dummyhuis1

dummyhuis1

Huis De Drie Koningen

 

12 december 1664
Gielis Gielissen Verheijden voor de ene helft en Cornelis Aertssen Grimbergen voor de andere helft vesten Jan Corn. Gastelers in een huis en erf aan de Hoge Brug. O: de Turfvaart, Z: ‘sherenstraat, W: Jan Viers, stoeldraaier en N: Jan Janssen van Son. Koopsom: 1.550 gld. Alles betaald 21 december 1668.

WBA: Roosendaal en Nispen; R265, fol. 95r-v {Img113-114}.

===

29 december 1702
Margrite Gastelaers, weduwe van Jacob Daelen vest Janneken van de Brant weduwe van Pauwels Pauwelssen Sloot in een huis, hof en erf op het einde aan de noordzijde van de Molenstraat bij de Hoge Brug. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R301, fol. 40r-v {Img46-47}.

===

18 december 1713
Janneken van den Brand, weduwe van Paulus Sloot vest Jan Jacobsen van de Sande in een huis en erf op het einde van de Molenstraat. O: de Turfvaart, W: Francois Obels, Z: ‘sherenstraat en N: Gijsbregt de {Kroon}. Koopcontract: 23 november 1713. Koopsom: 800 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R312, fol. 64v-65r {Img74}.

===

28 augustus 1761
Testament van Adriaantje van Pierlo, weduwe van Jan van der Zanden. De testatrice

  • pre-legateert aan haar zoon Jacobus van der Zande een perceel bosland bij het Nonnengoed
  • pre-legateert aan haar dochter Clasina van der Zanden X Hendrik Loos een huis, hof en erf met de twee woningen daar achter genaamd de Turfschuijt aan de Hoge Brug op de hoek aan de noordzijde met nog een bedrag van 115 gld
  • pre-legateert aan haar dochter Jacomijn van der Zanden X Jan van Reusel een huis, hof en erf aan de noordzijde over de Hoge Brug waar haar dochter “thans”woont en verder alle klederen uitgezonderd het linnen
  • pre-legateert aan haar zoon Jan van der Zanden een huis, hof en erf genaamd de Drie Koningen op het einde van de Molenstraat aan deze zijde van de Hoge Brug waar de testatrice “thans”woont, met het klein huisje daar achter op het einde van de hof. En bovendien nog alles wat tot de tapnering behoort zoals stoelen, banken en tafels maar niet de dranken zoals die bij haar overlijden er nog zullen zijn. En verder nog een perceel weiland gelegen aan de Vaartkant gekomen van Pieter de {Greef}, echter onder voorwaarde dat hij aan haar andere kinderen 150 gld betaalt

Tot erfgenamen benoemt zij haar vier kinderen of bij vooroverlijden hun nakomelingen.

WBA: Roosendaal, notaris S. Bosschart, N6829-ongenummerde akte {Img217-220}.

===

30 december 1778
Mutueel testament van Jan van der Sanden en zijn echtgenote Anna van Eekelen. Zij benoem elkaar tot erfgenamen. Geen vermelding van pre-legaten of huizen.

WBA: Roosendaal, notaris S. Bosschart, N6846-ongenummerde akte {Img217-220}.

===

27 januari 1794
Adriaen van der Sanden in eigen naam en namens zijn zuster Hendrica van der Sanden en zwager Cornelis Hootsmans X Gerardina van der Sanden vest Jan van der Sanden in een huis en erf op de Vaartkant aan de Hoge Brug. Schotboek: fol. 813. Belast met een cijns van 2 duiten aan de Armen van de Molenstraat. Koopsom: 160 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen, R346, ongefolieerd {Img56}.

===

31 december 1799
Gerardina van der Sanden X Cornelis Hootsmans en Hendrica van der Sanden X Adrianus Hootsmans vesten hun broeder Adriaan van der Sanden in 2/3 parten van een huis, schuur, kolfbaan, hof en erf genaamd de Drie Koningen op het einde van de Molenstraat aan de Hoge Brug. Schotboek: fol. 813A. Koopsom volgens publieke verkoop: 1.550 gld, dus voor 2/3 1.033 gld 6 st 10 2/3 penn.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 1-2 {Img2-3}.

===

1 februari 1819
Adriaan van de Sande, herbergier en bakker verkoopt uit de hand aan Theresia Mertens, mutsenwasster een huis, schuur , hof en erf genaamd de Drie Koningen op het einde van de Molenstraat aan de Hoge Brug B71. O: de vaartkant, W: Jan Janse Haast, Z: de straat en N: de weduwe Jacobus van Dorst. De verkoper aangekomen bij koop van zijn zusters Gerardina en Hendricxen van de Sande bij veste van 31 december 1799.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7014-22 {Img68-69}.

