huis Ao34&n36

2 november 1802
Cornelia Moerincx X Johannes Raijmondus van Hilst vest Elisabeth de Leeuw weduwe van Willem Christoffel Cunes wonende te Zevenbergen voor wie compareerde Johannes de Leeuw predikant in een huis, schuur en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Cornelia Aarden, W: de weduwe van Hout, Z: de straat en N: Cornelis van Weel. Koopcontract: 6 oktober 1802. Koopsom: 1.150 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 187-188 {Img95-96}.

===

5 oktober 1803
Elisabeth de Leeuw weduwe van Willem Christoffel Cunes vest Jan van Rooij in een huis, schuur en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Cornelia Aarden, W: C.L. Knipscheer, Z: de straat en N: Cornelis van Weel en de waterloop. Koopcontract: 14 september 1803. Koopsom: 1.900 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; Amu567, pag. 373-374 {Img188-189}.

===

27 april 1804
Jan van Rooij vest Christiaan Roeken in een huis, schuur en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Cornelia Aarden, W: C.L. Knipscheer, Z: de straat en N: Cornelis van Weel en de waterloop. Koopcontract: 10 maart 1804. Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 44-45 {Img24}.


JS279r {Img…}

Cornelia Moerincx X Johannes Raijmondus van Hilst enig nagelaten dochter van Francis Moerincx

Francis Moerincx uit de kinderen en kindskinderen van Antonie Dirk Nouwens fol. 250v bij veste van 3 januari 1765 uit zijn moeder fol. 245v bij onderlinge deling van 24 oktober 1774 een huis en rf op de Markt op 16£.

Habet Elisabeth de Leeuw weduwe van W.C. Cunes.

===

NCMa43r {Img44}

Petronella Roeken X Gerard Aarden fol. 52
Christiaan Roeken bij veste van 27 april 1804
Jan de Rooij bij veste 5 oktober 1803

Elisabeth de Leeuw weduwe van Willem Christoffel Cunes uit Cornelia Moerincx fol. 279 bij veste van 2 november 1802, pag 187 een huis, schuur en erf op de noordzijde van de Markt op 16£