Heberlé

Deze stamboom Heberlé begint met Jan Hendrikx Heberlé, wiens zoon Jeremias Heberlé in 1786 te Bergen op Zoom huwde met Jacoba van Meel. Jeremias staat in de huwelijksakte vermeld als afkomstig uit Doornik maar bij de doop van zijn kinderen wordt gezegd dat hij uit Mummelkaert afkomstig is. Met Mummelkaert wordt bedoeld het in de Elzas gelegen Mömpelgard thans Montbéliard. Deze plaats maakte tot de franse revolutie deel uit van Württemberg. Tot op heden konden in Doornik en Montbéliard geen nadere gegevens gevonden dan wel verkregen worden. Overigens zou Montbéliard ook kunnen verwijzen naar het graafschap Montbéliard en moet de oorsprong van het geslacht Heberlé gezocht worden in een plaats in dat graafschap. In de overlijdensakte van Jeremias staat vermeld dat hij geboren is in Montbillard.

Uit het Nederlands repertorium van familienamen blijkt dat bij de volkstelling van 1 mei 1947 de naam Heberlé het meest frequent voorkwam in de provincie Noord-Brabant maar het totale aantal naamdragers Heberlé is slechts zeer gering, namelijk: zeventien. De naam komt in Noord-Brabant éénmaal voor in Roosendaal, éénmaal in Eindhoven en vijftien maal in Breda.

In de Vlaamse Stam wordt de naam Heberlé verklaard als een zwabisch diminutief. Namelijk als vleivorm van Eber(hard) of Eber.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw is door mijn oom Ad van Beek een begin gemaakt met het onderzoeken van de naar Nederland gekomen Heberlé’s. Door de jaren heen heeft ondergetekende deze gegevens aangevuld, echter verdere voorouders werden tot op heden niet gevonden.

De heer Greg Heberle in Australië heeft circa 15,800 naamdragers Heberle verzameld zie zijn webpage en zijn uitgave Heberle Family 1500-2005.

In de DTB’s en de registers van de Burgerlijke Stand vinden we behalve de schrijfwijze Heberlé ook Eberlé, Everle (=Everlé) en Heverle (=Heverlé). De familie zelf hanteerde altijd de schrijfwijze Heberlé. Toch heb ik gemeend ook een klein onderzoekje te moeten instellen naar naamdragers Eberle. Zo overleed te Breda op de Garnizoensziekenzaal op 31 mei 1835 Jacobus Eberlée, 25 jaar oud, ongehuwd en wonende te Zutphen. Hij was jager bij de 5e compagnie van het 2e bataillon jagers. Jacobus was geboren te Zwolle als zoon van Johanna Eberlée. Het is niet uitgesloten, maar ik heb het nog niet kunnen bewijzen dat Jacobus Eberlée een nakomeling is van Joannes Hendrik Eberlee die te Breda Luthers gedoopt werd als zoon van Georg Hendrik Heberlee, geboren in Menpelgardt in ’t Würtenbergse, soldaat onder het regiment van de heer Lient onder generaal van Lintman, en van ene Catharina die paapsch is. George Hendrik Heberle zou een broer kunnen zijn van Jeremias die ook Montbéliard afkomstig is. Maar nogmaals dit alles vergt nader onderzoek.

Drie (H)eberlé’s dienden in het regiment Württemberg van de VOC: Tomas Heberlé uit Rothenberg is als fuselier uitgevaren met het schip Juffrouw Johanna op 5 augustus 1787; Johannes Eberle, fuselier is op 1 juli 1787 uitgevaren met het schip Josephus de Tweede en Christian Eberle, eveneens fuselier, is op 5 mei 1797 utgevaren met het schip Zuidpool.

Een soldaat, genaamd Johan Heberlee uit Lauregt, is op 15 januari 1758 met schip Slot van Kapelle voor de VOC uitgevaren

Te Arnhem overleed op 29 mei 1837 een Helena Heberlee (X Wilhelmus Nolden), die 76 jaar oud was en een dochter van Evert Jan Heberlee en Helena van den Bosch, zij zou geboren zijn in Doesburg.

