huis Ao46&n48

6 augustus 1812
Maria Ruijter weduwe van Wouter Obels herbergier wonende A46 verkoopt aan Cornelis Johannes van Loon, brouwer en koopman wonende A94 een huis met toebehoorten A46. O: Pieter Heijblom, W: Arnaut Kriesels, Z: de straat en N: de waterloop. Koopsom: 284 fr 20 centimes.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6949-183 {Img477-478}.

===

17 december 1814
Cornelis Johannes van Loon, vice-burgemeester, brouwer en koopman wonende A94 verkoopt aan Cornelis Buijs, arbeider een huis en erf A46 aan de noordzijde van de Markt. O: Pieter Heijblom, Z: de straat, W: Johannes Smeets en N: de waterloop. De verkoper aangekomen bij koopakte van 6 augustus 1812 (notaris P. van Vught). Belast met een rente van 10 gld 10 st/jr aam het Beneficie van de Zeven Getijden en een rente van 3 gld/jr aan de Gereformeerde Kerk. Koopsom: 100 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N..-204 {Img711-714}.


Schotboek

===

JS55v {Img96}

Modo Hendrick Fabrie bij testament van {..} juni 1767 (notaris Bosschart}
ModoJacomijna Schijven weduwe van Francus Fabrie bij veste van 16 november 1756
Modo Adriaen Slockers bij veste van 31 maart 1750

Modo de gezamenlijke erfgenamen van vaderszijde van Engel van Meroden bij contract voor schepenen van 28 november 1731

Engel van Meroden uit Passchier van der Ende bij veste van 28 maart 1695en bij …. testament van zijn echtgenote Catharina Keenders Hagenaers geregistreerd 15 juli {1710} een huis en erf aan de Kaeije op 7£.

Overgebracht op C.J. van Loon NCA1v

===

NCA1v {Img102}

Cornelis Johannes van Loon …

de kinderen van ….

uit Maria Ruijten weduwe van Wouter Obels fol. 55v bij koopcontract van 6 augustus 1812 (notaris P. van Vught) een huis en erf aan de Kaaije op 7£

Overgebracht op Cornelis Buijs NCMa47

===

NCMa47v {Img49}

Cornelis Buijs uit Cornelis Johannes van Loon fol. NCA1v bij koopcontract van 17 december 1814 (notaris P. van Vught) een huis en erf aan de Kaaije.

Ao46&n48