huis Ao39&n41

26 augustus 1789
Andries Raaijmaakers vest Willem de Looij in een huis, hof en erf met een gang van 4 voet breed aan de oostzijde aan de noordzijde van de Markt. Koopcontract: 22 juli 1789. Koopsom: 965 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img222}.

===

15 oktober 1803
Hendrik Dirks als lasthebber (onderhandse procuratie van 13 september 1803) van Willem de Looij vest Hendrik Fabrie in een huis, schuur, hof en erf met een gang van 4 voet breed aan de oostzijde aan de noordzijde van de Markt. O: Adriaan van Oers, W: Jan van der Vliet en Hendrik Rubert en N: een bansloot en Cornelis van Weel. Koopcontract: 27 september 1803. Koopsom: 890 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 384-386 {Img194-195}.

===

28 augustus en 16 september 1816
Publieke verkoop op verzoek van Anthonie Fabrie, verver in eigen naam en als lasthebber (onderhandse procuratie van 27 augustus 1816) van Johanna Verbos weduwe van Hendrik Fabrie, Johannes Fabrie wonende te Roosendaal en Johanna Fabrie X Johannes van der Venne wonende te Wouw van een huis, schuur, hof en erf A39 aan de noordzijde van de Markt. O: Carolus Oomen, Z: de Markt, W: Hendrik Rubert en Cornelis Janse van Weel. Het onroerend goed is Hendrik Fabrie, ab intestato overleden, aangekomen staande huwelijk met Johanna Verbos bij publiek verkoping van 27 september en 15 oktober 1803. Het huis komt toe aan Johanna Verbos, weduwe Hendrik Fabrie voor de ne helft en aan haar kinderen Anthonie, Johannes en Johanna Fabrie voor de wederhelft.
Een van de voorwaarde is dat: alles wat aard-en nagelvast wordt verkocht met uitzondering van de winkelplanken in het voorhuis, de liggende plaat in de keuken en de fruitbomen. Alles wordt per 1 mei ontruimt. Koper Carolus Oomen, looier. Koopsom: 950 gld.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N… 147 en 156 {Img280-…}.


JS52v {Img…}

Carolus Oomen bij publieke verkoop van 16 september 1816 (notaris P. van Vught)
Johanna Verbos weduwe en Anthonie, Johanna Jacoba en Jan Franciscus Fabrie kinderen van hendrik Fabrie
Hendrik Fabrie bij veste van 15 oktober 1803, pag. 384.

Willem de Looij uit Andries Raaijmakers hierboven bij veste van 26 augustus 1789 een huis, schuur, hof en erf met een gang van 4 voet breed aan de noord zijde van de Markt. Het huis op 10£ en de gang op 2£

A42