Grafzerken

Op het oudste gedeelte van de begraafplaats aan de Bredaseweg te Roosendaal zijn nog vele fraaie grafzerken te zien die door de steenhouwersfamilie Boeren gemaakt zijn. Hieronder een overzicht van de fraaiste monumenten.

De afbeeldingen zijn overgenomen uit het inventaristierapport  RK Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal; Hulsmanproducties v.o.f.


Veld II, #35

{op tekstplaat} TER HERINNERING AAN ONZE ONVERGETELIJKE MOEDER MEVROUW M.A.A. VAN GASTEL GEB SMEIJERS GEB TE ESSCHEN OVERL TE ROOSENDAAL 19 JANUARI 1907 R.I.P.

Volgens overlijdensakte overleden op 17 januari 1907.


Veld IV, #56

{op zerk centaal} RUSTPLAATS VAN

{op zerk links} DEN WELEDELEN HEER HENRI JOSEPH BINSFELD, ECHTGENOOT VAN MEVROUW VICTORINE NERINCX GEBOREN LIBRAMONT 30 NOVEMBER 1814 EN OVERLEDEN TE ROOSENDAAL 8 MEI 1900

{op zerk rechts} VROUWE VICTORINE NERINCX ECHTGENOOTE VAN DE HEER H.J. BINSFELD GEBOREN TE LEMBERG 15 OKTOBER 1816 OVERLEDEN TE ROOSENDAAL 13 DECEMBER 1892

Volgens bevolkingsregister is H.J. Bisfeld geboren op 7 december 1814.

Lemberg moet zijn Lembecq.


Veld IV, #60

{op tekstvaandel} BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER DEN HEER FELIX EGIDIUS JANSSENS GEB TE ROOSENDAAL 16 MEI 1857 EN ALDAAR OVERLEDEN 10 JANUARI 1905 RIP

 

 


Veld IV, #63

{op sokkel links} VAN WEEL
{op sokkel rechts} INGEN-HOUSZ
{op tekstplaat links} PROSPER MARIE JACOBUS VAN WEEL GEBOREN TE ROOSENDAAL 18 FEBRUARI 1842 EN ALDAAR OVERLEDEN 12 JUNI 1917
{op tekstplaat rechts} MARIA CORNELIA JOHANNA INGEN-HOUSZ GEOREN TE BREDA 13 FEBRUARI 1851 OVERLEDEN TE ROOSENDAAL 2 APRIL 1926
{op zerk} DE DOOD DER RECHTVAARDIGEN IS KOSTBAAR IN DE OOGEN DES HEERE.


veld IV, #64

{op tekstplaat} LOUIS EMILE  MARIE VAN WEEL  GEBOREN TE ROOSENDAAL  21 JULI 1878 EN ALDAAR OVERLEDEN  23 JANUARI 1924

{op sokkel} R.I.P.

{op zerk} IN HET MIDDEN MIJNER DAGEN  GA IK NAAR DE POORT VAN HET GRAF  EZECH.


Veld IV, #66

{op zerk} FAMILIEGRAF  G. PEETERS-BINSFELD

MIJNHEER  GUSTAVUS WILLIBRORDUS PEETERS GEB TE RDAAL  7 NOV 1840 EN OVERL. TE ROOSENDAAL  8 MEI 1900  MADAME ELIZA  ALEXANDRINA  AUGUSTINE  PEETERS-BINSFELD  GEB TE LEMBERG  29 DEC 1852  OVERL TE  ROOSENDAAL 20 MAART 1939

{OP VOORKANT ZERK} R.I.P.

Lemberg moet zijn Lembecq.


Veld IV, #67

{op tekstplaat} HIER WACHT DE VERRIJZENIS DES VLEESCHES  JOANNES P.G. LUIJKX GEB. 20 11 1858 OVERL. 1 11 1893  R.I.P.

 

 


Veld IV, #68

{op tekstplaat} RUSTPLAATS  VAN DEN HEER  JOHANNES J VINGERHOED GEB TE AMSTERDAM 30 – 3- 1833 OVERL TE ROOSENDAAL 18 – 9 – 1894 R.I.P
{op basement} D.O.M..

 

 


Veld IV, #73

{op tekstplaat} HIER RUST  MEVROUW MARIA T.A.J.E.  VAN HASSELT WEDUWE VAN DEN  WELED GESTRENGE HEER  JOHANNES P.G. LUYKX  GEB TE BERGEN OP ZOOM 2 AUG 1868  OVERLEDEN TE ROOSENDAAL 20 FEBR 1923  R.I.P.

{op zerk} HAAR LEVEN WAS GODSVRUCHT EENVOUD EN LIEFDE


Veld IV, #87

{op draperie} RUST IN VREDE

{op boekrol} onleesbaar, alleen de naam HARTMANS en de jaartallen 1851 en 1901 zijn nog te onderscheiden.

Het betreft het graf van Johanna Maria Hartmans 1851-1901.


Veld XIII, #115

{op sokkel} IN DANKBARE HERINNERING OPGERICHT DOOR DE  BRABANTSE REVUE

{op zerk} IN PACE SANDER WALRAVENS OVERLEDEN OP 53 JARIGE LEEFTIJD 24 AUG 1947 EN ZIJN ECHTGENOTE JOHANNA M. VAN NASSAU OVERLEDEN OP 80 JARIGE LEEFTIJD 30 MEI 1976. ZIJ DIENDEN DE SCHOONHEID EN DE KUNST JARENLANG TOT GENOT EN ONTROERING VAN STAD EN STREEK.

In de overlijdensakte van ander Walravens staat dat hij overleden is op 25 augustus 1947.

Op het bidprentje van Johanna M. van Nassau staat dat zij overleden is op 25 augustus 1976.