En dan vond ik ook nog dat op 2 november 1878 in het krankzinnigengesticht te Zutphen op de leeftijd van 50 jaar overleden is: Anna Elisabeth Eberlé. Zij was geboren te Amsterdam en woonde te Zwolle en was weduwe van Willem Hendrik Nije en een dochter van Coenraad Eberlé.


Stamboom Heberlé

I : Jan Hendrikx Heberlé.

Jan was gehuwd met Catharina Rolette.
Uit dit huwelijk:

1 : Jeremias Henderik Heberlé‚ afkomstig uit Montbéliard of Menpelgardt in Württenberg geboren rond 1749, volgt onder II.

 

II : Jeremias Henderik Heberlé‚ schoenmaker en soldaat afkomstig uit Montb‚liard of Menpelgardt in Wurtenberg geboren rond 1749, overleden te Ginneken & Bavel op 14 mei 1821, zoon van I. Jeremias is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 28 mei 1768 en getrouwd aldaar op 15 juni 1768 (NG) met Jacoba van Meel, gedoopt te Princenhage op 1 juni 1734, begraven te Ginneken op 21 januari 1804, dochter van Petrus van Meel en Catharina Cornelissen van Rijsbergen.
Uit dit huwelijk:

1 : Pieter Heberlé‚, gedoopt te Teteringen op 20 november 1770, volgt onder III.

2 : Catharina Heberlé‚, gedoopt te Teteringen op 12 november 1772, wonende te Ginneken, overleden op 28 december 1807, begraven te Ginneken op 31 december 1807.
Zij had van een onbekende man één dochter.
Catharina is in ondertrouw gegaan te Ginneken op 10 oktober 1795 en getrouwd aldaar op 24 oktober 1795 (NG) (2) met Abraham Slosser militair geboren te Lochem rond 1765, wonende te Ginneken en in Garnizoen te Breda, overleden te Breda op 6 juni 1825, zoon van Johannes Cornelis Slosser en Leida Engels.

3 : Anna Heberlé‚ gedoopt te Teteringen op 1 augustus 1777, begraven aldaar op 20 december 1779.

 

III : Pieter Heberlé‚ meester kleermaker, gedoopt te Teteringen op 20 november 1770, wonende te Heusdenhout, overleden te Ginneken & Bavel op 27 februari 1845, zoon van II. Pieter is getrouwd te Gilze & Rijen op 18 april 1795 (NG) met Margaretha Biesemans, gedoopt te Oosterhout op 23 november 1770, overleden te Ginneken & Bavel op 12 april 1811, dochter van Wouter Sijmense Biesemans en Elisabeth Cornelissen Buijkx.
Uit dit huwelijk:

1 : Maria Catharina Heberlé‚, gedoopt te Ginneken op 2 februari 1796, ongehuwd overleden te Ginneken & Bavel op 10 mei 1856.

2 : Wouterina Heberlé‚, gedoopt te Ginneken op 14 januari 1798, overleden te Breda op 16 december 1870.
Wouterina is getrouwd te Breda op 26 juli 1841 met Joannes Snoeijs aanspreker dagloner en sjouwer, gedoopt te Rijsbergen op 6 augustus 1797, zoon van Cornelis Jansse Snoeijs en Adriana Cornelissen van de Broeck.
Joannes is eerder getrouwd te Kampen op 21 december 1831 met Aleida Johanna Elisabeth Clemens, gedoopt te Kampen op 30 september 1805, overleden te Breda op 23 januari 1841, dochter van Nicolaas Clement en Maria Lode van Drost. Joannes is later getrouwd te Princenhage op 17 april 1873 met Maria Goderi, gedoopt te Prinsenbeek op 14 januari 1807, dochter van Joannes Franciscus Goderi en Petronilla Jansen.

3 : Joannes Heberlé‚, gedoopt te Ginneken op 22 augustus 1799, begraven aldaar op 30 augustus 1799.

4 : Anna Heberlé‚, gedoopt te Ginneken op 3 juni 1801, overleden te Ginneken & Bavel op 21 november 1875.

