de Synagoge

28 april 1710
Staat en inventaris van de nagelaten goederen door Adriaen Brouwers en Adriaentien Adriaense Smit en deling tussen Pieter Brouwers in eigen naam voor 1/4 part, Stevens Brouwers wonende te Stabroek voor 1/4 part, Maeijken Brouwers X Jan Anthonissen Bavelaer mits de absentie van haar man geassisteerd door haar broeders voor 1/4 part en Cornelis Anthonissen Maes weduwnaar van Cathalijn Brouwers volgens huwelijkse voorwaarden van 18 augustus 1692, notaris J. Drabbe te Bergen op Zoom voor 1/4 part. Er zijn goederen onder Roosendaal en Oosterhout. Onder nr. 1: een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: de erfgenamen van Jacomina Stouters, W: het afgebrande erf van de Wildeman, Z: ‘sherenstraat, getaxeerd op 1.000 gld. Onder nr. 4: een blok land bij de molen in Oosterhout. Verdeling: Kavel A: o.a. de helft van het huis, hof en erf in de Molenstraat voor Steven Brouwers; kavel B: o.a. de andere helft van het huis, hof en erf aan Pieter Adr. Brouwers. Kavel C: Maeijken Brouwers en kavel D: de kinderen van Cathalijn Adr. Brouwers.

WBA: Roosendaal en Nispen; ABA803, fol. 74r-80v {Img84-91}.

===

17 februari 1711
Steven Adriaensen Brouwers vest Pieter Adriaensen Brouwers, zijn broeder, in de helft van een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: de erfgenamen van Cornelis Aersen Betinx, W: en N: het afgebrande erf de Wildeman, en Z: ‘sherenstraat. Koopcontract van 3 februari 1711. Koopsom: 300 gld.

WBA: Roosendaal en NIspen, R310, fol. 18v-19r {Img28}. 

===

28 januari 1738
Adrieaen de Ruijter en Jan Carel Juta, schepenen, volgens resolutie van “heden” vesten Adriaan Pieterse Brouwers als aangestelde voogd op 19 november 1737 over zijn minderjarige zuster in een huis, schuur en alle toebehoorten met een erf van 14 V op de westzijde op de noordzijde van de Molenstraat. Geen belendingen vermeld. Koopconditie: 18 december 1737. Koopsom: 280 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R333, ongefolieerd {Img87-89}.

===

27 februari 1749
Jan Swaenen X Pietronella Brouwers vest Adriaan Brouwers in een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. O: Antonij Betincxs, W: de afgebrande erve, Z: de straat en N: Antonij Betincx.

WBA: Roosendaal en NIspen; R337, ongefolieerd {Img42}.

===

14 februari 1801
Pieter Soffers X Johanna Brouwers en Anthonie Brouwers voor zichzelf en als voogd (met Jan Dam als toeziender) over de minderjarig kinderen; samen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Dingena Vervloed in leven weduwe van Adriaan Brouwers vesten Willem Fraters in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 134A. Koopcontract: 15 december 1800. Koopsom: 1.150 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen, AMu566, pag.121-122 {pag. 233-235}.

===

12 december 1801
Willem Fraters vest Arnoldus Engelen wonende onder Langdonk in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. … {sic}. Koopcontract 16 november 1801. Koopsom: 900 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 376-377 {Img193}.

===

1 en 8 augustus 1814
Jospeh Andries, Marijn Gabriel van Ham en Joseph Moerel, kooplieden verkopen publiekelijk een huis, schuur en erf B112 aan de noordzijde van de Markt en het erf van 10½R daar westwaarts aan, zijnde een gedeelte van het zogenaamde Branderf. O: Johannes Janse de greef, Z: de straat, W: Willem van den Broek of de weg en N: Johannes Janse de Greef. De verkopers aangekomen bij koop en transport van 3 en 24 februari 1809. Het voorste gedeelte van het huis is verhuurd aan Cornelis Hootsmans voor 26 gld/jr en de tweede kamer aan Cornelis Jongeneelen voor 24 gld/jr. De verkopers behouden voor de tijd van drie jaar, zonder betaling van huur, de achterkamer als kerk en het vertrek in de schuur voor een school en ook nog een klein plaatsje in de schuur voor de opslag van hout en turf. Met nog een bepaling over vrije doorgang. Koper: Nicolaas van Tiggelen. Koopsom: 840 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6951-110 en 116 {Img385-388}.

===

4 februari 1817
Huurcontract tussen Nicolaas van Tiggelen en de Israëlitische Gemeente betreffende een kamer te gebruiken als kerk in zijn huis voor de termijn van 6 jr. Bedrag: 150 gld/jr. De verhuurder reserveert het gebruik van de zolderkamer boven de voorschreven kamer onder de voorwaarde dat er geen overlast ontstaat tijdens de dienst. De verhuurder mag een deur in de gang maken mits vrije toegang en geen overlast tijdens de diensten. Kapotte ruiten beneden komen voor kosten van de gemeente en boven voor de verhuurder. De verhuurde moet het verhuurde water en winddicht maken. En een extra sleutel te laten maken.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6954-36 {Img139-141}.

