huis Antwerpen

30 januari 1682
Jacobmijntien Huijbrechts de Wolff weduwe lestwerff van Govert van Scharluijnen, heeft op 12 december 1681 van bloedswege rechtekijk vernaderd de helft van het huis en erf op het einde van de Markt. O: de seretaris Swaens, Z: ‘sherenwaterloop, W: Vincent Gommeren. Het huis en erf is verkocht door de weduwe en kinderen van Cornelis Cornelis Loncke en gekocht door Christiaen Swaens, secretaris van Roosendaal (koopcondite van naderschap van 28 januari 1682). Jacobmijntie wordt hierin gevest op 30 januari 1682. Koopsom: 600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R282, fol. 8r-v {Img19-20}.

===

15 februari 1700
Johan de Crom X Paessijntje van Balen voor de ene helft en Maria van Balen, jd, geassisteerd door voorschreven de Crom voor de andere helft vesten Ambrosius de Valck in een huis, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: het huis en erf van de erfgenamen van Anthonij Swaens, Z: ‘sherenwaterloop, W: Pieter Janssen van Meroden en Johan van Toor en N: de Markt. Koopcontract: 30 januari 1700. Koopsom: 775 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R299, fol. 44v {Img54}.

===

3 januari 1727
mr Jacob Laurens Swaens, advocaat bij het hof van justitie van Holland als lasthebber (procuratie van 1 januari 1727, notaris P. van Deutecum te Breda) van mr Arnoldus Swaens, advocaat te Breda voor 1/3 part, Joris Visscher als lasthebber (procuratie van 19 december 1726 voor schepenen van Hooge-en Lage Zwaluwe) van Maria Vivien weduwe van Christiaen Swaens, baljuw en dijkgraaf van de Hooge-en Lage Zwaluwe voor 2/3 part vesten Carel van Naersen, schout van Roosendaal en Nispen in een huis, hof en erf genaamd Antwerpen op de zuidzijde van de Markt. O: Christiaen Mens, W: de weduwe en kinderen van Ambrosius de Valck, Z: de weduwe en kinderen van Nicolaes Mouwen en N: de Markt. Belast met een cijns van 2 st 4 penn aan de Armen van de Kortendijk en een rente van 5 gld 17 st aan de Armen van de Molenstraat. Koopcontract: 31 oktober 1726. Koopsom: 2.300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R326, fo. 1r-3r {Img13-15}.

===

27 mei 1733
Carel van Naarssen schout van Roosendaal vest Elisæus Fredrik van Harel, presidentschepen en ontvanger van Roosendaal in een huis, hof en erf op de zuidzijde van de Markt. O: de erfgenamen van Christiaen Mens, W: de weduwe en kinderen van Arnoldus de Valck, Z: de weduwe en kinderen van Nicolaas Mouwen, N: de Markt. Schotboek fol. 129r. Cijns van 1 st 4 penn aan de Armen van de Kortendijk en een rente van 5 gld 17 st aan de Armen van de Molenstraat. Koopcontract: 30 maart 1733. Koopsom: 2.400 gld

WBA: Roosendaal en Nispen; R331, fol. 24r-v {Img26-27}.

===

13 november 1753
Jan Baptist de Bie, penningmeester van de polder Heerjansland of Nieuw Gastel en wonende te Oud Gastel als lasthebber (procuratie van 14 augustus 1753, notaris Jac. de Bruijn te Breda) van Christiaan Jan Harel, luitenant in de Guarde Dragonders in dienst van de Staat en van Francoise Cornelia Harel X Balthasar van der Horst kapitein in dienst van de Staat en Willem Schoorn rentmeester van de Geestelijke Goederen te Breda als voogd over Pieter Harel vest Jaco Johan Swaans wonende te Roosendaal in een huis, hof en erf genaamd Antwerpen op de zuidzijde van de Markt met nog een klein huis en erf daar nevens aan de westzijde, gekomen van de kinderen en erfgenamen van Ambrosius de Valk althans gemaakt tot een kamer en stal nagelaten door wijlen Elisæus Frederick Harel. Belast met een rente van 1 st 4 penn aan de Armen van de Kortendijk en een rente van 5 gld 17 st op het huis Antwerpen ten behoeve van de Armen van de Molenstraat. Koopsom: 2.040 gld. Koopcontract: 10 oktober 1753.

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img31}.

