huis Ao35&n37

23 november 1802
Maria Catharina Blonket, weduwe en testamentaire erfgename van Thomas Willem van Hout vest Cornelis Knispscheer in een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: de erven Moerings, W: Cornelis van Weel, Z: de straat en N: voornoemde van Weel. Belast met een jaarlijkse rente van 1 stuiver 1 duit aan de nonnen van Oosterhout. Koopcontract: 5 oktober 1802. Koopsom: 1.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 193-194 {Img98-99}.

===

23 juli 1804
Cornelis Laurent Knipscheer wonende te Bergen op Zoom vest Jan van Zundert in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Christiaan Roeken, W: Cornelis van Weel, Z: de straat en N: voornoemde van Weel. Belast met een jaarlijkse rente van 1 stuiver 1 duit aan de nonnen van Oosterhout. Koopsom: 850 gld. Alles betaald: 8 april 1805.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu…, fol.76v-77r {Img42}.

===

31 mei 1836
Johanna van Zundert, winkelierster en Dimphna van Zundert X Adriaan Verheijen, tapper, en samen enige kinderen en erfgenamen  ab intestato van Johannes van Zundert en Anna Dons delen de erfgoederen. Johanna van Zundert wordt aanbedeeld een huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Markt, kadastraal L29 en 30. O: de weduwe Gerard Aarden, Z: de Markt, W: en N: de weduwe Cornelis Janse van Weel. De overledene aangekomen bij veste van 23 juli 1804. Dit huis wordt getaxeerd op 1.600 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6973-89 {{Img295-…}.


Schotboek

NCMa26r
Cornelis Laurens Knipscheer uit Th. W. van Hout fol. 135 bij veste van 23 november 1802 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt op 12£

Habet Jan van Zundert bij veste van 23 juli 1804. Op folio 43 hierna.

===

NCMa43v
Jan van Zundert uit Cornelis Laurens Knipscheer fol. 36 hiervoor bij veste van 23 juli 1804, pag. 162 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt op 12£.

===