genealogische aantekeningen 1

25 mei 1619
Cornelis Cornelis Cornelissen als voogd en Adriaen Anthonissen de Backer als toeziender leggen de eed af en akkoorderen over de de wezen van Huijbrecht Cornelis Cornelissen en Tanneken Henricxdochter.

WBA: Roosendaal en Nispen; R158, fol. 25r.

===

12 maart 1627
Akkoord tussen Laureijs Janssen de Jonge als weduwnaar van Tanneken Henricx enerzijds en anderzijds Cornelis Cornelis Anhonissen als grootvader en Mattthijs Henricx met Adriaen Thonissen de Backers als omen van de twee weeskinderen wijlen Huijbrecht Cornelissen waar moeder van is Tanneken Henricx. De weeskinderen zijn genaamd: Hendrick en Maeijken. En ook namens het weeskind van voorschreven Tanneken Henricx genaamd Tanneken verwekt door Laureijs Janssen voor wie zij zich sterk makende.

WBA: Roosendaal en Nispen; R237, fol. 34r-35r {Img40-41}.

===

2 december 1631
Omdat er kwestie was ontstaan tussen Cornelis Cornelis Anthonissen als grootvader en voogd en Adriaen Anthonissen de Backere, oom van weeskinderen van wijlen Huijbrecht Cornelissen waar moeder van was Taneken Henricx. Betreft de huur van een huis tegenober de kerk.

WBA: Roosendaal en Nispen; R239, fol. 77r-v {Img81-82}.

===

26 februari 1632
Cornelis Cornelis Anthonissen als man van Maijke Anthonissen de Backer vest Adriaen Anthonissen de Backer als voogd van het weeskind van Cornelis Piersse Loncke waar moeder van was Maijken Pieters. Het weeskind is genaamd Pieter.

WBA: Roosendaal en Nispen; R239, fol. 20r {Img215}

===

11 september 1632
Laurijs Janssen de Jonge vest Joris Willemse Brouwers.

WBA: Roosendaal en Nispen; R239, fol. 89v {Img188}.

===

4 december 1674
Gilliam Moermans als voogd van het weeskind van Marcelis Laureijssen de Jonge waar moeder van is Soetken Stevens voor de ene helft en Thomas Aertssen Vroechrijck (soo den schepen Luijcx relateerde) als oom en voogd met Pieter Anthonissen Obels als toeziender van het weeskind zaliger  de voorschreven Marcelis Laureijssen de Jonge verwekt bij zaliger Elisabeth Anthonissen Obels voor de andere helft vesten Hugo Laureijssen Nelst in een huis, schuur, hof en erf bij het vrijheidshuis aan de Markt. O: het huis en erf van Lenert Ringers, Z: St. Jans-en St. Jorisdoelen, W: met hele gang aan het huis en erf van Dielis Dielissen Verheijden, welke gang altijd zal moeten subject wesen d’uijtweginge ten doene can de guldebroeders van deselve doelen, en N: de Markt. Koopsom:3.700 gld. Met aantekeningen van betalen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R274, fol. 83v-84r {Img95}.

Noot: Soetken Stevens heet voluit Soetken Stevens Verbraeck; Gilliam Moermans alias van Heijst is haar zwager, hij is getrouwd met Maeijken Stevens Verbraeck. Thomas Aertsen Vroechrijck is getrouwd met Cornelia Laurijssen de Jonge.


I Laureijs Janssen de Jonge, overleden na 1656.
Laureijs was gehuwd (1) met Willemken Cornelis Moerkintsdochter, overleden voor 8 mei 1623.
Uit dit huwelijk:
1 Cornelia de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 2 mei 1610.
2 Anna de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 17 februari 1617, jong overleden.
3 Anna de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 28 december 1621.
Laureijs is getrouwd te Roosendaal op 11 juni 1623 voor de kerk (RK) (2) met Tanneken Hendricksen, dochter van Hendrick, overleden voor 1626.
Tanneken is eerder getrouwd te Roosendaal op 12 juli 1615 voor de kerk (RK) met Huijbrecht Cornelis Cornelissen, zoon van Cornelis Cornelissen Anthonissen en Maijke Anthonissen de Backere, overleden voor 25 mei 1619.
Uit dit huwelijk:
4 Anna de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 22 januari 1624.
Laureijs is getrouwd te Roosendaal op 24 mei 1626 voor de kerk (RK) (3) met Elijzabetha Cornelis Jobs van Berchem, dochter van Cornelis Jobs van Berchem en Janneke Mercelis, gedoopt te Roosendaal op 5 juni 1594, overleden voor 1650.
Uit dit huwelijk:
5 Cornelis de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 2 februari 1627.
6 Cornelia de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 9 mei 1629, jong overleden.
7 Cornelia Laurijsen de Jonghe, gedoopt te Roosendaal op 22 augustus 1632, volgt onder II-a.
8 Marcelis Laureijs de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 10 oktober 1634, volgt onder II-b.
9 Joanna de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 1 december 1637, jong overleden.
10 Joanna de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 17 juni 1642.
Laureijs is in ondertrouw gegaan te Roosendaal & Nispen op 12 juni 1650 en getrouwd aldaar op 3 juli 1650 (SB) (4) met Adriana Jans, geboren te Wouw.
Uit dit huwelijk:
11 Anna de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 30 juli 1651.
12 Elisabeth de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 12 juli 1653.
13 Josina de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 6 juni 1655.
14 Laurentius de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 27 december 1656.