===

13 juli 1768
mr Johan Christiaen van de Leur, secretaris van Steenbergen als executeur van het testament van Jacob Johan Swaans vest Frederick Revixit van Naerssen, ontvanger van Roosendaal in een huis, hof en erf genaamd Antwerpen aan de zuidzijde van de Markt, met nog een klein huis en erf daar nevens aan de westzijde, sijnde thans gemaeckt tot een kamer en stallinge, item nog een huis en erf aan de westzijde van voornoemde stal. Belendingen volgens koopcontract. Schotboek: fol. 61 en 780. Koopsom: 4.600 gld. Koopcontract: 23 juni 1768.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img70}. 

===

26 maart 1783
Anna Kuijper, weduwe van de ontvangers Frederik Revixit van Naerssen vest Marinus van Weel, med. dr., in een huis, hof en erf genaamd Antwerpen aan de zuidzijde van de Markt met nog een klein huis en erf daarnaast aan de westzijde sijnde thans geappoprieert tot een kamer en stallinge en nog een huis en erf aan de westzijde van voornoemde stal van het genoemde huis en erf, alles aan elkaar gelegen. O: de weduwe van Laureijs van Hal, W: Bartholomeus van Baarle, Z: de loop en N: ‘sherenstraat. Schotboek fol. 66. Belast met een cijns van 1 st 4 penn per jaar aan de Armen van de Kortendijk en een rente van 5 gld 17 st p het huis Antwerpen aan de Armen van de Molenstraat. Koopsom: 6.000 gld. Koopcontract 25 september 1782.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img251}.


Schotboek

OS42r {Img76}

Modo Ambrosius de Valck bij veste van {11} februari 1700

Jacobmijna Huijbrechts Wolff uit haar vader bij deling de helft van een huis en erf gemeenschappelijk met Cornelis Cornelissen Lonck nomine uxoris op 18£

de helft op 9£

de andere helft bij veste van 30 januari 1682 op 9£

===

JS79v {Img120}

Ambrosius de Valck uit Jacomina Huijbregtz Wolff fol. 42 bij veste van 15 februari 1700 de helft van een huis en erf gemeenschappelijk met Cornelis Cornelis Loncke nomine uxoris op 18£

de helft op 9£

de andere helft bij veste van 30 januari 1682 op 9£

Habet Elisæus Harel vide fol. 358

===

JS129r {Img194}

… uit Anthonij Swaens fol. 80v bij veste van 3 januari 1727 een huis en erf genaamd Antwerpen aan de Markt op ..

Habet Elisaus Harel bij veste 27 mei 1733 overgeboekt fol. 357r

===

JS357r {Img198}

{…}

Elisæus Frederik Harel, schepen en ontvanger van Roosendaal uit Carel van Naerssen fol. 129r bij veste van 27 mei 1733 een huis en erf genaamd Antwerpen aan de Markt op 18£

Habet J.J. Swaens fol. 780v

===

JS780v {Img211}

  • {…} uit Christiaen Harel et suis bij veste van 13 november 1753, fol. 357 een huis en erf genaamd Antwerpen aan de Markt op 18£
  • uit dezelfde bij dezelfde veste nog een huis op 18£

Habet de ontvanger F.R. van Naerssen bij veste van 1 {sic} juli 1768

===

JS66r {Img106}

Modo Anna Kuijpers weduwe van ondertaande F.R. van Naerssen volgens testament

  • de ontvanger Frederik Revixit van Naerssen uit de erfgenamen van Jacob Johan Swaans bij veste van 1 juli {sic} 1768 fol. 61 en 780 een huis en erf genaamd Antwerpen op 18£ 
  • nog een huis en stalling daarnaast op 18£
  • nog een klein huis, hof en erf daarnevens op 7£

Habet Marinus van Weel bij veste van 26 maart 1783 overgebracht Nieuwboek fol. 3

===

NCMa(2v)3r {Img4}

Henrica Schoenmakers, weduwe van Marinus van Weel het vruchtgebruik en het eigendom aan zijn kinderen Hendrik en Christina vanWeel volgens testament van 4 februari 1784, notaris L.P.J. Sonnius te Essen

Marinus van Weel

  • uit Anna Kauijper weduwe van Frederik Revixit van Naerssen fol. 66 bij veste van 26 maart 1783 een huis en erf genaamd Antwerpen aan de Markt op 18£
  • nog een huis en stalling daar nevens op 18£
  • en nog een klein huis, hof en erf en mede daar nevens op 7£

===

JS61v {Img102}

{Jacob Johan Swaans} uit de erfgenamen van Cornelis Proost fol. 79 bij veste van 19 januari 1762 een huis en erf op de Markt op 7£

Habet de ontvanger van Naerssen bij veste van 1 juli 1766 overgezet fol. 66