladders

2e koopdag 25 januari 1888

 

 

 

brouwgerei gld
2 brouwketels 500
gijlkuip en roerkuip met ijzeren platen 135
97 stuks vaatwerk 225
10 onderbakken 5
koelmachine 50
zinken koelbak 30
koperen lekbak met ophaalpomp 75
2 koperen akers 10
bierwagen, draagboom, 2 gaffels en 2 rieken 60