de Snel

brouwerij: Vosberch

eigenaren:

  • ?-? de erfgenamen van Jan Jochimssen de Vroome
  • ?-1668 Lenaert Marinissen Vosberch (†1668)
  • 1668-1669 Pieternelle Cornelissen Taeijmans (ook Pieternelle Cornelissen Mulders), weduwe van Lenaert Marinissen Vosbergh
  • 1669-? Pieternelle Crijns, weduwe Cornelis Janssen Schobben

 


22 juni 1663
Lenaert Marinissen Vosberh en zijn echtgenote  Pieternelleken Cornelissen lenen 500 gld van Andries Cornelissen Andriessen te Hoeven. Onderpand: hun huis, brouwerij, schuur, hof en erf aan de Markt, gekomen van de erfgenamen van Jan Jochimssen de Vroome. O: de weduwe van Mels van Balen en  mr. Jacob Verbeeck, Z: de Markt, W: Pieternelle Crijns en Jan Cornelissen Crol en N: de hof van voorschreven Crol.

WBA: Roosendaal en Nispen; R264, fol. 51r-v {Img68-69}.

===

13 februari 1669
Stoffel Lenaertsen Vosbergh en Pieter Cornelissen Deumen als gemachtigden van hun moeder Pieternelle Cornelissen Molders, weduwe van Lenert Marinissen Vosbergh, vesten Pieternelle Crijns, weduwe van Cornelis Schobben, in een huis, brouwerij en erf met de de schuur en hof aan de loop op de Markt. Het voorhuis: O: de weduwe van Mels van Balen. De achter inspringende plaats en het gebouw van de brouwerij: Z: de weduwe Mels van Balen, W: het huis van de koopster, N: aan de loop. De schuur, hof en erf over de loop: O: mr Jacob Verbeeck en de erfgenamen van Cornelis Piersen van Hove, W: het hof en erf van Jan Cornelissen Crol , en N: de weide van de erfgenamen van Andries Jansen Bavelers. Koopsom: 2.650 gld. Volledig betaald op 8 maart 1673.

WBA: Roosendaal en Nispen, R270, fol. 18r-v {Img29-30}.


Schotboek

OS79v {Img114}

Pieternelle Crijns weduwe van Cornelis Janssen Schobben uit Lenert Vosbergh bij veste van 13 februari 1669 een huis en brouwerij genaamd den Snel aan de Markt op 20£

Habet Jasper van Alen bij veste van 30 januari 1687 maar omdat een gedeelte van het erf aan het westhuis gevoegd is wordt deel geschot op 16£ en het huis op 20£