5 : Jacobus Heberlé‚, gedoopt te Ginneken op 25 september 1802, volgt onder IV.

6 : Elisabeth Heberlé‚ dienstmeid, gedoopt te Ginneken op 19 december 1805, overleden te Ginneken & Bavel op 11 oktober 1875.

7 : Cornelia Heberlé‚, gedoopt te Ginneken op 22 november 1807, overleden te Ginneken & Bavel op 18 mei 1869.

8 : Catharina Heberlée geboren te Ginneken & Bavel op 3 maart 1811, overleden te Gilze & Rijen op 29 april 1890.
Zij had van een onbekende man een kind.
Catharina is getrouwd te Gilze en Rijen op 28 januari 1837 (2) met Martinus Huigevoort, gedoopt te Gilze & Rijen op 1 november 1809, overleden aldaar op 16 december 1870, zoon van Jacobus Huijgevoort en Christina van der Zanden.

 

IV : Jacobus Heberlé‚ kleermaker, gedoopt te Ginneken op 25 september 1802, overleden te Breda op 14 juni 1879, zoon van III. Jacobus is getrouwd te Breda op 4 juli 1833 met Lucia Sips mutsenwaster, gedoopt te Breda (Waterstraat) op 1 maart 1809, overleden te Breda op 4 januari 1866, dochter van Adrianus Sips en Maria Geers (ook Garsen).
Uit dit huwelijk:

1 : Adrianus Heberlé‚ geboren te Breda op 5 oktober 1834, overleden aldaar op 7 oktober 1834.

2 : Maria Petronella Heberlé‚ geboren te Breda op 1 december 1835.

3 : Anna Margaretha Heberlé‚ geboren te Breda op 21 september 1837, overleden aldaar op 26 november 1879.
Anna is getrouwd te Breda op 9 mei 1864 met Cornelis Embrechts koetsier geboren te Ginneken & Bavel op 11 augustus 1839, overleden aldaar op 25 februari 1897, zoon van Gerardus Embrechts en Adriana MathijssenCornelis is later getrouwd te Breda op 16 september 1880 met Maria Hendrika van Trier geboren te Breda op 12 juni 1836, overleden aldaar op 20 juli 1887, dochter van Jacobus van Trier en Petronella Siemons. Cornelis is later getrouwd te Ginneken & Bavel op 8 mei 1889 met Anna Maria Campers geboren te Teteringen op 7 maart 1838, overleden te Ginneken & Bavel op 9 juli 1915, dochter van Michiel Campers en Anna Gillet.

4 : Adrianus Heberlé‚ geboren te Breda op 4 februari 1840, overleden aldaar op 7 maart 1847.

5 : Maria Elisabeth Heberlé‚ geboren te Breda op 13 november 1842, overleden aldaar op 5 september 1843.

6 : Johannes Stephanus Heberlé‚ geboren te Breda op 2 augustus 1844, volgt onder V-a.

7 : Maria Elisabeth Heberlé‚ geboren te Breda op 18 januari 1848, volgt onder V-b.

8 : Pieternella Heberlé‚ geboren te Breda op 13 november 1850, overleden aldaar op 4 januari 1932.

9 : Elisabeth Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 4 december 1853.

 

V-a : Johannes Stephanus Heberlé‚ schoenmaker gevangenbewaarder winkelbediende en dagloner geboren te Breda op 2 augustus 1844, overleden aldaar op 11 februari 1922, zoon van IV. Johannes is getrouwd te Breda op 23 mei 1866 met Johanna Ballintijn geboren te Breda op 24 augustus 1845, overleden aldaar op 26 januari 1922, dochter van Adrianus Ballintijn en Catharina Dielisse.
Uit dit huwelijk:

1 : Adrianus Jacobus Heberlé‚ vesting artillerist (kannonier), geboren te Breda op 16 oktober 1866. Op 5 apil 1888 werd hij bij een vechtpartij te Breda met een mes in zijn linkeroog gestoken waarbij het mes tot in de hersenen doordrong. Hij is de dag daarna in het ziekenhuis te Breda overleden.

