Eigendomsoverdrachtem op de Langendijk onder Roosendaal

8 november 1649
Henrijck Maes, wonende op Steenpaal onder Wouw vest zijn zoon Willem Henrick Maes en zijn zwager Anthonis Janssen Duijff in de helft van een stede land gelegen op Steenpaal onder Roosendaal en met de helft van het huis daarop staande waar de verkoper in woont. De koop is onder voorwaarde dat de vader van de verkoper in den affganck van het huis zijn leven lang zal mogen wonen  en op last dat de koper de affganck gedurende zijn leven lang winddicht zal moeten houden.

WBA: Roosendaal en Nispen; R251, fol. 93v-84r {Img104}.