huis Ao22&n24

27 oktober 1826
Catharina Coeterel, particuliere, weduwe van Marijnus Haast verkoopt aan Johannes Engelen, winkelier een huis en erf aan de noordzijde van de Markt A21 {sic}. O: en N: Hendrik Quakkelaar, W: Gerardus heijblom en Z: de Markt. De verkoopster aangekomen voor de helft van haar moeder Catharina Verbos overleden in augustus 1783 en in leven weduwe van Cornelis Coeterel en voor de andere helft  als erfgename van haar zuster Johanna Coetrel. Koopsom: 1.000 gld. Het wordt de koper niet toegestaan het licht te belemmeren van het huis en schuur oostwaarts toebehorende aan Hendrik Quakkelaar. En ook mag er niets betimmerd worden. Ook mag er geen schuur getimmerd of gebouwd worden tegen de muur van de mouterij en/of brouwerij en evenmin een secreet of zogenaamd kakhuis. 

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7021-104 {Img326-328}.


Schotboek