huis A047&n49

 


NCM47v {Img..}

Adrianus van Oorschot bij koopcontract 14 augustus 1815, notaris P. van Vught

Johannes Franciscus Rumigius Smeets uit Charles Marie de Paeuw nomine uxoris fol. 134v bij publieke verkoop van 25 juli 1814, notaris J.J. Bosschart een huis, schuur en erf Ao47&n49 aan de noordzijde van de Markt op 18£ 

Overgebracht op de weduwe Cornelis Johannes van Loon NCA2v