de Driehoek

brouwerij: de Driehoek in de Vughtstraat, firmanaam: weduwe J.F. de Bruijn
kadastraal: A1000 (brouwerij en erf), A1001 (huis en erf), A1033 (een gebouw en erf = koffiehuis met erf), A 1534 (pakhuis)
opgericht: de gronden waarop de brouwerij, herberg en huis zijn opgericht zijn aangekocht in 1855, de brouwerij is kort na 1862 gebouwd
gesloten: tussen 1935 en 1940
eigenaren:

 • 1863-1868 Cornelis de Bruijn (†1868)
 • 1868-1888 de kinderen van Johannes Franciscus de Bruijn en Maria Cornelia Dekkers 
 • 1888-1893 Johanna Cornelia Philomena de Bruijn, Guilhelmus Jacobus Alexander de Bruijn en Cornelis Willibrordus Franciscus de Bruijn (uitgekocht in 1893)
 • 1893-1923 Johanna Cornelia Philomena de Bruijn (†1923) en Guilhelmus Jacobus Alexander de Bruijn
 • 1923-1928 Guilhelmus Jacobus Alexander de Bruijn (†1928), noemde zich Alex de Bruijn.
 • 1928-1940 Raijmond Matheus Alouisius de Bruijn

inventaris:

 • inventaris 1870:
  in de brouwerij: een koperen ketel genummerd 1, een koperen ketel genummerd 2, een roerkuip, een geelkuip, twee koelbakken, een koperen pomp, de eest, een partij gerst, een partij hop, houten schalen met een ijzeren balans, ijzeren gewichten, de klederen als boven en ondergoed, borstrokken en ander goed van de overledene (= Cornelis de Bruijn) en een zilveren horloge.
  in de kelder van de brouwerij:  achthonderd kruiken witbier, twee vaatjes gebrande suiker, een vaatje aalbessen, acht bierstellingen, vijf gevulde bierfusten, zestien onderbakken, honderdvijftig lege vaten, veertig halve vaten en nog eens veertig halve vaten, zes kwartvaten en een partij steenkolen.
  in de stal: een koe, paardentuig, acht kippen, vier eenden vogels, een kachel, vier waterpotten, twee koelbakken, een spoelkuip, een schaap, vier emmers, drie waskuipen, een vogelkooi, twee verenvegers en blki, hooi en stro en mest
  in het karhuis: een rijtuigkarretje, een hoge kar, een lage kar, een bierwagen, een kruiwagen, een paard en twee varkens.
 • inventaris 1882:
  in de brouwerij: een koperen ketel genummerd 1, een koperen ketel genummerd 2, een roerkuip, een geelkuip, twee koelbakken, een koperen pomp en beugel.
  in de kelder van de brouwerij: achthonderd kruiken bier, twee vaatjes gebrand suiker, een vaatje aalbessen, acht bierstellingen, vijf gevulde bierfusten, honderdvijftig lege vaten, veertig lege halvevaten, zes lege kwartvaten, een partij steenkolen.
  op de zolder van de brouwerij: de eest, een partij garst, een partij hop, houten schalen met ijzeren balans en gewichten, een ijzeren graan…., de kleren, boven en ondergoed, laarzen en rokken van de overledene.
  in de stal: een koe, paardentuig, acht kippen, vier eendvogels, een kachel, vier waterpotten, twee koelbakken, een spoelkuip, een schaap, vier emmers, vier manden, drie waskuipen, een vogelkooi, twee verenvegers met blik, hooi, stro en mest.
  in het karhuis: een rijtuigkarretje, een hoge kar, een lage kar, een bierwagen, een paard, twee varkens

25 september en 5 oktober 1855
Publieke verkoping door George Meredith, particulier ingenieur wonende te Oudenbosch als gemachtigde van François Thomas onderdirecteur der Spoorwegen van Antwerpen op Rotterdam. Er zijn bijna 100 kavels, waarvan onder Roosendaal, kadastraal sectie A: gedeelten A806 uit A156, A809 uit A158, A807 uit A157, A836 uit A166, A814 uit A161, A815 uit A162 en A816 en A162.

WBA: Oudenbosch; notaris D.P. Beausar, N619-157 en 160 {Img29-53}.

