het Anker

brouwerij: het Anker aan de noordzijde van de Achterstraat nabij de Vlasmarkt
kadastraal:  L532 brouwerij, L531 huis, schuur en erf, L533 moestuin
opgericht: 17e eeuw of eerder
gesloten: 1935
eigenaren: 

 • ?-1672 de kinderen van Steven Adriaensen Smit (= Steven Adriaensen Verbraeck)
 • 1672-1690 Marijnis Pietersen Vosberg
 • 1690-1702 de erfgenamen van Marijns Pietersen Vosberg
 • 1702-1702 Pieter, Johanna, Anthonij en Adriaentje Marijnis Vosbergh ieder voor 1/4
 • 1702-1735 Geert Cuijpers X Adriaentje Marijnis Vosbergh
 • 1735-1757 de erfgenamen van Geert Cuijpers
 • 1757-1799 Gerardina Cuijpers
 • 1799-1805 de erfgenamen van Gerardina Cuijpers
 • 1805-1818 Adriana van Weel, weduwe van A.F. Nieuwenboers
 • 1818-1847 Christina Adriana Nieuwenboers X Johannes Petrus van Gilse
 • 1847-1905 Petrus Adrianus Gerardus van Gilse
 • 1905-1915 Carolus Henricus Maria van Gilse
 • 1915-1935 vruchtgebruikster Anna Maria Bonaventura van Weel

===

30 april 1672
Guilliam Moermans, met consent van zijn echtgenote die ook aanwezig is en van  Maeijken Stevens, ook aanwezig, en als voogd van het weeskind van Soetken Swaens waar de vader van is Marcelis Laurijssen de jonge en Niclaes Wissems als gemachtigde van Antonij Bierstekers en zijn echtgenote Elisabeth Swaens, mitsgaders Adriaen en Cornelis Stevenssen Smit voor hun zelf en namens hun minderjarige broeders en zusters vesten Marijnis Pieterssen Vosbergh in een huis, hof schuur, brouwerij en erf in de Ooststraat met al hetgeen tot de brouwerij behoort. O: Hans Philipssen Wagemakers, Z: ‘sherenstraat, W: het straatje van de weduwe en erfgenamen van Adriaen Anthonissen de Wolff en N: met de dries aan Maeijken van Reijen. Koopsom: 3.150 gld. Borgen: Stoffel Leenderssen Vosbergh en Tanneken Laureijs, weduwe de Wolff.

WBA: Roosendaal en Nispen; R273, fol. 22r-v {Img29-30}.

===

12 december 1702
Lauwerijs de Wolf als testamentaire voogd (notaris J. Ooms 30 augustus 1690) en Marinus Janssen Sgrauwen als teziender over Anthonij en Johanna Vosbergh vesten (volgens orders van schout en schepenen van 12  en 4 oktober 1702 op het rekwest van Geert Cuijpers X Adriana Vosberg) vesten Geert Cuijpers in een huis, brouwerij, hof en dries) in de Achterstraat. O: Wouter Mouwen, W: een halve weg, Z: ‘sherenstraat en N: de pastorale goederen …. (akte controleren). Koopsom: 2.990 gld. Belast met een rente van 2 gld/jr aan de Armen van de Molenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; ….

===

19 april 1902
Huwelijkse voorwaarden tussen Carolus Henricus Maria van Gilse, kandijfabrikant en Anna Maria Bonaventura van Weel die bijgestaan wordt door haar ouders Prosper Marie Jacobus van Weel, grondeigenaar en Maria Cornelia Johanna Ingen Housz..

WBA: Roosendaal; notaris J.J.M. Mertens, n-III-5-131 {Img288-289}.

===

19 april 1902
Testament van Carolus Henricus Maria van Gilse. Hij legateert het vruchtgebruik van zijn nalatenschap aan zijn echtgenote.

WBA: Roosendaal; notaris J.J.M. Mertens, n-III-5-132 {Img290-291}.

===

19 april 1902
Testament van Anna Maria Bonaventura van Gilse. Zij legateert het vruchtgebruik van haar nalatenschap aan haar echtgenoot.

WBA: Roosendaal; notaris J.J.M. Mertens, n-III-5-132 {Img292-293}.

===

5 februari 1916
Op verzoek van Anna Maria Bonaventura van Weel, wonende te Roosendaal en weduwe van Carolus Henricus Maria van Gilse, namens haar zelf en als voogdesse van haar kinderen Alphonsus Petrus Maria, Prosper Maria, Maria Henriette en Carolus Emile Louis Maria van Gilse en in aanwezigheid van Franciscus Victor Johannes Maria van Gilse, bankier als toeziende voogd wordt een boedel beschrijving opgemaakt. Hieruit blijkt dat het huis met schuur, tuin, brouwerij L2995 (minus 1 are dat aan de gemeente toebehoort) met alle daarbij behorende zaken van de gemeenschap uitgesloten zijn.

WBA: Roosendaal en Nispen; notaris J.J.M. Mertens, n-V-13-67 {Img147-154}.

===

18 december 1935
Testament van Anna Bonaventura Maria van Weel.

WBA: Roosendaal; notaris A.T.O.H. van Liebergen, VI-3-828-497 (niet openbaar).