2 : Cornelis Jacobus Heberlé‚ geboren te Breda op 1 juni 1869, volgt onder VI-a.

3 : Lucia Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 21 november 1871, overleden aldaar op 1 februari 1942. Lucia is getrouwd te Breda op 25 april 1898 met Charles Emilius Hendrik Servaas Ridden geboren te ‘s-Hertogenbosch op 20 april 1871, zoon van Johannes Josephus Ridden en Charlotta Maria van Daelen.

4 : Christianus Johannes Heberlé‚ geboren te Breda op 16 juni 1875, volgt onder VI-b.

5 : Ludovicus Antonius Heberlé‚ geboren te Breda op 21 oktober 1879, volgt onder VI-c.

6 : Johannes Cornelis Heberlé‚ geboren te Breda op 16 mei 1882, volgt onder VI-d.

7 : Catharina Petronella Heberlé‚ geboren te Breda op 8 februari 1885, overleden aldaar op 10 oktober 1938. Catharina is getrouwd te Breda op 16 september 1912 met Cornelis Wilhelmus Hommel timmerman geboren te Breda op 20 december 1885, overleden in het jaar 1970, zoon van Johannes Baptist Hommel en Elisabeth Antonia van Eijnatten.

 

VI-a : Cornelis Jacobus Heberlé‚ smid geboren te Breda op 1 juni 1869, overleden aldaar op 25 februari 1947, zoon van V-a. Cornelis is getrouwd te Breda op 2 mei 1892 (1) met Johanna Anna Catharina Ras strijkster geboren te ‘s-Hertogenbosch op 2 augustus 1868, overleden te Breda op 22 mei 1918, dochter van Petrus Ras en Christina Maria Gijsbertze.
Uit dit huwelijk:

1 : Johannes Stephanus Heberlé‚ geboren te Breda op 21 maart 1893, overleden aldaar op 2 mei 1893.

2 : Christina Maria Johanna Heberlé‚ geboren te Breda op 23 mei 1894, overleden aldaar op 15 maart 1953.
Christina is getrouwd te Breda op 14 oktober 1920 met Jacobus Beks geboren te Roosendaal & Nispen op 18 februari 1896, zoon van Kornelis Beks en Adriana van Geel.

3 : Johanna Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 25 oktober 1896, overleden aldaar op 26 juni 1897.

4 : Petrus Cornelis Heberlé‚ kleermaker geboren te Breda op 28 mei 1898, overleden aldaar op 24 december 1955. Petrus is getrouwd te Breda op 23 juni 1924 met Clara Hosemans geboren te Breda op 15 september 1902, overleden aldaar op 22 mei 1978, begraven aldaar op 26 mei 1978, dochter van Antonius Hosemans en Hendrika Verdaasdonk.

5 : Johanna Catharina Heberlé‚ geboren te Breda op 30 april 1900, overleden te Roosendaal & Nispen (de Brink) op 17 maart 1991 gecremeerd te Bergen op Zoom op 21 maart 1991.
Johanna is getrouwd te Teteringen op 6 april 1922 met Petrus van Beek smid en machinist bij de NS geboren te Terheijden op 25 februari 1897, overleden te Roosendaal & Nispen (Charitas) op 8 april 1978 gecremeerd te Rotterdam op 13 april 1978, zoon van Adriaan van Beek en Petronella Michielsen.

6 : Lucia Catharina Heberlé‚ geboren te Breda op 17 mei 1911, overleden aldaar op 20 mei 1976.
Lucia is getrouwd te Breda op 6 november 1933 met Adrianus Wilhelmus Verwijmeren geboren te Ginneken & Bavel op 12 december 1908, overleden te Breda op 27 november 1980 gecremeerd aldaar op 1 december 1980, zoon van Cornelis Verwijmeren en Wilhelmina Johanna Meeuwissen.

7 : Cornelis Jacobus Heberlé‚ geboren te Breda op 25 februari 1914, volgt onder VII-a.

