de Ram

15 november 1803
Wilhelmus van Ertrijck en David Johannes Franciscus de Ram, med. dr. in eigen naam en als lasthebber van Adrianus de Ram, onderpastor te Bergen op Zoom, Adriana de Ram en Johannes Jacobus de Ram wonende te Lier, Wilhelmus de Ram wonende te Putte en Michiel Menu in hoedanigheid als voogd over de twee minderjarige kinderen door hem in huwelijk verwekt aan Maria de Ram; te samen kinderen en kindskinderen  van wijlen Christoffel de Ram; item van Adriana van Ertrijck en Cornelis Onincx X Maria van ertrijck wonende te Breda en nog van dezelfde Cornelis Onincx in hoedanighied als curator over de innocente Stoffelina van Ertrijck te samen met de voornoemde Wilhelmus van Ertrijck, kinderen van wijlen Margaretha de Ram volgens onderhandse akte van 28 juni 1803 te Wouw en als ergenamen van Adriana de Ram in leven echtgenote van Adrianus Franciscus Nieuwenboers, de eerste comparant wonende te Breda en de tweede te Wouw vesten Quirijn Huijbregtse Gielen wonende te Langdonk in een huis en erf genaamd den Ram over de Hoge Brug. O: Steven Wittebols, Z: +W: ‘sherenstraat en N: Louis Timmermans. Koopcontract: 30 oktober 1803. Koopsom: 1.460 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 402-404 {Img203-204}.