II-a Cornelia Laurijsen de Jonghe, dochter van Laureijs Janssen de Jonge (I) en Elijzabetha Cornelis Jobs van Berchem, gedoopt te Roosendaal op 22 augustus 1632.
Cornelia is getrouwd te Roosendaal op 7 december 1659 (NG) met Thomas Aertsen Vroeghrijck, zoon van Aert Jacobs Vroeghrijck, begraven te Roosendaal op 10 maart 1678.
Uit dit huwelijk:
1 Arnoldus Vroeghrijck, gedoopt te Roosendaal op 15 mei 1660.
2 Laurentius Vroeghrijck, gedoopt te Roosendaal op 23 maart 1662, begraven aldaar op 16 februari 1708.
3 Arnoldus Vroeghrijck, gedoopt te Roosendaal op 15 maart 1663.
4 Elizabeth Vroeghrijck, gedoopt te Roosendaal op 24 juli 1664.
5 Jacomina Vroeghrijck, gedoopt te Roosendaal op 25 juli 1665.
6 Maria Vroeghrijck, gedoopt te Roosendaal op 23 juli 1666.
7 Gertrudis Vroeghrijck, gedoopt te Roosendaal op 9 maart 1669.
8 Jacobus Vroeghrijck, gedoopt te Roosendaal op 1 maart 1672.
9 Arnoldus Vroeghrijck, gedoopt te Roosendaal op 21 mei 1676.

II-b Marcelis Laureijs de Jonge, zoon van Laureijs Janssen de Jonge (I) en Elijzabetha Cornelis Jobs van Berchem, gedoopt te Roosendaal op 10 oktober 1634, begraven aldaar op 27 maart 1672.
Marcelis is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 7 juli 1657 (NG) (1) met Soetken Stevens Verbraaeck, dochter van Stevens Adriaensen Verbraeck en Dijmna Joos Loncke, gedoopt te Roosendaal op 12 februari 1632, overleden voor 25 april 1659.
Uit dit huwelijk:
1 Elisabeth de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 1 december 1657.
Marcelis is in ondertrouw gegaan te Roosendaal & Nispen op 5 januari 1661 en getrouwd aldaar op 27 januari 1661 (SB) (2) met Elisabeth Teunis Obels, dochter van Anthonis Piers Obels en Catharina Lenaerts van den Acker, gedoopt te Wouw (Vroenhout) op 2 februari 1635.
Uit dit huwelijk:
2 Laurentius de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 26 juni 1662.
3 Catharina de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 25 december 1664.
4 Antonius de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 24 april 1666.

===

I Tanneken Hendricksen, dochter van Hendrick, overleden voor 1626.
Tanneken is getrouwd te Roosendaal op 12 juli 1615 voor de kerk (RK) (1) met Huijbrecht Cornelis Cornelissen, zoon van Cornelis Cornelissen Anthonissen en Maijke Anthonissen de Backere, overleden voor 25 mei 1619.
Uit dit huwelijk:
1 Henrick, gedoopt te Roosendaal op 24 april 1616.
2 Maeijken, gedoopt te Roosendaal op 16 augustus 1618.
Tanneken is getrouwd te Roosendaal op 11 juni 1623 voor de kerk (RK) (2) met Laureijs Janssen de Jonge, overleden na 1656.
Laureijs was weduwnaar van Willemken Cornelis Moerkintsdochter, overleden voor 8 mei 1623. Laureijs is later getrouwd te Roosendaal op 24 mei 1626 voor de kerk (RK) met Elijzabetha Cornelis Jobs van Berchem, dochter van Cornelis Jobs van Berchem en Janneke Mercelis, gedoopt te Roosendaal op 5 juni 1594, overleden voor 1650. Laureijs is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal & Nispen op 12 juni 1650 en getrouwd aldaar op 3 juli 1650 (SB) met Adriana Jans, geboren te Wouw.
Uit dit huwelijk:
3 Anna de Jonge, gedoopt te Roosendaal op 22 januari 1624.

===

I Cornelis Cornelissen Anthonissen, overleden na 26 februari 1632.
Cornelis was gehuwd met Maijke Anthonissen de Backere, dochter van Anthonis de Backere.
Uit dit huwelijk:
1 Huijbrecht Cornelis Cornelissen, volgt onder II.

II Huijbrecht Cornelis Cornelissen, zoon van Cornelis Cornelissen Anthonissen (I) en Maijke Anthonissen de Backere, overleden voor 25 mei 1619.
Huijbrecht is getrouwd te Roosendaal op 12 juli 1615 voor de kerk (RK) met Tanneken Hendricksen, dochter van Hendrick, overleden voor 1626.
Tanneken is later getrouwd te Roosendaal op 11 juni 1623 voor de kerk (RK) met Laureijs Janssen de Jonge, overleden na 1656. Laureijs was weduwnaar van Willemken Cornelis Moerkintsdochter, overleden voor 8 mei 1623. Laureijs is later getrouwd te Roosendaal op 24 mei 1626 voor de kerk (RK) met Elijzabetha Cornelis Jobs van Berchem, dochter van Cornelis Jobs van Berchem en Janneke Mercelis, gedoopt te Roosendaal op 5 juni 1594, overleden voor 1650. Laureijs is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal & Nispen op 12 juni 1650 en getrouwd aldaar op 3 juli 1650 (SB) met Adriana Jans, geboren te Wouw.
Uit dit huwelijk:
1 Henrick, gedoopt te Roosendaal op 24 april 1616.
2 Maeijken, gedoopt te Roosendaal op 16 augustus 1618.