huis Ao43&n45

24 oktober 1784
Josephus Hubertus wonende te Roosendaal in hoedanigheid als door Cathatina Vinesom, weduwe van Jan Michiel Dons, te Zierikzee volgens contract voor schepenen van 22 augustus 1781 geauthoriseerd vest Isabella Christine Dons wonende te Roosendaal in 1/12 part  van een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Markt en in 1/12 part van hooiland in Strijmade. Schotboek: fol 53v

WBA: Roosendaal en Nispen, R344, ongefolieerd {Img140}.

===

30 november 1805
Elisabeth Dons vest Dingeman de Rijk in een huis, hof en er aan de noordzijde van de Markt. O: de koper, W: Arnoldus Kriesels, Z: de Markt en N: de kinderen van Cornelis Aarden. Koopcontract: 23 november 1805. Koopsom: 900 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 304-305 {Img160}.

===

14 en 30 maart 1835
definitieve toewijzing. Johannes Snels te Roosendaal als lasthebbende van Dimphna Franken, weduwe van Godefridus de Rijk, voor haar en als moeder en voogdes van Maria Jacoba, en Dimphna de Rijk. Cornelis Berghouts te Roosendaal als toeziendvoogd van vernoemde minderjarigen, Cornelia de Rijk te Roosendaal en nog gemelde Johannes Snels als voogd en Wouter Berghouts onder Wouw als toeziendvoogd van Johannes Ignatius de Rijk: een huis en erf L18 staande en gelegen te Roosendaal voor zuiver en vrij fl. 1.521,- aan Dielis Loos onder Roosendaal. 2. Een huis en erf L17 staande en gelegen als voornoemd voor zuiver en vrij fl. 639,50 aan Jacobus van der Veken te Roosendaal. 3. Een huis, schuur en erf L703 en 704 staande en gelegen als voornoemd,

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7030-27 en 34 {Img….}.