de Drie Hoeden later het Grote Huis

24 januari 1669
Adriaen Sijmons Deckers en zijn echtgenote Willemijntken Embrechts voor 1/3 part en hij ook nog als voogd van de drie weeskinderen van zaliger Clement Embrechtsen waar moeder van was Adriaentje Bastiaens Lodewijcx voor 1/3 part vest (met decreet van 23 januari 1669 van weesmeester betreffende de wezen van Jan Andriessen Paters) … vest ,,, in een huis , hof en erf genaamd de Drie Hoeden aan de Molenstraat, waarvan het resteredende 1/3 part de koper toekomt. O: de weeskinderen Mattheus Bartelmeeussen, W: de weduwe van Jan Cornelissen de Jonge, Z: de bansloot en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 786 gld 13 st.

WBA: Roosendaal en Nispen; R270, fol. 13v-14r {Img25}.

===

1 februari 1697
Staat en inventaris, gevolgd door een deling van de erfgoederen van zaliger Jan Andriessen Paters om gedeeld te worden tussen zijn nagebleven weduwe Pieternella Embregts voor de helft en Cornelis Dielissen Cuijpers X Maria Janssen Paters voor de wederhelft. Bij de erfgoederen:
onder nr. 1: een huis, hof en erf aan de Molenstraat sijnde dese alnu genaamt de Groote Huijsinge staande westwaerts van de naervolgende Klijne Huijsinge. O: het voornoemde Klijne Huijsinge met erf, gelijk hier naer bij verdeelinge sal werden gedistinguweert, W: huis en erf van de weduwe van Paulus Paulussen Sloot, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat.
onder nr. 2: een huis en erf genaemt de Klijne Huijsinge, mede aldaar gelegen. O: huis en erf van Jan Pieters Woestenbergh, W: de Goote Huijsinge, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat.
Vooraf gaande aan de deling bepalingen met betrekking tot het gebruik van de plaats en de bornput. Kavel A: met daarin het Kleine Huis is aanbedeeld aan Pietronella Embregts, weduwe van Jan Andriessen Paters en kavel B met daarin het Grote Huis is aanbedeeld aan Cornelis Dielissen Cuijpers nomine uxoris.

WBA: Roosendaal en Nispen; R369, fol. 9v-12v {Img22-24}.

===

10 mei 1730
Johan van Pelt als testamentaire voogd over de minderjarige kinderen van Bartholomeus Rademaecker waar moeder van was Quirina Maes, en zich ook sterk makende voor haar meederjarige kinderen en met authorisatie van schepenen van 8 april 1730 voor de ene helft en Aernout Philipz van Doren en Pieter van der Ouderaa X Maria de Wolf en zich sterk makende voor zijn absente zwagers Adriaen en Bartholomeus de Wolf en voor zijn absente zuster Cornelia de Wolf, samen voor de wederhelft vesten Simon Lasoeck X Anneken Paulusse Sloot in een huis, hof en erf aan de Molenstraat. O: Maria van Aart, W: een ander huis van de koper, Z: ‘sherenwaterloop en N: de Molenstraat. Koopcontrfact: 12 april 1730. Koopsom: 216 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R329, fol. 68r-v {img78-79}.

===

31 januari 1763
Dirk van Oirschot, wonende in Prinsenland als voogd (akte van voogdij van 27 november 1762, notaris S. Bosschart) over de twee minderjarige kinderen van wijlen Simon La Soek, met name Johan en Anneke La Soek vest Anthonij Veraart en zijn zuster Cornelia veraart, beiden wonende te Roosendaal in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 167. Koopsom: 420 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R335, ongefolieerd {Img233}.

===

31 augustus 1768
Jab Fercken, substituut secretaris als lasthebber (procuratie voor schepenen van 9 augustus 1768) van Cornelia Veraart, meerderjarige ongehuwde dochter vest Anthonij Veraart in een huis, schuur hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat waarvan de koper de wederhleft toekomt. Schotboek: fol. 167v. Koopcontract: 10 augustus 1768. Koopsom: 250 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefol. {Img75}.

===

21 september 1768
Anthonij Veraart vest Jan Janse Maes in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 167v. Koopcontract: 1 september 1768. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R34, ongefolieerd {Img78}.

===

13 april 1792
Lambertus Maas vest Jan van Deusen in een huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 243v. Koopcontract: 19 maart 1792. Koopsom: 725 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R346, ongefolieerd {Img349}.

===

16 november 1792
Jan van Deusen vest Jan Broos in een huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 243v. Koopcontract: 24 oktober 1792. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen: R346, ongefolieerd {Img380}.

===

16 april 1808
….

WBA; Roosendaal en Nispen; AMu573

===

13 december 1808

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu577, nr. 18.


Schotboek

OS183 {Img213}

Jan Andries Paters bj veste van 24 januari 1669 uit Ieman Clements, hoedenmaker een huis en erf op 4£

===

JS167v {Img233}

Modo Anthonij van Aart voor het geheel bij veste van 31 augustus 1768

Modo Anthonij en Cornelia Veraart bij veste van 31 januari 1763

Modo Johan en Anneke Lasoek, kinderen en erfgenamen van hun vader Simon Lasoeck bij veste van 10 mei 1730

Cornelis Dielisse Cuijpers X Maria Jansen Paters bij deling van 1 februari 1697 een huis en erf genaamd de Groote Huijsinge, die niet ten schot staet en daerom in collegio den 25 maart 1705 is geschot op 4 £

Habet Jan Janse Maas bij veste van 21 september 1768 overgezet fol. 243v

===

JS243v {Img45}

Modo Jan Broos bij veste van 16 november 1792

Modo Johannes van Deusen bij veste van 13 april 1792

Modo Lambert Maas bij onderlinge deling van 1776

…. uit Anthonij Veraart fol. 167v bij veste van 21 september 1768 een huis en erf genaamd de Groote Huijsinge aan de zuidzijde van de Molenstraat op 4£

Johannes Voeten bij veste van 16 april 1808

Joseph Andries bij veste van 13 december 1808, nr 18

vide fol. 167v