huis Ao45&n47

15 december 1717
Maria van Neringen, begijntje te Hoogstraten vest Dirck van Soeren in een huis, hof en erf over de Lage Brug. O: de weduwe van Anthonij Obels, W: de erfgenamen van Grinsven, Z: ‘sherenstraat en N: de armen. Koopcontract van 24 november 1717. Koopsom: 600 gld. Met hypotheek die op 4 mei 1720 volledig is afgelost.

WBA: Roosendaal en Nispen; R16, fol. 88v-89v {Img99-100}.

===

13 augustus 1728
Deling van de erfgoederen van Dirk van Soeren, overleden te Roosendaal tussen Johan van der Burgt X Anthonia van Soeren voor de helft en Corstiaen van Soeren ten behoeve van zijn kinderen voor de wederhelft.
Onder nr.7: een huis, hof en erf over de Lage Brug. O: de weduwe en erfgenamen van Anthonij Obels. W: de kinderen en erfgenamen van Adriaen van Grinsven, Z: ‘sherenstraat en N: de armen. Aangekomen van Maria Dingeman Neringen bij veste van 15 december 1717. Toebedeeld aan Kavel B Johan van der Burgt X Anthonia van Soeren.
Onder nr.15: een huis, hof en erf genaamd de Duijsent Vresen over de Hoge Brug.

WBA: Roosendaal en Nispen; R399, fol. 124v-129v {Img141-146}.

===

20 juni 1771
Jan Beurs en Johannes Verbos als voogden en toeziener van de nagelaten minderjarige kinderen van Adriana Gijsen, weduwe van Willem van Gorp (akte van aanstelling en authorisatie van 1 mei 1771) vesten Pieter Heijblom, schipper in een huis en erf op de Markt. Schotboek fol. 55. Koopcontract: 1 juni 1771. Koopsom: 420 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img29}.

===

13 februari 1779
Op verzoek van Pieter Hijblom, weduwnaar en testamentaire erfgenaam van Johanna Herlees, overleden Roosendaal 17 januari 1779 worden haar erfgoederen getaxeerd ivm de collaterale successie.
1) de helft van een huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Markt. O: Jan Sanders, W: Hendrik Fabrie, Z: ‘sherenstraat en N: de loop. Getaxeerd op 200 gld.
2) een huis en erf in de Rosemarijnishoek
3 en 4) made en hooiland.

WBA: Roosendaal en Nispen; R562, ongefolieerd {Img229}.


Schotboek

JS318r

Modo Pieter Hijblom, weduwnaar en testamentaire erfgenaam van Johanna Herlees

Modo Johanna Herlees bij onderlinge deling van 3 december 1749

Jan Jansen van der Burgt X Anthonia van Soeren uit Dirck van Soeren fol. 301 bij deling van 13 augustus 1728 uit de kinderen van Willem van Gorp fol. 55 bij veste van 20 juni 1771 een huis en erf aan de Kaaij op 7£

===

JS318v {Img159}
Pieter Heijblom, weduwnaar en testamentaire erfgenaam van Johanna Herlees bij onderlinge deling van 3 december 1749 uit de kinderen van Willem van Gorp fol. 55 bij veste van 20 juni 1771 een huis en erf aan de Kaaij op 7£.

===