===

5 december 1862
Cornelis de Bruijn, wonende te Roosendaal en eigenaar van een steenbakkerij te Hoeven leent 4.000 gld van notaris M. Backx te Bergen op Zoom. Als onderpand stelt hij zijn onroerende goederen te Roosendaal en Hoeven. 
Onder Roosendaal: een huis en erf en twee percelen weiland aan en nabij elkaar in de Vught. Kadastraal: A925 (huis en erf), A926 (huis en erf), A941 (weiland) en A942 (weiland).
onder Hoeven: een steenbakkerij met de daaraan liggende dennenbossen aan de Rijksstraatweg.
De onroerende goederen zijn de schuldenaar aangekomen bij publieke verkoop van 5 oktober 1855 (notaris D.P. Beausar), bij onderhandse koopakte van 12 december 1856 (notaris van Nouhuijs?) en bij onderhandse deling te Roosendaal van 1 februari 1858.

WBA: Roosendaal; notaris H.A.A. Wenning n-II-2461-192 {Img446-448}.

===

21 september 1864
Testament van Cornelis de Bruijn, steenbakker en bierbrouwer te Roosendaal. Hij benoemt tot zijn erfgenamen de kinderen, of hun afstammelingen bij plaatsvervanging, van zijn broeder Johannes Franciscus de Bruijn uit diens huwelijk met Maria Cornelia Dekkers.

WBA: Roosendaal; notaris H.A.A. Wenning n-II-2463-310 {Img316-317}.

===

30 december 1870
Op verzoek van A) Maria Cornelia Dekkers, particuliere te Roosendaal als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen verwekt door Johannes Franciscus de Bruijn, die overleden is te Roosendaal op 8 april 1868 wordt een boedelstaat opgemaakt. De minderjarige kinderen zijn a) Johanna Cornelia Philomena, b) Leonardus Petrus Antonius, c) Maria Jacoba Coletta, d) Gerardus Guilielmus Alexander e) Cornelis Willebrordus Franciscus. Tevens op verzoek van B) Anna Francisca de Bruijn, particuliere te Roosendaal en ook dochter van Maria Cornelia Dekkers en Johannes Franciscus de Bruijn. Dit in bijzijn van Cornelis Bernardus Dekkers, confiturier te Roosendaal als deelvoogd. Bij de onroerende goederen: een huis en werf en annexe brouwerij in de Vugtstraat A172 en 173, kadastraal A1000 brouwerij, A1001 huis en werf en een gebouw met werf nabij het vorige waarin de herbergaffaire wordt uitgeoefend A177, kadastraal A1033 koffiehuis en erf. En vier percelen land te Roosendaal C263, 264, 272 en 367 en onder Hoeven F953. Titels van aankomst van de gronden waarop de huizen zijn gebouwd, volgens een uittreksel van publieke verkoop notaris D.P. Beausar van 5 oktober 1850. De percelen op de Langendijk zijn aangekomen bij akte van deling van 3 februari 1841. Verder nog rekeningboek van de brouwerij bestaande uit 227 bladzijden.

WBA: Roosendaal; notaris H.A.A. Wenning, n-II-2468-350 {Img422-426}.

===

16 april 1874
1) Maria Cornelia Dekkers, koffiehuishoudster en weduwe van Johannes Franciscus de Bruijn voor haar zelf en als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen verwekt door Johannes Franciscus de Bruijn. De kinderen zijn Maria Jacoba Coletta, Gerardus Guilielmus Alexander en Cornelis Willebrordus, 2) Anna Francisca de Bruijn, 3)Johanna Cornelia Philomena de Bruijn, particuliere, 4) Leonardus Petrus Antonius de Bruijn, bierbrouwer. Zij allen wonende te Roosendaal delen, in aanwezigheid van Cornelis Bernardus Dekkers, koek-en banketbakker, de nog onverdeelde goederen van Maria Cornelia Dekkers en Johannes Franciscus de Bruijn, ab intestato overleden, en die van wijlen Cornelis de Bruijn, oom van de minderjarige kinderen die op 21 september 1864 getesteerd heeft. De nalatenschappen aan de comparanten “2”, “3” en “4” en minderjarige kinderen onder “1” …. De comparante verklaren overeen te komen om al het gene geacht wordt tot de nalatenschappen te behoren onverdeeld te laten.

WBA: Roosendaal; notaris A.J. van Mens n-II-2474-…. {Img47-48}.

