de Trouwe

bierbrouwerij: de Trouwe

 


22 september 1659
Cornelis Nijssen, brouwer in de Trouwe en Geerit Janssen van Tilborch brouwer te Vroenhout stellen zich borg voor Engel Trouwen die volgens een uitspraak van de hoofdbank binnen Breda van 2 juli 1659 nog drie jaar huur verschuldigd is aan Cornelis Pierssen van Hove en Jan Ruijten betreffende het huis de Orangeboom. Onderpand: de inboedel en meubelen van de debiteur.

WBA: Roosendaal en Nispen; R260, fol. 80v {Img94}. 


28 februari 1675
Jan Baptista van Lishout en zijn echtgenote Janneken Cornelis van Ackere transporteren met gerequireerde renuntiatien  aan  ten doene van Nicolaas Cornelissen Wolff de somme van 400 Rgld uit de erfpenningen die zullen komen van de advocaat als Corstiaen Coignot als koper van de transportanten in een huis en brouwerij genaamd de Trouwe in de Molenstraat, volgens koopcedulle van 5 februari 1675 en dat in mindering van Wolffs pretensieën.

WBA: Roosendaal en Nispen; R275, fol. 33v {Img47}.