Cornelis is getrouwd te Breda op 4 april 1921 (2) met Maria Johanna Eiselin geboren te Breda op 10 juli 1864, overleden aldaar op 6 juni 1934, dochter van Nicolaas Eiselin en Maria KruijsMaria is eerder getrouwd te Breda op 22 februari 1892 met Martinus van den Broek, stoffenverver geboren te Breda op 5 augustus 1859, overleden aldaar op 23 december 1916, zoon van Johannes van den Broek en Anna Wolf.

 

VII-a : Cornelis Jacobus Heberlé‚ geboren te Breda op 25 februari 1914, overleden te Vlissingen op 25 december 1995, zoon van VI-a. Cornelis is getrouwd te Breda op 7 juli 1938 (1) met (en gescheiden op 21 oktober 1946 van) Elisabeth Maria Hakkens geboren te Breda op 26 april 1915, overleden rond 1964.
Uit dit huwelijk:

1 : Cornelis Johannes Heberlé‚ geboren te Ginneken & Bavel op 25 juni 1939. Cornelis was gehuwd met (en gescheiden van) Schrevelina van der Kooy.

2 : Antonius Adrianus Heberlé‚ geboren te Breda op 24 april 1941, overleden aldaar op 17 maart 1945.

Cornelis is getrouwd te Middelburg op 23 april 1948 (2) met Johanna Maria Janssen geboren te ‘s-Hertogenbosch op 18 december 1914, overleden te Middelburg op 18 maart 1975.
Uit dit huwelijk:

3 : Petrus Cornelis Heberlé‚ geboren te Middelburg op 17 maart 1952, volgt onder VIII-a.

Cornelis woonde samen (3) met Corrie Lucasse.

 

VIII-a : Petrus Cornelis Heberlé‚ geboren te Middelburg op 17 maart 1952, overleden op 24 februari 2002, zoon van VII-a. Petrus was gehuwd met Sonja Marijke Maljaars geboren te Middelburg op 16 november 1956.
Uit dit huwelijk:

1 : Amber Ramona Heberlé‚ geboren te Vlissingen op 29 mei 1986.

2 : Daniëlle Isabel Heberlé‚ geboren te Vlissingen op 20 januari 1990.

 

VI-b : Christianus Johannes Heberlé‚ geboren te Breda op 16 juni 1875, overleden te Rotterdam op 7 oktober 1955, zoon van V-a. Christianus is getrouwd te Breda op 23 mei 1898 met Helena Jacoba van Dongen geboren te Breda op 9 augustus 1876, dochter van Adriaan van Dongen en Johanna Catharina van der Pluijm.
Uit dit huwelijk:

1 : Maria Adriana Christina Heberlé‚ geboren op 18 mei 1895, overleden te Rotterdam op 2 maart 1970. Maria is getrouwd te Rotterdam op 25 oktober 1916 met Johannes Federik Aloisius van Demen geboren te Rotterdam op 30 oktober 1889.

2 : Johanna Catharina Heberlé‚ geboren te Breda op 4 juni 1899, overleden te Eindhoven op 31 juli 1951. Johanna is getrouwd te Breda op 5 mei 1924 met Johannes Cornelis Wilehlmus van der Laan geboren te Breda op 29 mei 1894.

3 : Wilhelmus Cornelis Heberlé‚ geboren te Breda op 16 september 1900, overleden te ‘s-Gravenhage op 7 september 1977.
Wilhelmus is getrouwd te Soest op 20 januari 1926 (1) met Cornelia Johanna Scheffer geboren op 20 april 1892, overleden te ‘s-Gravenhage op 12 juni 1957, dochter van Derk Gerardus Scheffer en Catholina Hendrika de RoosWilhelmus is getrouwd op 7 september 1959 (2) met (en gescheiden op 26 april 1976 van) Allegonda Maria van der Vliet geboren te Amsterdam op 25 april 1909.