===

1 juli 1891
Testament van Gerardus Guilhelmus Alexander de Bruijn, bierbrouwer wonende te Roosendaal. Hij benoemt tot zijn erfgenaam zijn zuster Johanna Cornelia Philomena de Bruijn wonende te Roosendaal.

WBA: Wouw; notaris W. van Gastel, n-II-107-10.662 {Img1}.

===

Testament van Johanna Cornelia Philomena de Bruijn wonende te Roosendaal. Zij benoemt tot erfgenaam haar broeder Gerardus Guilhelmus Alexander de Bruijn, bierbrouwer te Roosendaal.

WBA: Wouw; notaris W. van Gastel, n-II-107-10.663 {Img2}.

===

1 juli 1891
Testament van Cornelis Willebrordus Franciscus de Bruijn. Hij benoemt tot zijn erfgename Wivina Maria Josepha Molemaekers.

WBA: Wouw; notaris W. van Gastel, n-II-107-10.664 {Img3}.

===

1 juli 1891
Testament van Wivina Maria Josepha Molemaekers, echtgenote van Cornelis Willibrordus Franciscus de Bruijn, koffiehuishouder. Zij benoemt tot erfgenaam haar echtgenoot.

WBA: Wouw; notaris W. van Gastel, n-II-107-10.665 {Img4}.

===

14 september 1893
Johanna Cornelia Philomena de Bruijn, Gerardus Guilhelmus Alexander de Bruijn, bierbrouwer, Cornelis Willibrordus Franciscus de Bruijn, koffiehuishouder, allen wonende te Roosendaal volgens een onderhandse akte van scheiding van 7 mei 1888 te Bergen op Zoom hebben zij in gemeenschappelijk eigendom verkregen:  een huis en annexe brouwerij in de Vughtstraat. 1) Pakhuis  A1000, en brouwerij en erf  A1001, 2) pakhuis A1534, 3) een huis met annex koffiehuis en erf A1757, 4) een perceel weiland in de Vught A242, 5) vier percelen land op de Kortendijk C263, 264, 272 en 367, 6) perceel dennenbos in Hoeven. De inboedel van de brouwerij, bestaande uit voorradige bieren, gerst en mout,  heeft een waarde van 1.400 gld. De inboedel van het koffiehuis heeft een waarde van 1.200 gld. Er zijn schulden voor een totaal bedrag van 18.000 gulden. De derde comaparant wordt uitgekocht voor een bedrag van … gld.

WBA: Wouw;  notaris W. van Gastel, n-II-11953 {235-237}.

===

25 maart 1900
In het Algemeen Handelsblad verschijnt een advertentie waarin het Zeeuwsch Koffiehuis te huur wordt aangeboden.

Delpher

===

1 augustus 1900
Johanna Cornelia Philomena de Bruijn, koffiehuishoudster en Gerardus Guilhelmus Alexander de Bruijn, bierbrouwer, verkopen aan Machiel Cornelis Philippus Appels wonende te Zierikzee een huis met annex koffiehuis genaamd Zeeuwsch Koffiehuis (A1757) aan het Stationplein te Roosendaal. Deze panden zijn hen aangekomen bij deling van 14 september 1893. De koper mag het koffiehuis voortzetten onder de naam weduwe J.F. de Bruijn. De koper is verplicht gewone witte en bruine bieren voorradig te hebben die van geen andere bierbrouwer betrokken mogen worden dan van de mede-verkoper Gerardus Guilhelmus Alexander de Bruijn, gebrouwen in de brouwerij onder de firma weduwe J.F. de Bruijn. En de koper mag geen ander koffiehuis in Roosendaal oprichten. Koopsom: 20.000 gld.

WBA: Wouw; notaris W. van Gastel,n-III-14471{Img 462-463}.

===

14 augustus 1906
Oprichting Vennootschap firma C. Appels en Co, door M.C.A. Appels en J.van der Valk te Roosendaal.

WBA: Roosendaal; notaris ….

===

16 augustus 1906
Publieke verkoop op verzoek van Machiel Cornelis Alphons Appels hôtel-en caféhouder te Roosendaal. Enige koop: het hôtel met café, restaturant, erf en tuin op de hoek van de stationstraat te Roosendaal nabij het spoorwegstation genaamd Zeeuwsch Koffiehuis. Kadastraal A1757 (huis en erf). Bewijs van eigendom overschrijving hypotheekkantoor te Breda van 13 augustus 1900 deel 852 nr. 104 volgens akte van 1 augustus 1900 (notaris W. van Gastel). Ingezet op 15.000 gld door P.C. van Loon.

