huis de Vliegende Zalm

8 maart 1688
Cornelis Deumen in eigen naam, Jacomina Deumen en de voorschreven Cornelis Deumen als voogd en Cornelis Vosbergen als toeziender van Pieter, Tanneken, Jacob en Helena Deumen allen kinderen van Pieter Deumen en Jacomina Vosbergen vesten (volgens decreet van weesmeesters van 28 januari 1688) Nicolaes Corstiaensen van Soeren in een huis en erf genaamd de Vliegende  Salm over de Lage Brug. W: de weduwe Jan Jansse Verdoren, Z: ‘sherenstraat, O: en N: de gemeente. Onder voorwaarde dat de koper en de weduwe Jan Verdooren malcanderen sullen moeten bevrijden involge gelijck de uijtgifte over de betimmerde erffven in den jaere 1661. Koopsom: 1.650 gld.

WBA: Roosendaal en Nsipen; R288; fol. 11r-v