een huisje en erf achter de brouwerij op de Vaartkant

lokatie: 

 • L360: moestuin; Adriaan Vergouwen, metselaar
 • L361: huis en erf; Adriaan Vergouwen, metselaar
  L362: huis en erf; Francis Dekkers, arbeider
  L363: moestuin; Francis Dekkers, arbeider

in 1810 beide huizen samen B65 

eigenaren:

 • Maria Rijnierse Wapen
 • Jan Janssen Maes
 • Jan Janssen Maes en Anthonet Janssen Maes weduwe van Michiel Damen
 • (Maria) Catharina van Tilburg
 • Engelbert van Tilburg
 • Adriaan Vergouwen en Francus Dekkers

2 april 1755
Maria Strijbos weduwe en geïnstitueerde erfgename van Johan van Ham vest Adriaan van der Heijden in een huis, erf met een brouwerij in de Molenstraat. En in een hof en weide daar achter aan gelegen. Koopsom 650 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img79}.

===

24 april 1778
Testament van Maria Laanen, voormaals weduwe van Jan Maas en nu getrouwd met Adriaan van der Heijden. Zij pre-legateert al haar kleren, goud, geld en zilver aan haar dochter Antonetta Maas. Tot enige erfgenamen benoemt zij haar absente zoon Jan Maas voor de helft en voor de andere helft  haar dochter Anthonetta Maas en bij vooroverlijden haar kinderen.

WBA: Roosendaal; notaris S. Bosschart, N6846, ongenummerde akte, {Img48-49}.

===

26 november 1782
Deling van de erfgoederen van Maria Laanen, voormaals weduwe van Jan Maas en laatste echtgenote van Adriaan van der Heijden,gewoond en overleden te Roosendaal op 15 oktober 1782 heeft getesteerd te Roosendaal op 24 april 1778 (notaris S. Bosschaert) waarin zij haar kleren pre-legateert aan haar dochter Anthonetta Maas en als erfgenaam benoemt zij haar uitlandige zoon Jan Maas voor de helft en voor de andere helft Anthonetta Maas. Bij de erfgoederen onder nr. 2 een huis, erf voor desen eene brouwerije geweest aan de Hoge Brug. ……….

WBA: Roosendaal en Nispen; R411, ongefolieerd {Img287-291}.

===

21 maart 1807
Bij vonnis van schepenen van 17 december 1806 wordt Anthonetta Maas gerechtigd verklaart de goederen die Jan Maas voor de helft zouden toekomen te laten taxeren in verband met de collaterale successie. Hierbij een huis en erf op de Vaartkant. O: de vaart, Z: en W: Andries van Reusel en N: Michiel van Hal.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMa, pag. 115-117.

===

26 oktober 1815
Anthonetta Maas, particuliere en weduwe van Michiel Damen verkoopt aan
 Catharina van Tilburg, particuliere en bejaarde jd een huis, schuurtje, hof en erf aan de Vaartkant B65. O: de vaartkant, Z: de erfgenamen van Andries van Reusel, W: Andries van Reusel en Michiel van Hal en N: Michiel van Hal. Gekomen uit de nalatenschap van haar vader Jan Janse Maas. Koopsom: 150 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N…-.. {Img16-17}.

===

26 april 1819
Jan van Tilburg, landbouwman wonende te Hainck onder Roosendaal wijk J8 als lasthebber van zijn zuster Maria Catharina van Tilburg verkoopt uit de hand aan Engelbert van Tilburg, landbouwer wonende op Bulkelaar in Hainck een huis, schuurtje, hof en erf aan de Vaartkant bij de Hoge Brug, B65. O: de vaartkant, Z: de erfgenamen van Andries van Reusel, W: de erfgenamen van Andries van Reusel en Michiel van Hal. Aangekomen bij akte van koop voor notaris G.A. Backx op 26 oktober 1815. Koopsom: 260 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N..-114 {Img403-404}.

===

28 januari 1822
Engelbert van Tilburg, landbouwman wonende op Bulkelaar onder Roosendaal verkoopt uit de hand aan Adriaan Vergouwen en Francus Dekkers een huis, schuurtje, hof en erf aan de Vaartkant bij de Hoge Brug B65. O: de vaartkant, Z: en W: Anthonie van Zitteren en N: de weduwe van Adriaan Jongenelen. Aangekomen bij akte van koop van 26 april 1819 notaris P. van Vught.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N…-26 {Img866-867}.

===

10 april 1823
De werklieden Adriaan Vergouwen en Francus Dekkers delen hun huis, schuurtje, hof en erf B65 aan de Vaartkant. O: de Vaartkant, Z: Anthonie van Zitteren, W: Anthonie van Zitteren en de weduwe Adriaan Jongeneelen en N: de weduwe Adriaan Jongeneelen. Hen aangekomen van Engelbert van Tilburg bij koop van 28 januari 1822 voor notaris P. van Vught. De deling is als volgt: Aan Adriaan Vergouwen het oostelijk deel van het huis bestaande uit een klein voorhuis en een vertrek daar zuidwaarts aan met de gehele zolder daar boven en boven het vertrek dat aan Francus Dekkers aanbedeeld en het erf noordwaarts het huis en schuurtje geschat op 150 gld. Aan Francus Dekkers het westelijk gedeelte van voorschreven huis bestaande in een vertrek met de kelder en het schuurtje daar achter , benevens de hof en erf zuid en westwaarts van het huis en schuurtje. Geschat op een gelijke waarde van 150 gld. Voorwaarden: de zolder boven het vertrek van Francus Dekkers zullen op gezamenlijke kosten gemaakt en onderhouden worden. Het dak boven de gehele zolder  komt voor rekening van Adriaan vergouwen. Aan de noordzijde  van het huis en schuurtje zal het erf 39 duim 40 palm 44 streep (ofte wel 4 voet Rijnlands) ten eeuwige dagen moet blijven vrij en onbetimmert aan Francus Dekekrs.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N…-47 {Img148-150}.

 


Schotboek

JS148v {Img214}

Modo Jan Janssen Maes volgens testament  van 29 oktober  1727 (notaris J. de Visscher) overgebracht fol. 335.

Maria Rijnierse Wapen weduwe van Jan Janssen Maes een huisje en erf op de vaartkant achter de brouwerij van David Pijpers. Op 2 maart 1731 geschot op 1£ 10 st.

===

JS335r {Img176}

Adriaan Vergouwen en Franciscus Dekkers bij akte van koop (notaris P. van Vught) van 28 januari 1822
Engelbert van Tilburg in Hainck bij koopcontract (notaris P. van Vught) van 26 april 1819
Catharina van Tilburg bij koopcontract (notaris G.A. Backx) van 26 oktober 1815

Jan Janssen Maes en Anthonet Janssen Maes weduwe van Michiel Damen van fol. 148v van hun vader Jan Janssen Maes een huis en erf op de vaartkant achter de brouwerij van David Pijpers in college geschot op 1£ 10 st.