de Schaapsbel

14 augustus 1688
Cornelia Bavelaers, weduwe van Michiel Boot voor haar zelf en als lasthebster  (procuratie van 26 juli 1688) van haar kinderen Johan Baptist Boot, Johannes Wagemaeckers X Dingna Boot en Johanna Boot en mede comparant Pieter Boot bij akte van 13 augustus 1688 vesten Jacobus Semans in een ledig erf waarvan het huis en brouwerij is afgebrand. Koopcontract: 9 juli 1688. Koopsom 180 gld,

WBA: Roosendaal en Nispen; R288, fol. 32r {Img 97}.

===

11 maart 1692
Jacobus Zeemans, organist, vest Jacob Adriaensen Braeck in een huis en erf in de Molenstraat. O: Jacob Thomas, Z: de loop, W: de erven Adriaen van Geert en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 9 juli 1688 {1689?}. Groot 126 voeten en breedte 27½ voeten. Koopsom: 1.030 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R291,  fol. 8v-9r {Img16}.

===

27 juli 1699
Adriaen Adriaenssen van Geert vest Joos Adriaenssen Verbraeck in een weide en in een ledig erf, waarvan het huis  in 1687 is afgebrand, op de zuidzijde van de Molenstraat. O: de koper, W: de kinderen van Huijbrecht Suijckerbuijck, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 30 juni 1699. Koopsom voor de weide en het ledig erf samen: 350 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R298, fol. 95r {Img103}.

===

10 oktober 1726
Afschrift van het testament van Adriaen Janssen Verbraaken, die onpasselijk op bed ligt. Opgemaakt op 22 december 1685 door notaris N. Huijgens.

WBA: Roosendaal en Nispen; R397, fol. 102v-104v {Img108-113}.

===

10 oktober 1726
Deling van de goederen nagelaten door Joos Adriaense Verbraecken en Anthonet Melsen van Nieuwenhuijsen tussen hun nagelaten kinderen:  Melchior Joossen Verbraecken voor ¼ part; Adriaen Hendricxen Haest X Cornelia Joossen Verbraeck voor ¼ part; Pieter Jansen Boghout X Maria Joossen Verbraeck voor ¼ part en Adriana Joossen Verbraeck voor ¼ part. Kavel B wordt toebedeeld aan Adriaen Hendricxen Haest X Cornelia Joossen Verbraeck. Hierbij een huis en erf in de Molenstraat. O: de weduwe en erfgenamen van Jacob Thomassen, W: het erf van de convidenten, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. Dit huis en erf is aangekomen van Jacobus Zemans bij veste van 11 maart 1692. En nog een ledig erf in de Molenstraat waarvan het huis in 1687 is afgebrand. O:  de convidenten, W: de kinderen en erfgenamen van Huijbregt Suijckerbuijck, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. Aangekomen van Adriaen Adriaensen van Geert bij veste van 27 juli 1699.

WBA: Roosendaal en Nispen; R397, fol. 104r-108v }Img108-113}.

===

18 september 1769
Engelbert Verbraaken en Jan Boghout als voogd en toeziender over Guilliam Kouwenbergh, kleinzoon en enig erfgenaam van Adriaan Hendriksen Haast volgens testament van 6 augustus 1760, notaris J. van Sinnen en met authorisatie van de magistraat van 2 september 1769 vesten Clara Hijmans, weduwe van Pieter van Spilbeek in een huis, schuur, hof en erf met daaraan een ledig erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Belast met een cijns van 1 st 2 oord/jr aan de Armen van de Molenstraat. Koopconditie van 9 augustus 1769. Koopsom: 1.400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img162-163}.

===

8 augustus 1785
Deling tussen Johannes van Spilbeek en Pieter van Spilbeek respectievelijk zoon en kleinzoon van Clara Hijmans in leven weduwe van Pieter van Spilbeek. Kavel A; aanbedeeld aan Johannes van Spilbeek onder andere: een huis, schuur, hof en erf genaamd de Schaapsbel aan de zuidzijde van de Molenstraat (8£ schot) en een ledig afgebrand erf ten westen van het voorschreven huis op (2£ schot)

WBA: Roosendaal en Nispen; R412, ongefolieerd {Img60-65}.

===

23 maart 1787
Johannes van Spilbeek vest Antonij Brouwers in een huis, schuur, hof en erf aan malkanderen genaamd de Schaapsbel aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 262v. Belast met een cijns van 1 st 2 oord per jaar aan de Armen van de Molenstraat. Koopcontract: 14 februai 1787. Koopsom: 1.400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img93}.

===

11 mei 1814
Anthonie Brouwers, particulier, “thans” wonende te Sprundel verkoopt aan Theodorus Vriends en Adriana Brouwers, herbergiers, “thans” wonende te Roosendaal een huis, schuur, hof en erf genaamd de Schaapsbel aan de zuidzijde van de Molenstraat B23. O: Martien Broumels, Z: Jan Voeten, W: Carel Christoffel Kruger en N: de straat. De verkoper aangekomen bij koop van 14 februari 1787. Koopsom: 2.000 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6951-42 {Img157-1159}.

 


Schotboek

OS3r {Img38}

Jacobus Zeman, organist uit Michiel Boot bij veste van 14 augustus 1688 een erf in de Molenstraat, twee van de huizen en erven en brouwerij afgebrand op 8£

Habet Jacobus Verbraeck bij veste van 11 maart 1692

===

JS169… {Img..}

Joos Adriaensen Verbraecken uit Jacobus Zeemans fol. 3 bij veste van 11 maart 1692 een huis en erf in de Molenstraat op 8£

Habet Cornelia Joossen Verbraecken bij deling van 10 oktober 1726

===

JS170v {Img236}

Modo Adriaan Hendrikse Haast weduwnaar en erfgenaam van Cornelia Joossen Verbraecken volgens testament van 6 augustus 1760, notaris J. van Sinnnen

Cornelia Joossen Verbraecken uit haar vader Joos Adr. Verbraecken fol. 169 bij deling van 10 oktober 1726 een huis en erf in de Molenstraat op 8£

Nog bij dezelfde deling een ledig afgebrand erf in de Molenstraat naast de voorschreven woning op 2£

Habet Pieter van Spilbeek bij veste van 18 september 1769 overgezet fol, 785v

===

JS785v {Img216}

Clara Willemse Heijmans uit Guillam Kauwenbergh fol. 170v bij veste van 18 september 1769 een huis en erf in de Molenstraat op 8£

Nog een ledig afgebrand erf naast de voorschreven woning

Habet Johannes van Spilbeek fol. 262v

===

JS262Av {Img85}

Johannes van Spilbeek uit zijn moeder fol. 212v, 216r en 785v bij deling voor schepenen van 8 augustus 1785 met zijn neef Pieter van Spilbeek een huis, schuur, hof en erf genaamd de Schaapsbel aan de zuidzijde van de Molenstraat op 8£

Item een ledig afgebrand erf ten westen van het voorschreven huis op 2£

Habet Anth, Brouwers bij veste van 23 maart 1787 overgebracht op fol. 192v.

===

JS192v {Img258}

Theodorus Vrins en Adriana Brouwers bij koop van 11 mei 1814, notaris P. van Vught

Anthonij Brouwers uit Johannes van Spilbeek fol. 262 bij veste van 23 maart 1787 een huis, schuur, hof en erf genaamd de Schaapsbel aan de zuidzijde van de Molenstraat op 8£

een ledig afgebrand erf ten westen van het voorschreven huis op 2£ 

Bo23&n122