de Kroon

13 maart 1636
Cornelis Franssen X Neeltken Pietersdochter, testato erfgename van Stoffel Marinussen haar eerste man voor 1/4 part (testament notaris Thomas Nuijts van 14 juni 1633) , Huijbrecht de Louw X Janneke Marinussen en Pieter Christiaen Raets X Elisabeth Marinussen voor hetgeen nabeschreven volgt en Huijbrecht de Louw nog als voogd en Cornelis Franssen als toeziener van de twee weeskinderen  van Stoffel Marinussen voor 1/3 part van 1/4 part van wijlen Cornelis Marinissen  voor de andere 3/4 parten als kinderen en erfgenamen van Marinus Cornelissen vesten Geerit Jans Heestermans in een huis en erf genaamd de Croone in de Molenstraat in het nieuw dorp. O: het huis en erf van het weeskind van wijlen Frederik Melssen, Z: de waterloop, W: huis en erf van de erfgenamen van Pieter Mattijssen van Hoorn en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 3.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R242, fol, 24v-25r {Img30}.