het huis het Pannenhuis

8 februari 1664
Het Pannenhuis wordt genoemd als staande schuin tegenover het huis en erf  waarin Aert Adriaenssen, kruiswerker  gevest wordt door de lasthebber van Cornelis Gielis en zijn echtgenote Maria Henricx Tits.

WBA: Roosendaal en Nispen; R265, fol. 17v {Img32}. 


19 mei 1808
Veste van het Pannenhuis op Kalsdonk F50.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu570; pag.26-28 {Img…}.