 

VI-c : Ludovicus Antonius Heberlé‚ geboren te Breda op 21 oktober 1879, overleden aldaar op 9 december 1954, zoon van V-a. Ludovicus is getrouwd te ‘s-Hertogenbosch op 14 mei 1904 met Johanna Bernardina Donhuijsen alias madame Heberlé‚ geboren te ‘s-Hertogenbosch op 14 april 1880, overleden te Breda op 12 april 1957, dochter van Theodorus Donhuijzen en Johanna Hagens.
Uit dit huwelijk:

1 : Johannes Henricus Heberlé‚ geboren te Breda op 21 september 1904, volgt onder VII-b.

2 : Johanna Lucia Heberlé‚ geboren te Breda op 16 juni 1909, overleden aldaar op 5 april 1997. Johanna was gehuwd (1) met (en gescheiden van) Nico P.A. van ZijverdenJohanna was gehuwd (2) met Cornelis W.M. StiegerJohanna was gehuwd (3) met Herman Verdijen.

 

VII-b : Johannes Henricus Heberlé‚ winkelier in parfumartikelen kruiden enz. geboren te Breda op 21 september 1904, overleden aldaar op 16 juni 1977, zoon van VI-c. Johannes is getrouwd te Breda op 16 januari 1928 met Louise Maria Logmans geboren te Breda op 30 maart 1903, overleden aldaar op 16 augustus 1995.
Uit dit huwelijk:

1 : Anne Sanne Maria Heberlé‚ geboren te Ginneken & Bavel op 14 mei 1929, overleden te Prinsenbeek op 25 november 2008. Anne was gehuwd met (en gescheiden op 17 maart 1974 van) Arie Millenaar geboren te Sprang-Capelle op 14 februari 1926.

2 : Hans Bram Heberlé‚ geboren te Breda op 24 december 1931, volgt onder VIII-b.

3 : Abraham Johannes Heberlé‚ geboren te Breda op 22 juli 1936, volgt onder VIII-c.

4 : Susanna Johanna Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 19 december 1938, overleden aldaar op 23 juni 2004, begraven aldaar op 26 juni 2004. Susanna was gehuwd met Hendricus Adrianus Maria Theresia Volders geboren te Ginneken & Bavel op 2 december 1932.

5 : Marijke Louise Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 4 oktober 1940, overleden te Cham (Zwitserland) op 9 december 1992. Marijke is getrouwd op 12 augustus 1973 met Fritz Meinrad Husi geboren te Einsiedeln (Zwitserland).

6 : Ludovicus Johannes Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 11 mei 1942, volgt onder VIII-d.

 

VIII-b : Hans Bram Heberlé‚ geboren te Breda op 24 december 1931, overleden te Utrecht in het jaar 1998, zoon van VII-b. Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 : Hans Bram Heberlé‚ geboren te Utrecht op 9 september 1964.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

2 : Grietina Hendrika Johanna Margaretha Heberlé, geboren te Utrecht op 23 mei 1973.

 

VIII-c : Abraham Johannes Heberlé‚ geboren te Breda op 22 juli 1936, overleden aldaar op 13 augustus 2003, zoon van VII-b. Abraham is getrouwd in het jaar 1961 met Johanna Wilhelmina Elizabeth Maria Jansen ook genaamd Popke geboren te Breda op 11 april 1943.
Uit dit huwelijk:

1 : Robbert Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 2 november 1965, overleden te Tilburg op 9 januari 1966.

2 : Abraham Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 24 mei 1967, volgt onder IX-a.

3 : Louise Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 24 januari 1971. Louise was gehuwd met (en gescheiden in het jaar 2001 van) Robertus Adrianus Willem Avontuur.

 

IX-a : Abraham Maria Heberlé‚ alias Abby geboren te Breda op 24 mei 1967, zoon van VIII-c. Abraham is gehuwd met Johanna van Unen geboren te Breda op 2 oktober 1968.
Uit dit huwelijk:

1 : Amelotte Maria Johanna Christina Heberlé‚ geboren op 26 juli 2003.

 

VIII-d : Ludovicus Johannes Maria Heberlé‚ geboren te Breda op 11 mei 1942, zoon van VII-b. Ludovicus is gehuwd met Johanna Elizabeth Koreman geboren op 16 september 1943.
Uit dit huwelijk:

1 : Michael Johannes Gerardus Heberlé‚ geboren te Papendrecht op 5 augustus 1966, volgt onder IX-b.