WBA: Roosendaal; notaris G.J.M. van der Kun, n-IV-172 {Img315-316}.

===

15 juli 1908
Transport M.C.A. Appels aan C.M. Cockx van hotel, café restaurant voor 8.000 gld

WBA: Roosendaal; …..

===

12 augustus 1908
Transport onroerende goederen M.C.A. Appels

WBA: Rooendaal; ….

===

10 januari 1923
Testament van Johanna Cornelia Philomena de Bruijn. Voor wat betreft de brouwerij met toebehoren maakt zij een legaat, zo spoedig mogelijk na haar overlijden uit te keren, aan haar broeder Guillelmus Jacobus Alexander. Het legaat bestaat uit de inboedel en uit haar aandeel in de onverdeelde eigendom met diezelfde broeder van een herenhuis, met schuur,, erf en tuin, bierbrouwerij met bierkelder, stal, schuur aan de Vughtstraat te Roosendaal. Kadastraal A1847, 1000 en 1534 en met de tot de brouwerij behorende machines en verdere inventaris, voorraad bier, schuldvorderingen wegens geleverd bier, paarden, wagens, paardentuigen en verder alles wat geacht wordt tot de brouwerij te behoren onder de verplichting de schulden van de brouwerij voor zijn rekening te nemen.

bron: …..

===

4 augustus 1924
Beschrijving van de boedel van de nalatenschap van Johanna Cornelia Philomena de Bruijn, overleden te Roosendaal op 6 juli 1923, gevolgd door scheiding en deling van de goederen en afgifte van gerelateerde zaken. Er worden drie staten opgemaakt:
staat I: omvattend die baten en schulden van de nalatenschap der overledene, waartoe de comparant sub I (= Guillelmus Jaobus Alexander de Bruijn) gerechtigd en gehouden is krachtens bij gemeld testament gemaakte legaten, zonder verplicht te zijn tot inbreng der waarde dezer zaken.

staat II: omvattend die baten der nalatenschap der overledene welke aan den comparant sub I zijn gelegateerd, onder verplichting tot inbreng der waarde dezer zaken, alsmede die schulden waartoe de overledene voor het geheel gehouden was.
Staat III: omvattend die baten en schulden, waartoe de overledene met den comparant sub I, elk voor de onverdeelde helft gerechtigd en gehouden zijn.
Dat onder staat II had behoren te worden omschreven eene vordering ten laste van de heer Franciscus de Bruijn brouwer te Esschen, groot twaalfduizendachthonderd gulden

WBA: Roosendaal; notaris A.T.O.H. van Liebergen, n-V-10-284 {Img949-967}.

===

14 maart 1925
Testament van Guillelmus Jacobus Alexander de Bruijn.
De testateur wenst een begrafenis volgens de eerste tweede klasse. De vereffening van de nalatenschap mag niet aanvangen binnen drie maanden na zijn overlijden. Hij legateert A) aan zijn neef Raijmond Matthieu Alois de Bruijn, zoon van zijn broer Cornelis Willebrord Franciscus de Bruijn te Essen vrij van successierechten 1) het herenhuis met brouwerij, bottelarij, stal, schuur, woonhuis, koetshuis en erf te Roosendaal nabij de Vughtstraat. Kadastraal: A1940, 1941, 1847, 1000 en 1934 inclusief met de tot de brouwerij machinerieën, flessen, bakken en verdere inventaris, grondstoffen, voorraad bier, paarden, wagens, paardentuigen, vorderingen wegens geleverd bier en verder al hetgeen geacht wordt tot de brouwerij te behoren. Dit alles onder de verplichting, vanaf zijn sterfdag, de schulden van de brouwerij tot zijn rekening te nemen. 2) het eiken ameublement van de bovenlogeerkamer (middenkamer) en het eiken ameublement van de beneden tussen kamer alsmede de mahoniehouten lessenaar en de brandkast, zijn gouden horloge met gouden ketting en gouden vingerring. B) aan zijn nicht Coletta Gerarda Maria Cornelia van der Heijden vrij van successierechten en andere kosten, zonder bijbetaling van rente,  uit te keren 7.000 gld in contanten en de gehele inboedel, met uitzondering wat zijn neef Raijmond Mathieu Alois is gelegateerd. Dit alles onder voorwaarde dat …. . Hij benoemt tot zijn erfgenamen hoofdsgewijze de wettige kinderen van zijn broeders en zusters. En bij vooroverlijden de wettige afstammelingen met uitsluiting van 1) zijn nicht Anna van der Heijden, geestelijke dochter te Etten 2) kind en kinderen en verdere afstammelingen van zijn broeder Cornelis Willebrordus Franciscus de Bruijn te Essen (deze uitsluiting met uitdrukkelijke instandhouding van de legaten) 3) zijn neef François de Bruijn verblijvende in Nederlandsch Indië en Josephus de Bruijn.