===

13 april, 7 en 13 mei 1818
Publieke verkoop op verzoek van Nicolaas van Tiggelen in eigen naam en als voogd van zijn twee kinderen met name Maria en Pieter van Tiggelen in bijwezen van de toeziende voogd Cornelis de Leeuw.
1e koop: een huis, schuur en werf B112 aan de noordzijde van de Molenstraat. De koper kan het huis in gebruik nemen per 1 mei 1819 maar moet de huur gedogen die de Israëlitische gemeente aan de achterkamer heeft tot 1 mei 1823. Koper Gerard van Loon. Koopsom: 900 gld.

WBA: Roosendaal; notaris J.J. Bosschart, N6911-1317 en 18 {Img39-44}.

===

9 en 22 januari 1821
Publieke verkoop op verzoek van Cornelis Loon, gutter wonende op Tolberg onder Roosendaal in eigen naam en als lasthebber van Dimphna van Loon X Johannes Timmermans, bouwman, Cornelis Pasen, dagloner, Johanna Pasen X Jan van Dorst, bouwman, Adriana Pasen, dienstmeid, allen wonende onder Roosendaal en van Anna Maria Pasen, dienstmeid wonende onder Steenbergen zijnde de enig nagelaten kinderen van wijlen Adriaan Pasen en Maria van Loon. Dit volgens procuratievan 27 december 1820, notais G.A. Backx) en als lasthebber van Johannes Dekkers, grutter, wonende in Haink en Adriaan Looijen, bouwman wonende te Wouw als lasthebber van Maria {Hellemons} weduwe en erfgename van Jacob Looijen, landbouwer wonende te Haink dochter van Johanna Hellemons en Johannes Dekkers, eerder genoemde comparant. Dit volgens akte van procuratie van 18 december 1820, notaris G.A. Backx. En Adriaan van Loon, bouwman, wonende te Ossendrecht in eigen naam en als voogd van zijn minderjarige broeder Gerard van Loon en nog van Jacoba van Loon  als … van Michiel Goris, metselaar wonende te Zandvliet als toeziende voogd van de minderjarige Gerardus van Loon.. Van de goederen van Cornelis van Loon gewoond en overleden te Roosendaal 4 november 1820   
1e koop: herberg de David op Kalsdonk
2e koop: een huis, schuur en erf B112 aan de noordzijde van de Molenstraat. O: en N: Jan de Greef, W: Willem van den Broek, Z: de straat. Het gedeelte dat gehuurd wordt door Marijn de Greef te aanvaarden per 1 mei 1822 en verder moet de koper de huur die de Israëlitische Gemeente heeft gedogen en gestand doen tot 1 mei 1823. Het gedeelte thans in huur bij Marijn de Greef te aanvaarden op 1 mei 1822. En de koper zal de huur moeten gedogen die de Israëlitische Gemeente heeft aan de achterkamer tot 1 mei 1823. Koper Martien Broumels namens Johanna Veraart, rentenierster wonende te Antwerpen. Koopsom: 930 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7016-2 en 10 {Img4-….}.


Schotboek

JS134Ar {Img199}

Modo Dingena Vervloed, weduwe en testamentaire erfgename van de onderstaande Adriaan Brouwers

Modo Adriaen  Brouwers bij veste van 27 februari 1749

Modo Pietronella Pietersse Brouwers bij veste van 22 januari 1738

Pieter Adriaensen Brouwers een huis en erf in de Molenstraat nevens de afgebrande Wildeman, de ene helft gekomen van zijn vader bij deling van 28 april 1710 en de wederhelft uit Steven Adriaensz Brouwers bij veste van 17 februari 1711 op 9£

Overgebracht op Willem Fraters NCMo26

===

NCMo26r {Img80}

Willem Fraters uit Dingena Vervloed, weduwe Adriaan Brouwers, fol. 134Abij veste van 14 februari 1801, pag. 233 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat op 9£

Habet Arnoldus Engelen vide hiernevens

===

NCMo25v {Img80}

Nu weder de onderstaande Johanna Verhaart volgens transactie van 20 juli 1823

Martien Broumels en zijn echtgenote Antonetta Verhaert bij onderhandse koop 29 oktober 1823 te Antwerpen geregistreerd Roosendaal 4 november 1823

Johanna Verhaert wonende te Antwerpen bij publieke verkoping 22 januari 1821, notaris G.A. Backx

Gerard van Loon bij publieke verkoop van 13 mei 1818, notaris J.J. Bosschart

Nicolaas van Tiggelen bij publieke verkoop van 8 augustus 1814 notaris P. van Vught

Jospeh Andries, Meijer Gabriel en Joseph Moese bij veste van 24 februaria 1809, no. 12.

Arnoldus Engelen uit Willem Fraters fol. 26 hier nevens bij veste van 12 december 1801, pag. 376 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat op 9£

Bo112&n207

Hiervan 10½R aan Johannes Janse de Greef NCKa9