2 : Catharina Louise Heberlé‚ geboren te Oosterhout op 26 november 1969. Catharina is gehuwd met Hendricus Oosterkamp geboren op 12 december 1967.

3 : Christian Frederic Heberlé‚ geboren te Breda op 16 januari 1971, volgt onder IX-c.

 

IX-b : Michael Johannes Gerardus Heberlé‚ geboren te Papendrecht op 5 augustus 1966, zoon van VIII-d. Michael was gehuwd met (en gescheiden in het jaar 2007 van) Minka Reniers geboren op 2 juli 1969.
Uit dit huwelijk:

1 : Dylan Gerardus Adrianus Heberlé‚ geboren te Breda op 18 oktober 1998.

2 : Devin Johannes Ludovicus Heberlé‚ geboren te Breda op 15 september 2002.

 

IX-c : Christian Frederic Heberlé‚ geboren te Breda op 16 januari 1971, zoon van VIII-d. Christian woonde tot 2000 samen (1) met Nicole Hari‰tte Frie geboren te Lage-Zwaluwe op 27 juni 1977.

Uit deze relatie:

1 : Max Mathias Ludovcius Heberlé‚ geboren te Breda op 20 oktober 1998.

Christian is getrouwd op 13 augustus 2004 (2) met Simone Bil geboren te Zierikzee op 21 april 1971.
Uit dit huwelijk:

2 : André Simon Christian Heberlé‚ geboren op 11 juli 2006.

 

VI-d : Johannes Cornelis Heberlé‚ leerling machinist HIJSM en machinist NS geboren te Breda op 16 mei 1882, overleden te Amsterdam op 20 december 1961, zoon van V-a. Johannes is getrouwd te Breda op 10 juni 1907 met Anna Elisabeth van der Haar geboren te Breda op 11 mei 1882, overleden te Roermond op 14 maart 1968, dochter van Johannes Arnoldus van der Haar en Anna Cornelia Kockx.
Uit dit huwelijk:

1 : Johannes Arnoldus Heberlé‚ geboren te Amsterdam op 3 juni 1908, volgt onder VII-c.

 

VII-c : Johannes Arnoldus Heberlé‚ geboren te Amsterdam op 3 juni 1908, zoon van VI-d. Johannes is getrouwd te Utrecht op 29 november 1940 (1) met Carla van der Ploeg geboren te Utrecht op 14 oktober 1920, dochter van Johannes Aeschinus van der Ploeg en Wilhelmina Charlotta Willlems.
Uit dit huwelijk:

1 : Johannes René Theodor Heberlé‚ geboren te Enschede op 25 augustus 1941, volgt onder VIII-e.

2 : Anna Elisabeth Wilhelmina Heberlé‚ geboren te Utrecht op 2 augustus 1943, overleden te Hilversum op 13 januari 2014. Anna is getrouwd te Hilversum met Johannes van de Breul.

3 : Barbara Marie Louise Heberlé‚ geboren te Utrecht op 26 juli 1946, overleden te Arnhem op 8 december 1967.

4 : Johannes Arnold Matthieu Heberlé‚ geboren te Roermond op 25 oktober 1948, volgt onder VIII-f.

5 : Robert Godfried Louis Heberlé‚ geboren te Roermond op 1 oktober 1951, volgt onder VIII-g.

Johannes is daarnaast getrouwd te Horn op 18 oktober 1962 (2) met Catharina Maria Beurskens geboren te Horn op 19 november 1921, dochter van Wilhelmus Beurskens en Maria Gertrudis Ramaekers.

 

VIII-e : Johannes René Theodor Heberlé‚ geboren te Enschede op 25 augustus 1941, zoon van VII-c. Johannes was gehuwd (1) met Maria Susanna Rosalia de Beer geboren te Utrecht op 15 november 1944.
Uit dit huwelijk:

1 : Dagmare Ghislaine Heberlé‚ geboren te Utrecht op 4 juni 1968.

