huis Ao49&n51

29 november 1730
Johanna en Catharina Adriaensen Mosselmans vesten Joos van Meroden en zijn echtgenote  Adriaentie Matthijssen in een huis en erf op ’t einde van de Markt. O: Anthonij Obels, W: de kinderen en erfgenamen van Cornelis Verdoren, Z: de Markt en N: ‘sherenwaterloop. Koopcontract van 11 november 1730. Koopsom: 200 gld. Met hypotheek, alles betaald per 16 november 1731.

WBA: Roosendaal en Nispen; R329, fol. 115r-116r {Img115-116}.

===

29 oktober 1738
Jacob van Sinnen, procureur, als lasthebber volgens missive van Boudewijn van Damme wonende te Lokeren vest (volgens koopcontract van 9 april 1738 aangekomen van Joost van Merode en akte van overgifte van 10 september 1738) Cornelis Pietersse van Nieuwenhuijsen in een huis en erf aan de Kaije. O: Cornelia de Ruijter, W: Antonij Verbos, Z: de Markt en N: de waterloop. Koopsom: 173 gld 19 st 4 penn. met hypotheek.

WBA: Roosendaal en Nispen; R333, ongefolieerd {img147-148}.

===

20 juli 1795
Testament van Helena van den Nieuwenhuijzen, bejaarde dochter en ziekelijk, benoemt tot haar erfgenaam Pieter Deckers echtgenoot van haar nicht Johanna Maria Dons onder voorwaarde dat hij de jaarlijkse verpondingen en cijnsen plus de rente van 6 gld/jr aan de Roomse pastor moet betalen. Verder legaten aan haar neef Francis Dons wonende te Putte, haar neef; Willem Dons haar neef en broer van de voorgaande en Jacoba Dons haar nicht en zuster van de voorgaanden.

WBA: Roosendaal; notaris J.J. Bosschart, N6888-19 {Img69-70}.

===

14 augustus 1822
Anthonia Magdalena Timmermans, weduwe van Cornelis Johannes van Loon, bierbrouwster en negotiante verkoopt uit de hand aan Albertus Leonardus Fercken, gepensioneerd kapitein en Casparis Jan Fercken vrederechter een huis, schuur en erf genaamd de Druijventros aan de noordzijde van de Markt bij de Kade. O: Cornelis Buijs, Z: de straat, W: Christina Klaassen en N: de waterloop. De verkoopster aangekomen bij koop van 8 mei 1822. Koopsom: 550 gld.

Noot: Volgens  Pl.B. 337 (oud nummer 355) is dit huis A49

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6959-217 {Img281-283}.


Schotboeken

JS47r/48r

Adriaen Janssen Mosselman uit Adriaen en Dingena Mosselmans {fol. 47?} bij deling een huis en erf aan de Kade op 12£

Habet Joos van Meroden bij veste van 29 november 1730

===

JS48r

Modo Helena van de Nieuwenhuijsen vide hiervoor aan de andere zijde enige dochter van Cornelis Pietersse van Nieuwenhuijsen
Modo Cornelis Pietersse van Nieuwenhuijsen bij veste van 29 oktober 1738

Joos van Meroden uit Johanna en Catharina Mosselmans hier boven bij veste van 29 november 1730 een huis en erf op de Kade op 12£

Overgebracht op Pieter Dekkers NCLB1

===

NCLB1r {Img131}
Pieter Dekkers als erfgenaam volgens testament van Helena van den Nieuwenhuijzen van 20 juli 1795 (notaris J.J. Bosschart) een huis en erf aan de Kaaije op 12£