huis Ao29&n31

6 maart 1714
Helena Rochus Lanen, weduwe en testamentaire erfgename (testament van 8 april 1711 notaris J. Dons) van Johan van Beijeren vest Adriaen Drinckvelt in een huis, hof en erf sijnde eertijts een brouwerije geweest aan de noordzijde van de Markt. O: Geert Maes, W: Jan Jacobsen Timmermans, Z: de Markt en N: Pieter Boot cum suis. Koopcontract van 22 januari 1714, Koopsom: 1.000 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R313, fol. 33r-v {Img44-45}.

===

1 december 1718
Adriaen Drinckvelt en zijn echtgenote Juliana Drinckvelt vesten Adriaen Zegers in een huis, hof en erf op de noordzijde van de Markt. O: Gerard Maes, W: Johan Timmermans, Z: de Markt en N: ‘sherenwaterloop. Koopcontract: 7 november 1718. Koopsom: 1.200 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R 317, fol, 57r-v {Img66-67}.

===

29 december 1727 (afschrift akte 1 maart 1727)
Johan van Riel X Maria Segers en Willem van der Riet X Johanna Segers tonen een akte van deling van 1 maart 1727 gepasseerd voor notaris F. Bolecoil {sic} om die te Roosendaal te laten registreren. Het betreft de deling tussen Willem van der Riet X Johanna Segers en Jan van Riel X Maria Segers. Bij de onroerende goederen onder nummer 2: een huis en erf te Roosendaal bewoond door Jan van Riel en eertijds gevet op 1 december 1718 en buiten wette getaxeerd op 900 gld. Toebedeeld aan Jan van Riel op 1 maart 1727 in herberg de Ketel in de buitenpoorterij van Bergen op Zoom.

WBA: Roosendaal en Nispen; R398, fol. 204v-205r {Img241}. 

===

27 augustus 1742
Notaris en procureur Lambertus Sanderus als lasthebber (procuratie van 10 mei 1742 notaris S. Bosschart) van Maria Zegers, weduwe van Johan van Riel vest Pieter Vergouwen, zadelmaker aan de noordzijde van de Markt. O: Jacobus Verbraeck, W: Francis de Leeuw, Z: de straat en N: Willem de Keijser. Schotboek: fol. .. (sic). Koopsom: 500 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R335, ongefolieerd {Img222-223}.

===

12 januari 1769
Govert Vergouwen, schepen van Dinteloord en Prinsenland, in eigen naam en als lasthebber (procuratie van 25 november 1768 notaris J. Bouman) van zijn broer Hendrick Vergouwen, meerderjarig jm wonende te Middelburg en als lasthebber  (procuratie van 3 december 1768) van zijn zwager en zuster Francois Donkers X Cornelia Vergouwen wonende te Waardenberg in Gelderland en als lasthebber (procuratie van 29 november 1768) van Dijna Vergouwen wonende te Wouw vest Gerardus van Pelt mr koperslager in een huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Markt. Schotboek fol. 36v. Belast met 1 gld 3st 12 pen aan de Capellereij. Koopcontract: 24 december 1768.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img21-122}.

===

23 december 1805
Maria Elisabeth van Opdorp weduwe van Gerardus van Pelt vest Adriana Cuijpers, weduwe van Cornelis Mies in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Anthonie Verheijen, W: en N: de koopster en Z: ‘sherenstraat. Belast met een cijns van 3 gld en 3 st aan de Cappelarije. Koopcontract: 3 december 1805. Koopsom: 1.150 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 345-346 {img…}.

 

 

23 december 1805
Maria Elisabeth van Opdorp weduwe van Gerardus van Pelt vest Adriana Cuijpers, weduwe van Cornelis Mies in een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Anthonie Verheijen, W: en N: de koopster en Z: ‘sherenstraat. Belast met een cijns van 3 st 12 penn aan de Capellarije. Koopcontract van 3 december 1805. Koopsom:1.150 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 345-346 {Img180}.

===

28 februari 1809 (de akte is beschadigd)
Testament van Adriana Maria {Cuijpers} weduwe van Cornelis {Jacobse} Mies wonende te Roosendaal vernietigt het voorgaande mutueel testament (notaris J.J Bosschart) van haar en haar echtgenoot Cornelis Jacobse Mies van 20 april 1795. De testatrice pre-legateert aan haar nicht Elisabeth Degenaars, dochter van Ludovicus Degenaars en Catharina Bartels haar enige erfgenaam ab intestato van moeders zijde het huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Markt te Roosendaal, thans door de testatrice bewoont en een huis en erf met alle tochte en toebehoorten aan de noordzijde van de Markt nevens het voorgaande huis. Tevens haar gehele inboedel, haaf en meubilaire goederen, winkelwaren, goud, zilver, juwelen, klederen, bedden, wollen en linnen en de contante penningen waaruit de geneesheer en begrafeniskosten en dienstboden bij haar in dienst moeten worden betaald. Aan haar dienstmeid Johanna {K…} thans bij haar inwonende 600 gld, te betalen binnen zes maanden door de de erfgenamen. Dan volgen nog legaten met betrekking tot percelen land. En verder nog jaargetijden voor haar en haar overleden echtgenoot. Tot erfgenamen benoemt zij: Maria Elisabeth Degenaars voor de helft en voor de ander helft haar kinderen of hun nakomelingen bij representatie.

SAB: Breda; notaris H. Oomen, N1370-15 {img160-166}.

===

11 september 1822
Denis Meesters, dagloner als lasthebber (procuratie van 23 november 1819 te Antwerpen) van Maria Elisabeth Degenaert, rentenierster wonende te Antwerpen verkoopt aan notaris Petrus van Vught twee huizen, schuur, hof en erf A29 en A30 aan de noordzijde van de Markt. O: Cornelis Peeters, Z: de Markt, W: Jacobus van Osta en N: de volgende weide. Een perceel weiland achter de huizen circa 56R 77E. O: burgemeester van Gilse, Z: de voorschreven huizen, W: Cornelis Janse van Weel en N: het Vughtstraatje. De goederen zijn de verkoopster aangekomen van Adriana Cuijpers weduwe van Cornelis Jacobse Mies bij pre-legaat voor notaris H. Oomen te Breda. Koopsom: 5.000 gld.

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij, N7060-244 {Img135-136}.


JS36v

 

===

NCMa45

Petrus van Vught bij koopakte (notaris W. van Welij) van 11 september 1822
Maria Elisabeth Degenaars, weduwe van Egidius Jordens wonende te Antwerpen bij prelegaat volgens testament (notaris H. Oomen te Breda) van 28 februari 1809. Ingeschreven in het register van successie pag. 450

Adriana Cuijpers uit Gerard van Pelt, fol. 36v bij veste van 23 december 1805 pag. 345 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt nevens het voorgaande huis {= de Valk Ao30&n32} aan de noordzijde van de Markt.

Ao29&n31