huis Ao39&n41

2 september 1795
Adriaan Raaijmaakers, mr broodbakker, en Cornelis van Aart, schipper op de Leur, als voogd en toeziender aangesteld  door schepenen op 24 juli 1795 over de zes minderjarige kinderen van Andries Raaijmakers vesten Adriaan Raaijmakers in een huis en erf staande op de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 16 en 52v. tevoren twee huizen geweest waarvan het ene is afgebroken en gedeelte daarvoor als gang verkocht aan aan Willem van Looij en het restant tot erf gemaakt. Koopcontract: 31 juli 1795. Koopsom: 1.710 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu564, fol. 50v-51r {Img28}.

===

21 augustus 1797
Adriaan Raaijmaakers vest Adriaan van Oers wonende te Halsteren in een huis, erf en hof aan de noordzijde van de Markt. Koopcontract: 12 juli 1797. Koopsom: 2.300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen;  AMu565, pag. 108-109 {Img57}.

===

20 juli en 11 augustus 1813
Compareerden: Jan Haast en zijn echtgenote Maria van Oers, kooplieden en Jan Haast ook nog als voogd over de minderjarige Jacobus van Oers, mr Wilhelmus van Welij advocaat als lasthebber (procuratie van 20 mei 1813 notaris P. van Vught) van Johannes van Oers gendarme in actieve dienst van de keizer en koning, welke Johannes van oers “thans” meerderjarig is, Adriana van Oers, “thans” echtgenote van Cornelis van Eijnatte, kooplieden wonende te Steenbergen en Marijn Neijsen, smid wonende  te Steenbergen als toeziende voogd van de voorschreven minderjarige Jacobus van Oers, aangesteld door wijlen zijn vader Adriaen van Oers volgens testament van 24 augustus 1809 (notaris P. van Vught). De comparanten zijn door het Tribunaal van eerste Instantie te Breda bij vonnis van 2 maart 1812 authorisatie verleend tot verkoop avn een huis, looierij, kuipen, hof en gebouwen daarbij behorende en toebehorende aan Maria van Oers X Jan Haast, Adriana, Johannes en Jacobus van Oers. Tot taxateurs van de looierij zijn benoemd Cornelis Johannes van Loon, brouwer, Leonardus de Bruijn, wagenmaker, Mattheus Jordens looier. Getaxeerd op 1.675 gld (3.536 Fr 13 centimes); het betreft een huis en looierij met zeven kuipen en kalkput, hof, erf en de bijbehorende gebouwen aan de noordzijde van de Markt A39. O: Adriaan Schrauwen en Cornelis van Weel, Z: de Markt, W: de weduwe Hendrik Fabrie en N: Cornelis van Weel. Adriaan van Oers aangekomen bij koop en transport van 12 juli en 21 augustus 1797 en de kinderen aangekomen volgens testament van 24 augustus 1809. Koper Carolus Oomen. Koopsom: 1.825 gld (3.860 Francs 43 centimes).

WBA: Roosendaal en Nispen; N6950, ongenummerde akten {Img263-268}. 


Schotboek

NCMo18v {Img73}
Adriaan Raaijmakers, weduwnaar en testamentaire erfgenaam van Anthonia van Schaluijnen uit Andries Raaijmaakers fol. 46 en 52 uit zijn gemeen schot met Stoffelina van Schaluijnen bij onderlinge deling van maart 1785, bij veste van 2 september 1795 een huis, erf en hof aan de noordzijde van de Markt “zijnde tevoren geweest twee huijsinge, dog waar van het eene is afgebroken en een gedeelte daarvan voor een gang aan Willem van Looij verkocht en ’t overige tot erf gebragt. Samen op 23£

Habet Adriaan van Oers fol. 33 NCMa33.

===

NCMa33

Carolus Oomen bij publieke verkoop van 11 augustus 1813 notaris P. van Vught.

Adriaan van Oers uit Adriaan Raaijmakers NCMo18v vij veste van 21 augustus 1797 een huis, erf en hof aan de noordzijde van de Markt op 23£

Vide fol. 52v