===

Schotboek

OS222r {Img16}
Marinus Pietersen Vosbergh uit de kinderen van Steven Adr. Smits bij veste van 30 april 1672 een huis, brouwerij en erf in de Achterstraat.
Item met de gorsdries daar achteraan.

===

OS 221v {Img16}
Pieter Marijnisz Vosbergh uit zijn vader Marijnis Pietersz Vosbergh bij deling van 16 maart 1702 1/4 part in een huis en brouwerij en erf in de Achterstraat.
Item 1/4 part met de gorsdries daar achteraan.

===

OS 221r {Img15}
Johanna Marijnisz Vosbergh uit haar vader Marijnis Pietersz Vosbergh bij deling van 16 maart 1702 1/4 part in een huis en brouwerij en erf in de Achterstraat.

Item 1/4 part met de gorsdries daar achteraan.

===

OS220v {Img15}
Anthonij Marijnisz Vosbergh uit zijn vader Marijnis Pietersz Vosbergh bij deling van 16 maart 1702 1/4 part in een huis en brouwerij en erf in de Achterstraat.
Item 1/4 part met de gorsdries daar achteraan.

===

OS220r {Img14}
Geert Cuijpers X Adriaentje Marijnisz Vosbergh uit haar vader Marijnis Pietersz Vosbergh bij deling van 16 maart 1702 1/4 part in een huis en brouwerij en erf in de Achterstraat.
Item 1/4 part met de gorsdries daar achteraan.

Uit Anthonij, Johanna en Pieter Marijnisssen Vosbergh ieder voor 1/4 part van de 3/4 parten een huis, brouwerij en erf bij veste van 12 december 1702.
Item een gorsdries daarachter

===

JS 261 et seq {Img62}
Gerard Cuijpers X Adriaentje Marijnissen Vosbergh uit haar vader Marijnis Pieterse Vosbergh fol. 222 bij deling van 16 maart 1702 1/4 part en uit Anthonij, Johanna en Pieter Vosbergh bij veste van 12 december 1702 3/4 part van een huis, brouwerij en erf in de Achterstraat; item een gorsdries daarachter

===

JS275v {Img78}
Gerardina Cuijpers uit haar vaders schot fol. 261 et seq. bij onderlinge deling van 12 november 1757 een huis, brouwerij, pakhuis, hof en erf met een gorsdries mitsgaders een hof, voor deze een driesje of baantje (1/2G) alle te samen daar achter aaan gelegen in de Achterstraat. lit. B.

De percelen in deze mast zijn overgezet als Lit. B op Adriana van Weel, weduwe van A.F. Nieuwenboers, fol. 32v NCMarkt

===

NCMa, fol. 32v {…}

Adriana van Weel, weduwe van Adrianus Franciscus Nieuwenboers uit Gerardina Cuijpers schot. fol. 275v bij onderlinge onderhandse deling van 24 mei 1805 een huis, brouwerij, pakhuis, hof en erf aan de noordzijde van de Vlasmarkt 


Het Anker

Land    Nederland

Provincie         Noord Brabant

Plaats   Roosendaal

Actieve brouwerij       Nee (79 jaar geleden gestopt)

Opgericht in    Onbekend

Gestopt in       1935

Brouwerij historie

De familie Van Gilse komt oorspronkelijk uit Baarle Hertog (B). Tegen 1800 komt Adrianus Christianus van Gilse naar Roosendaal. Bij het overlijden van Adr. Chr. Van Gilse had hij al een aardig kapitaal opgebouwd. Omdat hij niet gehuwd is wordt neef Johannes Petrus van Gilse, geboren op 21 juni 1781 zijn erfgenaam.

Twintigjarige

Op 35-jarige leeftijd trouwt hij met Christina Nieuwenboers, afkomstig uit een rijke familie in Roosendaal. Johannes is bierbrouwer en koopman. Hij heeft de leiding over de landbouwbedrijven van de Nieuwenboers. In 1830 richt hij een wijnzaak op. Eerder nam hij al Brouwerij ’t Anker over van de familie Cuijpers. Tussen 1814 en 1838 is hij burgemeester van de gemeente Roosendaal. J.P. van Gilse heeft vier kinderen, onder wie Petrus Adrianus Gerardus van Gilse, geboren in 1819. Na de Latijnse school te Oosterhout van 1831 tot 1837 te hebben doorlopen, werd Petrus van Gilse in 1837 ingeschreven als student aan de katholieke universiteit van Leuven. Een jaar later werd hij echter alweer naar huis teruggeroepen vanwege een ongeneeslijke ziekte van zijn vader. Hij moest toen als twintigjarige leiding gaan geven aan de brouwerij t Anker’, aan een wijnhandel en een landbouwbedrijf. Op zijn verjaardag op 9 augustus 1854, hij is dan 35 jaar, trouwt hij “op stand” met Francisca Janssens.Sluiting

De brouwerij werd bestiert tot 1900 door P.A.G. van Gilse. Hierna heeft nog een wisseling plaats gevonden totdat C.H.M. van Gilse deze overnam maar helaas deze moest doen sluiten in 1935 (bron biernet.nl).