huis Ao12&n14

13 oktober 1792
Willem Bakx X Helena Vingerhoeds vest Hendrik Rubert in een huis  en erf bij de kerk aan de Markt. Schotboek fol. 30.
Belast met:
een cijns van 1 gld 1 duit aan de Armen van de Molenstraat
een cijns van 5 st 5 duiten aan het Gasthuis

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img379}.

===

25 april 1823
Inventaris van de nalatenschap van Catharina van Rissen, in leven weduwe van Hendrik Rubert. Bij de papieren: 
1) een koopcontract van 13 oktober en 12 november 1792 van een huis en erf aan de Markt bij het kerkhof waarin Catharina van Rissen heeft gewoond en is overleden.
2) een koopcontract van 10 augustus en 18 september 1798 van een huis en erf westwaarts aan het voorgaande huis en genaamd de Tinnen Schotel
en verder nog ander onroerend goed.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6960-48 {Img134-144}.


Schotboek

JS106v {Img148}
… uit Godefridus Knipscheer cum suis, fol. 510 bij veste van 10 januari 1771 een huis en erf bij de kerk op de Markt op 14£

Habet Helena Vingerhoedts bij veste van augustus 1784 overgezet fol. 30.

===