huis Ao44&n46

16 december 1763
Andries Tappers als lasthebber (procuratie 23 april 1763 notaris S.Bosschart) van Adriana Timmermans wonende te Antwerpen vest Johan Hootsmans de jonge in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Druijventros aan de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 133. Koopcontract: 19 november 1763. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img27}.

===

25 november 1767
Johannes Hootsmans geeft over aan Theodorus Louis Drabbe, baljuw en dijkgraaf van Standdaarbuiten een huis, schuur en erf aan de noordzijde op het einde van de Markt bij de Kade, hem aangekomen bij veste van 16 december 1763 van Adriana Timmermans thans echtgenote van Johannes Raats voor een koopsom van 500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img19}.

===

26 mei 1768
Theodorus Louis Drabbe, baljum en dijkgraaf van Standdaarbuiten wonende te Roosendaal vest Arnoldus Kriesels in een huis, hof en erf op het einde van de Markt aan de Kade. Koopcontract: 22 april 1768. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img65}.

===

20 augustus 1816
Charles Marie de Paeuw secretaris van het gemeentebestuur van Chaam en zijn echtgenote Cornelia Kriesels verkopen uit de hand aan Cornelis Johannes van Loon, onderburgemeester van Roosendaal een huis, schuur en erf op de noordzijde van de Markt A44. De verkopers staande huwelijk aangekomen bij erfenis van hun vader Arnoldus Kriesels overleden 13 maart 1814. Koopso: 350 gld. Het huis is verhuurd in appartementen aan: Jan Maas, de weduwe Baeijens en de weduwe de Moor.

WBA: Roosendaal, notaris J.J. Bosschart N6909-ongenummerde akte {Img2}.

===

14 en 30 maart 1835
definitieve toewijzing. Johannes Snels te Roosendaal als lasthebbende van Dimphna Franken, weduwe van Godefridus de Rijk, voor haar en als moeder en voogdes van Maria Jacoba, en Dimphna de Rijk. Cornelis Berghouts te Roosendaal als toeziendvoogd van vernoemde minderjarigen, Cornelia de Rijk te Roosendaal en nog gemelde Johannes Snels als voogd en Wouter Berghouts onder Wouw als toeziendvoogd van Johannes Ignatius de Rijk: een huis en erf L18 staande en gelegen te Roosendaal voor zuiver en vrij fl. 1.521,- aan Dielis Loos onder Roosendaal. 2. Een huis en erf L17 staande en gelegen als voornoemd voor zuiver en vrij fl. 639,50 aan Jacobus van der Veken te Roosendaal. 3. Een huis, schuur en erf L703 en 704 staande en gelegen als voornoemd,

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7030-27 en 34 {Img….}.

===

Schotboek

JS133r {Img174}

Adriana Timmermans uit haar gemeenschappelijk schot fol. 56, 108v, 111 en 827v bij onderlinge deling van 26 november 1762 een huis en erf aan de Kade op het einde van de Markt op 12£

Habet Johan Hoots de jonge bij veste van 16 december 1763 overgezet fol. 134v

===

JS134v {Img176}

Charles Marie de Paeuw X Cornelia Johanna Kriesels nagelaten dochter van Arnoldus Kriesels

Modo Arnoldus Kriesels bij veste van veste van 26 mei 1768

Modo de baljuw Theodorus Louis Drabbe bij transport van 25 november 1767

Johan Hootsmans de jonge uit Adriana Timmermans fol. 133 bij veste  16 december 1763 een huis en erf aan de Kade op het einde van de Markt op 12£

Overgebracht op C.J. van Loon fol. 2v Achterstraat.

===

NCA2v {Img103}

Cornelis Johannes van Loon uit Charles Maria de Paeuw en Cornelia Johana Kriesels fol. 134 een huis en erf aan de Kade bij koopcontract van 20 augustus 1816 (notaris J.J. Bosschart) op 12£