Drielingen

De wet van Hellin (die dateert uit de tijd dat methoden voor kunstmatige bevruchting in zijn verschillende vormen niet mogelijk waren) zegt dat de kans op het krijgen van een levend geboren drieling 1 op 8.100 is. Een overzicht van de bekende drielingen in Roosendaal en omgeving volgt hieronder (de dopen zijn uit de RK doopboeken tenzij anders vermeld). Mochten er lezers zijn die in hun bestand ook drielingen hebben in Roosendaal en omgeving dan graag een berichtje (genealog@gmail.com).


1586

Op 30 januari 1586 lieten Willem Aerts en zijn vrouw Heylvida uit Kalmthout te Breda een drieling dopen. De drie jongetjes kregen net als De Drie Koningen de namen van Gaspar, Melchior en Balthasar.


1600

Op 27 november 1600 werd te Roosendaal een drieling (drie meisjes) gedoopt van de echtelieden Jacobus Marini en Catharina Joachimi. De namen van de meisjes zijn: Maria, Anna, en Elijzabetha.


1628

Op 18 december 1628 werd in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Bergen op Zoom een drieling (2 jongetjes en een meisje) gedoopt waarvan de ouders waren Lenaerdt Aertsen en Susanneken Cornelis. De namen van de kinderen waren Jacob, Johannes en Tanneken.


1642

Op 16 november 1642 werd te Roosendaal een drieling (twee jongetjes en een meisje) gedoopt van de echtelieden Godefridus Hendrickx en Maria Claes. De namen van de kinderen zijn: Dimpna, Marinus en Godefridus


1653

Op 27 augustus 1653 werd Wouw een drieling (twee jongetjes en een meisje) gedoopt van de echtelieden Andreas Brouwers en Anna Jorissen. De namen van de kinderen zijn: Cornelius, Christianus en Maria.


1698

Bij de doop van Jacomina, dochter van Marinus Henrix en Geertrudis Jacobsse Vrints op 8 juni 1698 vermeldt de pastoor van de St. Jan te Roosendaal: hec tertia proles ex una puerperio. Jacomina is dus blijkbaar een van de kinderen van een drieling van wie de eerste twee dood ter wereld zijn gekomen.


1716

Op 6 oktober 1716 werd te Wouw een drieling geboren van de echtelieden Theodorus Broeders en Maria Vrints. Echter een van de kinderen is dood gebroren. Twee meisjes werden gedoopt: Joanna en Petronilla.


1721

Op 11 februari 1721 schonk de weduwe Jaoba Hendriks van Hove te Hoeven het leven aan een drieling (twee meisjes en een jongetje). De vader Joannes Adriaens Jongmans was vijfeneenhalve maand eerderoverleden. De kinderen ontvingen bij de doop de namen van: Maria, Henrica, en Joannes.


1729

Op 23 februari 1729 werd te Hoge Lind onder Wouw een drieling geboren waarvan het derde kind dood ter wereld kwam. De ouders waren Adrianus van Stel en Maria Christiaense Werts. De twee levend ter wereld gekomen kinderen kregen bij de doop de namen van: Christianus en Joannes.


1731

Op 23 mei 1731 werd in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Bergen op Zoom een drieling (2 jongetjes en een meisje) gedoopt waarvan de ouders waren Johannes Blaskens en Anna Dona. Aan het meisje werd de naam Gerritje gegeven de jongens ontvingen de namen van Pieter en Martinus.


1745

Op 14 augustus 1745 werd te Moerstraten een drieling (drie meisjes) geboren van de echtelieden Wilelmus Vroomans en Joanna Clijne. Twee van de meisjes zijn bij de bevalling gedoopt slechts een van hen is de volgende dag 15 augustus in de St. Lambertuskerk te Wouw herdoopt en ontving de naam van Maria.


1747

Op 21 december 1747 werd te Roosendaal een drieling (drie meisjes) gedoopt van de echtelieden Hendricus Laenen en Joanna van Hove. De namen van de meisjes zijn: Helena, Josina en Martina.


1754

Op 23 mei 1754 werd te Bergen op Zoom een drieling (een jongen en twee meisjes) gedoopt van het echtpaar Georgius La Lecq en Catharina Gertrudis Koene. De namen van de meisjes waren Maria Anna en Maria Magdalena en van het jongetje Georgius.


1763

Op 26 januari 1763 werd werd in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Bergen op Zoom een drieling (twee meisjes en een jongetje) gedoopt van het echtpaar Jacob Lenntij en Maria van Ee. De namen van de meisjes waren Maria en Pieternella en van het jongetje Johannes.


1765

Op 28 juli 1765 werd te Nispen-Essen een drieling (twee jongens en een meisje) gedoopt van Gerardus Rommens en Adriana van Overvelt. Krachtens een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg in 1824 werden de namen van de ouders veranderd in Veraert en van Velthoven. De namen van de kinderen waren Simon, Adrianus en Wilhelmina.


1767

Op 8 mei 1767 werd te Roosendaal een drieling (drie jongetjes) gedoopt van de echtelieden Christophorus Kruger en Dijmpna van Ham. De kinderen kregen de namen van De Drie Koningen: Gaspar, Melchior en Balthazar.


1768

Op 7 februari 1768 werd onder de parochie Roosendaal een drieling (een jongetje en twee meisjes) van de echtelieden Franciscus Haest en Jacomina van Aerd thuis gedoopt en een dag later in de kerk octava suppletae sunt cermoniae. De namen van de kinderen waren: Anna, Anthonius, en Maria. Zij hebben maar kort geleefd want zij werden alle drie op 11 februari begraven.


1773

Op 7 oktober 1773 werd in de RK parochie van Oud Gastel in het gezin van Marinus van Steen en Petronella de Vetter, die al een tweeling gekregen hadden in 1770, een drieling geboren (twee meisjes en een jongetje). Het eerst geboren meisje van de drieling kreeg de naam Catharina en bereikte de leeftijd van 21 jaar; zij overleed op 21 oktober 1794. Jacobus en Johanna de jongste twee kinderen van de drieling werden slechts iets meer dan 3 maanden oud, zij overleden op respectievelijk 9 en 12 december 1773. Vermeldenswaard is nog dat de eerder geboren tweeling de respectabele leeftijd van respectievelijk 69 en 89 jaar oud bereikten.


1781

Op 1 augustus 1781 werd te Nispen-Essen een drieling gedoopt (twee meisjes en een jongetje en alle drie overleden) van de echtelieden Josephus Peeters en Maria van Loon.

*

Op 11 juni van dat zelfde jaar werd te Roosendaal een drieling (twee jongetjes en een meisje) onder voorbehoud gedoopt van de echtelieden Petrus van der Wal (gereformeerd) en Maria van der Heijden (katholiek). De namen van de kinderen: Adrianus, Hermannus en Maria.


1802

Op 18 april 1802 werd in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Bergen op Zoom een drieling (drie meisjes) gedoopt van het echtpaar Jacobus Wakkee en Philippina de Keizer. De meisjes kregen de namen van Adriana Wilhelmina, Dirkje Jacoba en Johanna Helena.