===

12 februari 1819
Theresia Mertens, bejaarde jd, mutsenwasster leent 900 gld van Johannes Dekkers, winkelier wonende aan de Lage Brug D2 {sic}. Ondrpand: en huis, schuur en erf ann de Molenstraat B71. O: de Turfvaart, W: Johannes Janssen Haast, Z: de straat n N: Maria Bogers, weduwe van Jacobus van Dorst en nog en perceel zaailand.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7014-24 {Img72-74}.

===

29 augustus 1833
Testament van Anna Theresia Mertens, herbergierster en mutsenwasster, die ziek is. In haar woonhuis aan het einde van de Molenstraat bij de Hoge Brug wordt haar testament opgemaakt. Zij legateert aan haar nicht Anna Catharina van der Sanden, “thans” bij haar inwonende, en dochter van Adrianus van der Sanden en Anna Barbera Mertens al het het gene zij op de dag van haar overlijden bezit. In de marge: overleden 3 september 1833.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7028-54 {Img160-161}.

===

3 juli 1840
Martinus Johannes Elling, koperslager en herbergier X Anna Catahrina van der Sanden lenen 300 gld van Gerardus Cornelis Dam, bierbrouwer. Onderpand: een huis en verdere timmeragie met 3R 19E erf bij de Hoge Brug, kadastraal L228 en moestuin L229.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6977-145 {Img46-418}.

===

9 april 1842
Anna Catharina van der Sanden X Johannes Elling, koperslager en herbergier verkopen uit de hand aan Anthonie Gielen, bakker een huis en verdere timmaeragie met 3R 19E erf  aan de noordzijde van de Molenstraat genaamd de Drie Koningen. O: de vaartkant, Z: de straat, W: Jan van den Biggelaar en N: Pieter Veraart. De verkoopster aangekomen als enge erfgename van haar tante  Anna Theresia Mertens volgens testament  van 29 augustus 1833, notaris G.A. Backx die het huis heeft verkregen bij koopcontract van 11 februari 1819, notaris G.A. Backx. De koop is inclusief de vier horden {= luiken} van de ramen van de grote kamer, het koperen fornuis met de koperen ketel, de rietdacken met toebehoren, het varkenskot met de stenen bak, de glazen kast in de keuken, de onderlagen met de losse bedstede en spinplanken en de losse stenen. De verkoopster behoudt alleen de glazen winkelkast {=etalage}aan de straat en een slijpsteen. Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6972-57 {Img166-168}.


Schotboek

OS160r {Img189}

Jan Gastelers uit Gielis Verheijden de ene helft en uit Cornelis Aertsen Grimbergen de andere helft van een huis en erf aan de Hoge Brug gevest 12 december 1664 op 8£

Habet Janneken van den Brant weduwe van Paulus Paulusz Sloot bij veste van {19} december 1702 overgezet fol. 182

===

OS182v {Img213}

…. uit Pieter Pietersz van den Burght fol. 160 een huis, hof en erf op het einde van de Molenstraat bij de Hoge Brug bij veste van 19 december 1702

Habet Jan Jacobssen van de Sande bij veste van 18 december 1713

===

OS182v {Img213}

Jan Jacobs van de Sande uit Paulus Pauwels Sloot bij veste van 18 december 1713 een huis, hof en erf op het einde van de Molenstraat bij de Hoge Brug op 8£

===

JS147r {Img212}

Modo Adriaantje Pierlo, weduwe van Jan Jacobsen van de Sande

Jan Jacobsen van de Sande uit Paulus Sloot fol. 182v bij veste van 18 december 1713 een huis, hof en erf op het einde van Molenstraat aan de Hoge Brug op 8£

Habet Jan van de Sande overgezet fol. 813

===

JS813Ar {Img263}

Modo Adriaan van der Sanden bij veste van 31 december 1799, pag 1

Modo Gerardina, Adriaan en Hendrica van der Sanden, kinderen en erfgenamen van Jan van der Sanden volgens testament van 30 december 1778

Jan van der Sanden uit zijn moeder fol. 147 bij pre-legaat volgens testament van 28 augustus 1761, notaris S. Bosschart een huis, hof en erf op het einde van de Molenstraat aan de Hoge Brug op 8£

Overgebracht op Theresia Mertens NCMo31

===

NCMo31 {Img138}

Theresia Mertens uit Adriaan van der Sanden fol. 813A bij onderhands koopcontract van 11 februari 1819 (notaris G.A. Backx) een huis, schuur en erf in de Molenstraat bij de Hoge Brug op 8£

Bo71&n168