huis Ao38&n40

21 december 1748
Antonij Timmermans vest Adriaen Martinus Schrauwen in een huis en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Jan van Weel, W: de weduwe Nicolaas Mouwen, Z: de straat en N: de beek. Schotboek fol. .. (sic). Koopcontract: 12 november 1748. Koopsom: 700 gld. Volledig betaald 17 januari 1750.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img34}.

===

10 mei 1800
Martinus Schrauwen, Johanna Schrauwen X Marcelis van Rijsbergen, Cornelis Schrauwen, Adriana Schrauwen X Jan Molenschot, Maria Catharina Schrauwen allen wonende te Roosendaal verklaren dat gebleken is, na opnemen en berekening van de staat, waarin het huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt met de inboedel zoals meubelen, huisraad, klederen, linnen etc dat hun moeder Johanna Hoendervangers overleden 14 april 1800 in leven weduwe en testamentaire erfgenamen van Adriaan Schrauwen meer schulden heeft dan baten. Zij laten het huis over aan hun broeder Adriaen Schrauwen onder voorwaarde dat hij de schulden tot zijn last nemen. Hieronder een schuldbrief van 6 maart 1675 ten behoeve van de kinderen van Adriaen Vingehoed, een schuldbrief ban 11 december 1769 van 250 gld ten behoeve van de weduwe van F.W. van Hout  en nog een onderhandse obligatie  van 350 gld van zijn moeder aan hem. En verder moet hij alle dood-en andere schulden voor zijn rekening nemen.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 116-119 {Img62-63}. 

===

29 april 1822
Adriaan Schrauwen, verver verkoopt uit de hand aan Jan Wijnen, bakker een huis, schuur en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Cornelis Janse van Weel, Z: de Markt, W: Carel Oomen en N: de waterloop. De verkoper aangekomen bij akte van transport voor schepenen van 10 mei 1800. Belast met een cijns van 8 cent (1 stuiver 9 penningen). De verkoper mag zijn leven lang samen met zijn zuster Elisabeth in het huis blijven wonen. Tot 1 mei 1823 voor niets, daarna voor 12 gld/jr. Koopsom: 1.200 gld.

WBA: Roosendaal, notaris P.van Vught, N6959-133 {Img526-528}.

 


Schotboek

JS110v {Img152}

Jan Weijnen bij koopakte van 29 april 1822 (notaris P. van Vught)
Adriaan Schrauwen bij akte van overgifte van 10 mei  1800  voor schepenen (pag. 116) van zijn broeders en zusters Johanna Hoendervangers weduwe en testamentaire erfgename (schepentestament van 8 juni 1766) van Adr. Mart. Sgrauwen

Adriaen Martinus Sgrauwen uit Antonij Timmermans fol. 109 bij veste van 21 december 1748 een huis en erf op het einde van de Markt

Ao38&n40