Roosendaal; notaris A.T.O.H. van Liebergen, akten in het jaar 1925, geen scan aanwezig in WBA, de betreffende akte (nr. 74) is gelicht.

===

10 en 24 september 1928
Publieke verkoping van de onroerende goederen uit de nalatenschap van Guillelmus Jacobus Alexander de Bruijn in koffiehuis de Oranjeboom en in koffiehuis de Koophandel.
Koop 1: het koffie-en woonhuis met schuur, stalling, vliering en erf aan de Markt nrs. 22 en 22a genaamd de Oranjeboom, kadastraal L56 en 57. Koop 2: het koffie-en woonhuis genaamd de Koophandel  met schuur en stalling, erf en buitengang aan de Dwarskade nr. 4, kadastraal A1999. Koop 3 t/m 13: het koffiehuis met woonhuizen, schuur en tuinen en buitengangen aan de Gastelseweg nrs. 2 en 14, Stoopenstraatje nrs 34, 4, 6, 8,10, 12, 36 en 38,kadastraal B1934, 2360, 2361, 2362, 2363, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 944, 2364 en 1091. Kopen 14 t/m 21 zijn bouwterreinen en weilanden. Koop 22: een perceel bouwland genaamd het Steeke, kadastraal C263. Titels van aankomst: de verkopers aangekomen als erfgenamen van Guillelmus Jacobus Alexnder, in leven bierbrouwer te Roosendaal en overleden op 21 mei 1928. Deze kreeg de percelen als volgt in eigendom: L56 en 2415 voor de onverdeelde helft door gezamenlijke aankoop met zijn reeds vooroverleden zuster Johanna Cornelia Philomena de Bruijn (akte 1 mei 1903, notaris Mertens), wederhelft bij scheiding en deling van zijn zuster (4 augustus 1924, notaris Liebergen). A1999 aangekocht bij akte van veiling (9 en 23 oktober 1906, notaris van der Kun), waarna de helft overgegeven aan zijn zuster Johanna Cornelia Philomena de Bruijn (16 augustus 1907, notaris van der Kun) en weer in volledige eigendom verkregen bij akte van scheiding. B1091, 1934, 1941 t/m 1944, 2360 t/m 2364 en 1939 bij veiling (3 en 17 augustus 1897, notaris van Mens). De percelen C367, 272, 264 en 263 (14 september 1893, notaris Van Gastel). Kopers: koop 1: 14.700 gld Johannes Mies, particulier als mondeling gelaste van Adrianus van Tiggelen Petruszoon, landbouwer op Vroenhout te Roosendaal. Koop2: 11.500 gld. Koop 3 t/m 8: 10.815 gld Cornelis Johannes Kriesels, koffiehuishouder te Roosendaal.

WBA; Roosendaal; notaris A.T.O.H. Liebergen, n-VI-788-320 en 337 {Img893-908 en 908-911}.

===

5 januari 1929
Deling van de nalatenschap van Guillelmus Jacobus Alexander de Bruijn, tussen de erfgenamen. Het betreft alleen de opbrengst van de onroerende goederen die op 24 september 1928 verkocht zijn en een aantal waardepapieren. De brouwerij was per legaat volgens het testament van Alex de Bruijn in handen gekomen van Raymond de Bruijn.

WBA; Roosendaal; notaris A.T.O.H. Liebergen, n-VI-790-7 {Img23-41}.

===

genealogische gegevens van de eigenaren