het Unieslot

9 december 1797
Cornelis Abraham van Sprang, makelaar te Middelburg als gemachtigde (procuratie 9 augustus 1791, notaris Johannes van Laarbeek) van Zeger Abraham Verschueren en als lasthebber (procuratie 27 november 1797, notaris Jan Mosselmans te Zierikzee) van Andries Schraver als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen met name Govert, Cornelis en Jacob Schraver, in huwelijk verwekt bij wijlen Maria Verschueren vesten Cornelis van Domburg in de fidei commissaire goederen die door Govert Bierens bezeten worden dit ten behoeve van Zeger Abraham Verschueren als een zoon van wijlen Gommer Verschueren voor de ene helft en de voornoemde de drie minderjarige kinderen voor de wederhelft en met seclusie van alle andere erfgenamen. Het betreft een stede of hoeve met het huis, schuur en verdere timmeragie tegen de Turfvaart genaamd het Unieslot, groot in twee bloken 7G 40R. Schotboek fol. 114Av. Koopcontract: 13 september 1797. Koopsom: 2.700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 162-165 {Img84-85}.