2 : Marc Theodor Heberlé‚ geboren te Utrecht op 13 april 1970.

Johannes is gehuwd (2) met Christina Catharina Monnik geboren te Amsterdam op 7 maart 1949.
Christina was weduwe van Eddy van Spall.

 

VIII-f : Johannes Arnold Matthieu Heberlé‚ geboren te Roermond op 25 oktober 1948, zoon van VII-c. Johannes is getrouwd te Nuth op 8 maart 1974 met Louisa Hubertina Claessens geboren te Vaesrade op 26 oktober 1953.
Uit dit huwelijk:

1 : Johannes Gertruda Oscar Heberlé‚ geboren op 22 juni 1976.

 

VIII-g : Robert Godfried Louis Heberlé‚ geboren te Roermond op 1 oktober 1951, zoon van VII-c.Robert is gehuwd met Hubertina Maria Wilhelmina Korten geboren te Horn op 25 maart 1953.
Uit dit huwelijk:

1 : Wouter Robert Heberlé‚ geboren te ‘s-Hertogenbosch op 27 april 1982.

2 : Judith Elisabeth Catharina Heberlé‚ geboren te ‘s-Hertogenbosch op 30 oktober 1983 ongehuwd, overleden op 8 februari 2002.

 

V-b : Maria Elisabeth Heberlé‚ geboren te Breda op 18 januari 1848, overleden aldaar op 8 februari 1932, dochter van IV. Maria is getrouwd te Breda op 8 mei 1872 (1) met Arie Everse sigarenmaker geboren te Zaltbommel op 31 december 1850, overleden te Breda op 16 juli 1876, zoon van Hendrik Egen Everse en Maria van WeeldenMaria is getrouwd te Breda op 21 augustus 1878 (2) met Cornelis van den Broek, koetsier geboren te Breda op 28 april 1859, overleden aldaar op 9 februari 1883, zoon van Nicolaas van den Broek en Johanna Dorothea Besier.

Haar zoon van een onbekende man:

2 : Andries Johannes Heberlé‚ geboren op 15 augustus 1889, volgt onder VI-e.

 

VI-e : Andries Johannes Heberlé‚ geboren op 15 augustus 1889, overleden te Breda op 23 augustus 1982, natuurlijke, zoon van V-b. Andries is getrouwd te Breda op 4 mei 1914 met Maria Nieuwlaets geboren te Breda op 15 maart 1891, overleden aldaar op 26 november 1970, dochter van Cornelis Michiel Nieuwlaats en Johanna Maria Michielsen.
Uit dit huwelijk:

1 : Cornelis Henricus Heberlé‚ geboren te Breda op 1 december 1915, volgt onder VII-d.

2 : Maria Cornelia Heberlé‚ geboren te Breda op 12 april 1918, overleden te Tilburg op 3 januari 2007. Maria is getrouwd te Breda op 28 juni 1945 met Hendrik Cornelis van Ham geboren te Breda op 5 februari 1918, wonende te Tilburg, overleden aldaar op 23 november 1980.

3 : Lucia Johanna Heberlé‚ geboren te Breda op 17 juli 1922. Lucia is getrouwd op 25 september 1951 (1) met J.J. LaeneLucia was gehuwd (2) met Andreas Petrus Adrianus Oppermans geboren te Tilburg op 8 juni 1916, wonende aldaar, overleden aldaar op 26 maart 1993 gecremeerd aldaar op 31 maart 1993.

 

VII-d : Cornelis Henricus Heberlé‚ geboren te Breda op 1 december 1915, overleden op 28 april 1985, zoon van VI-e. Cornelis is getrouwd te Breda op 27 mei 1940 (1) met (en gescheiden op 4 maart 1949 van) Elisabeth Maria van den Elshout geboren te Oosterhout op 11 oktober 1915. Cornelis is getrouwd te Breda op 1 december 1949 (2) met Petronella Brans geboren te Princenhage op 29 oktober 1911.
Zijn kinderen:

1 : John Heberlé.

2 : René‚ Heberlé.

3 : Edwin Heberlé.